Køreplan til fossilfrihed

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer. Vores verden har akut behov for ændringer og for, at vi finder alternative metoder til at sikre el og varme. 

For at vi kan blive fossilfri inden for én generation skal Vattenfall reducere virksomhedens CO2-udledninger i hele værdikæden. Hos Vattenfall samarbejder vi med kunder, partnere, myndigheder og byer om at blive fossilfri inden for én generation. Målet er klimaneutralitet for vores egne aktiviteter, for vores leverandører og for vores kunder. Det kalder vi vores CO2-køreplan.

Vores rejse frem mod fossilfrihed

Brunkul og stenkul passer ikke længere ind i vores strategi. Ved at frasælge vores brunkulsaktiviteter har vi reduceret vores årlige CO2-udledninger fra 84 millioner ton til 23 millioner ton.

Vores CO2-køreplan

Vattenfalls mål er klimaneutralitet for vores egne aktiviteter, for vores leverandører og for vores kunder. Det kalder vi vores CO2-køreplan.

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500

Bæredygtig produktion

Vi omlægger vores produktionsportefølje og hjælper vores kunder med at få el og varme i dagligdagen på mere klimaintelligente måder.

Vindmølle og solceller

Vores vej til fossilfrihed

Havmølleparken Horns Rev 3. Foto: Rasmus Kortegård

Horns Rev 3 vil øge den samlede danske elproduktion fra vind med cirka 12 procent.

Stål

En ny stålproduktionsmetode, der udleder vand i stedet for kuldioxid.

Relateret indhold

Solceller på tag

Vi tilbyder vores kunder løsninger til bæredygtig energiproduktion og bæredygtigt forbrug.

Opladning af elbil

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

Havmølleparken Horns Rev 3

Få mere at vide om vores strategiske og økonomiske mål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Vores tiltag for at reducere CO2-udledningerne er meget omfattende og mangeartede.