Køreplan til fossilfrihed

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer. Vores verden har akut behov for ændringer og for, at vi finder alternative metoder til at sikre el og varme. 

For at bidrage til løsningen og blive fossilfri inden for én generation skal Vattenfall reducere virksomhedens CO2-udledninger og dermed reducere sit CO2-fodaftryk i hele værdikæden. Målet er netto nul-udledning inden 2040 for vores egne aktiviteter, vores leverandører og vores kunder. For at få det til at ske arbejder vi målrettet og samarbejder med kunder, partnere, myndigheder og storbyer. Det er det vi kalder vores CO2-køreplan

CO2-intensitet

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500

CO2-intensitet i forbindelse med el- og varmeproduktion beskriver, hvor meget kuldioxid (CO2), der udledes, når der produceres én kilowatt-time elektricitet eller varme.

CO2-køreplan

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer. Der gøres en stor indsats for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. At opfylde dette mål betyder, at drivhusgasudledningerne skal halveres inden 2030, og at der skal opnås netto nul-udledning i anden halvdel af århundredet.

Grafen viser udviklingen i Vattenfalls egen udledningsintensitet over tid samt vores forpligtelse til at reducere udledningerne i fremtiden.

Alle tilbageværende udledninger neutraliseres via negative udledninger.

Vores rejse frem mod fossilfrihed

Brunkul og stenkul passer ikke længere ind i vores strategi. Ved at frasælge vores brunkulsaktiviteter i 2016 og udfase vore stenkulsaktiver har vi reduceret vores udledninger til ca. 10 mio. tons.

Fossilfrie fremskridt

Find ud af, hvad vi gør i dag, så du kan leve fossilfrit i morgen.

Elektrificering for en fossilfri levevis

Ved at levere fossilfri elektricitet til nye sektorer og sammenhænge kan vi bidrage til økonomisk vækst og sociale fremskridt, mens vi minimerer klimaaftrykket.

Bæredygtig produktion

Vi omlægger vores produktionsportefølje og hjælper vores kunder med at få el og varme i dagligdagen på mere klimaintelligente måder.

Vindmølle og solceller

Vores vej til fossilfrihed

Horns Rev 3 vil øge den samlede danske elproduktion fra vind med cirka 12 procent.

En ny stålproduktionsmetode, der udleder vand i stedet for kuldioxid.

Børns klimabekymring

Klimaforandringer og relaterede naturkatastrofer er i dag de største bekymringer hos børn. For at imødegå denne bekymring udvikler vi løsninger, der skal gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.

Relateret indhold

Montering af solpaneler på et tag

Vi tilbyder vores kunder løsninger til bæredygtig energiproduktion og bæredygtigt forbrug.

Opladning af elbil

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

Havmølleparken Horns Rev 3

Få mere at vide om vores strategiske og økonomiske mål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.