Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_Landscape_F3A1187-1920.jpg

Vattenfalls administrerende direktør og CEO Anna Borg har disse kommentarer til årsregnskabsmeddelelsen for 2020:

“Vattenfalls resultater i 2020 viser, at vi stadig er en modstandsdygtig virksomhed. Til trods for et år med rekordlave elpriser, lavere elproduktion og lavere salg af el, gas og varme, rapporterer vi om et stabilt underliggende driftsresultat. Store nedskrivninger i forbindelse med den faldende værdi af kulfyret energi påvirkede imidlertid nettoresultatet. Det faktum, at kul tvinges ud af fossilfri energi, er i overensstemmelse med Vattenfalls strategi.

Et ekstremt og usædvanligt år – af flere andre grunde end pandemien

Takket være det gode beredskab og vores medarbejderes fremragende indsats har pandemiens indvirkning på Vattenfalls forretning været begrænset. Driften af vores anlæg har været stabil og sikker, samtidig med at leverancerne til kunderne er fortsat med et vedvarende højt serviceniveau. Vi gør fremskridt inden for vores investeringsprojekter og partnerskaber, hvor vi også nyder godt af en øget elektrificering i samfundet. Det nordiske elmarked, som spiller en afgørende rolle for Vattenfall, oplevede et dramatisk år af andre grunde end pandemien. Mildt vejr og store mængder nedbør resulterede i stor tilstrømning tilmagasinerne. Dette medførte historisk lave elpriser og ekstreme forskelle mellem prisområder i Sverige.

Vattenfall påvirket af omkostningerne i forbindelse med energiomstillingen

Den faldende værdi af kulfyret energi er en naturlig udvikling, men det havde også en stærkt negativ indvirkning på Vattenfalls økonomiske resultater i 2020. Årets nettoresultat på 7,7 mia. SEK blev trukket ned på grund af nedskrivninger, der hovedsageligt var relaterede til kulkraftværket Moorburg i Hamborg. I Tyskland vedtog rigsdagen en lov, der kræver udfasning af kulfyret elproduktion senest i 2038. Ved årets udgang blev vores bud på håndteringen af udfasningen af Moorburg accepteret, og siden årsskiftet producerer vi ikke længere kulfyret el på anlægget.

En diversificeret forretning og en afbalanceret risikovillighed stabiliserede det underliggende driftsresultat

Vattenfalls produktionsvolumen i 2020 var betydeligt lavere end året før. Det skyldes først og fremmest situationen for den svenske kernekraft, hvor vi udfaser ældre reaktorer, har udført mere vedligeholdelse og med jævne mellemrum skåret ned på produktionen, når priserne var på sit laveste niveau. Ved årets udgang lukkede vi Ringhals 1 ifølge planen og fokuserer nu på langsigtet og sikker drift af vores fem resterende reaktorer.

Ud over lavere elproduktion var salget af elektricitet, gas og varme også lavere. På trods af dette og de rekordlave elpriser rapporterer vi om et stabilt underliggende driftsoverskud på 25,8 mia. SEK. Flere faktorer har bidraget til Vattenfalls modstandsdygtighed. Vi er en diversificeret virksomhed, både geografisk og med hensyn til vores forskellige forretningsområder. Vores risikoafdækning har fungeret i et vigende marked. Og vi har draget fordel af vores markedskendskab i forbindelse med handelsaktiviteter, hvor vi rapporterede et stærkt resultat for året. At vi kan levere et underliggende resultat på linje med sidste år på trods af lave priser og den igangværende pandemi er et bevis på Vattenfalls styrke, stabilitet og evne til at levere. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 4 mia. SEK.

Vattenfalls strategiske kurs fortsætter

Jeg tiltrådte som CEO for Vattenfall den 1. november. Jeg er overbevist om, at den strategiske kurs, som vi hos Vattenfall har sat – at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation – er rigtig. Det er ikke vores bæredygtighedsstrategi, det er vores forretningsstrategi. Og den er bæredygtig. Det er inden for denne kurs, at vi vil finde og skabe fremtidens forretningsmodeller. Vi rapporterer nu resultatet af vores strategiske mål for 2020 og fortsætter med at arbejde hen imod de nye mål for 2025. Jeg ser frem til i samarbejde med mine kolleger at fortsætte med at opbygge en virksomhed, der er rentabel, bæredygtig og fremtidsorienteret."

Forretningsmæssige højdepunkter, januar-december 2020

 • Et mildt vejr og et højt nedbørsniveau bidrog til en usædvanlig høj hydrologisk balance, hvilket lagde pres på elpriserne i Norden.
 • Permanent lukning af Ringhals 1 den 31. december.
 • Vigtige fremskridt inden for havvindinvesteringsprojekter, herunder investeringsbeslutning for Hollandse Kust Zuid 1-4 i Holland.
 • Idriftsættelse af Princess Ariane vindmøllepark i Holland.
 • Fortsat stor efterspørgsel efter nye tilslutninger til både regionale og lokale elnet.
 • Vattenfall tilbyder delstaten Berlin at købe alle aktierne i elnetselskabet Stromnetz Berlin.
 • Støtte til lukning af Moorburg-kraftværket i Hamborg og store nedskrivninger på anlægget.
 • Indvielse af pilotanlægget for HYBRIT, et partnerskabsprojekt vedrørende fossilfri stålproduktion.
 • Anna Borg tiltrådte som ny administrerende direktør og CEO den 1. november.

Økonomiske højdepunkter, januar-december 2020

 • Nettoomsætningen faldt med 5 % (-4 % eksklusive valutapåvirkninger) til 158.847 mio. SEK (166.360).
 • Underliggende driftsresultat på 25.790 mio. SEK (25.095).
 • Driftsresultat på 15.276 mio. SEK (22.141).
 • Resultat for perioden på 7.716 mio. SEK (14.861).
 • Bestyrelsen foreslår et udbytte på 4.000 mio. SEK, hvilket svarer til 62 % af årets resultat, til ejeren af moderselskabet.

Økonomiske højdepunkter, oktober-december 2020

 • Nettoomsætningen faldt med 5 % (-2 % eksklusive valutapåvirkninger) til 44.032 mio. SEK (46.179).
 • Underliggende driftsresultat på 7.987 mio. SEK (8.207).
 • Driftsresultat på 5.246 mio. SEK (2.427).
 • Resultat for perioden på 5.727 mio. SEK (488).

Se også

Vattenfalls administrerende direktør og CEO Anna Borg

De første tre måneder: Et stærkt kvartal og opsving på markedet

Vattenfall har fået en god start på 2021 med positiv indtjening, viser rapporten for første kvartal.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Stålværk

Elektrificering som middel til dekarbonisering – et samlet overblik

Selv om klimaforandring er en af vor tids største udfordringer, indebærer det også enorme muligheder for kreative og innovative løsninger. Vattenfall har en enestående position i forhold til...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']