Køreplan til fossilfrihed

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer. Vores verden har akut behov for ændringer og for, at vi finder alternative metoder til at sikre el og varme. 

Forandringer i stor skala – it’s happening.  

For at bidrage til løsningen og blive fossilfri inden for én generation skal Vattenfall reducere virksomhedens CO2-udledninger og dermed reducere sit CO2-fodaftryk i hele værdikæden. Målet er klimaneutralitet for vores egne aktiviteter, for vores leverandører og for vores kunder. For at få det til at ske arbejder vi målrettet og samarbejder med kunder, partnere, myndigheder og storbyer. Det er det vi kalder vores CO2-køreplan. 

Vores rejse frem mod fossilfrihed

Brunkul og stenkul passer ikke længere ind i vores strategi. Ved at frasælge vores brunkulsaktiviteter i 2016 og udfase vore stenkulsaktiver har vi reduceret vores udledninger til ca. 12 mio. tons.

Vores CO2-køreplan

Vattenfalls mål er klimaneutralitet for vores egne aktiviteter, for vores leverandører og for vores kunder. Det kalder vi vores CO2-køreplan.

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500

Bæredygtig produktion

Vi omlægger vores produktionsportefølje og hjælper vores kunder med at få el og varme i dagligdagen på mere klimaintelligente måder.

Vindmølle og solceller

Elektrificering for en fossilfri levevis

Ved at levere fossilfri elektricitet til nye sektorer og sammenhænge kan vi bidrage til økonomisk vækst og sociale fremskridt, mens vi minimerer klimaaftrykket.

Vores vej til fossilfrihed

Horns Rev 3 vil øge den samlede danske elproduktion fra vind med cirka 12 procent.

En ny stålproduktionsmetode, der udleder vand i stedet for kuldioxid.

Børns klimabekymring

Klimaforandringer og relaterede naturkatastrofer er i dag de største bekymringer hos børn. For at imødegå denne bekymring udvikler vi løsninger, der skal gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.

Relateret indhold

Solceller på tag

Vi tilbyder vores kunder løsninger til bæredygtig energiproduktion og bæredygtigt forbrug.

Opladning af elbil

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

Teenagedreng, der sidder på en strand

Vi har gennemført en undersøgelse for at opnå en dybere forståelse af, hvordan diskussione...

Havmølleparken Horns Rev 3

Få mere at vide om vores strategiske og økonomiske mål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.