De første ni måneder af 2021: Stabilt resultat i et turbulent marked

"Vores underliggende drift er fortsat stabil, vi fortsætter med at levere på vores strategi og i løbet af kvartalet afsluttede vi flere vigtige projekter og transaktioner," siger Vattenfalls CEO og administrerende direktør Anna Borg i en kommentar til regnskabet for de første ni måneder af året.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_Landscape_F3A1187-(2).jpg

Vattenfalls CEO og administrerende direktør Anna Borg kommenterer på regnskabet for januar-september 2021

"Situationen på Europas elmarkeder har den seneste tid været dramatisk, for at sige det mildt, med høje priser og historisk store udsving. Det er en problematisk udvikling for mange af vores kunder. I de nordiske lande har lave nedbørsmængder, specielt i Norge, og lavere vindhastigheder skubbet priserne i vejret. På kontinentet har markant højere priser på CO2-kvoter og brændsel resulteret i rekordhøje priser på flere markeder. Prisen på naturgas er eksempelvis femdoblet i forhold til sidste år. På trods af det stærke opsving fra sidste års meget lave prisniveauer var Vattenfalls opnåede pris i de nordiske lande lavere end i den tilsvarende periode sidste år. Det skyldes de prisafdækninger, vi har indgået for at stabilisere indtjeningen, og påvirkningerne fra stadigt større forskelle mellem prisområderne i Sverige, hvor prisniveauerne i Nordsverige er betydeligt lavere end i de sydlige områder på grund af flaskehalse i transmissionsnettet.

Betydelige engangspåvirkninger

Resultatet for de ni måneder blev på i alt 41,9 milliarder svenske kroner og 18,3 mia. svenske kroner for tredje kvartal. Salget af Stromnetz Berlin havde en positiv indvirkning på resultatet for kvartalet med 8,4 milliarder svenske kroner før skat, og derudover voksede værdien af vores energiderivater med 10,5 milliarder svenske kroner som følge af det bratte opsving på markedet.

Driftsaktiviteterne viser stabile resultater. Det underliggende driftsresultat steg med 4,3 milliarder svenske kroner til 22,1 milliarder svenske kroner for perioden januar-september, men var grundliggende uændret sammenlignet med samme kvartal sidste år. De høje el- og brændselspriser var en fordel for vores elproduktions- og tradingforretninger, men samtidig bidrog de til lavere indtjening på varme- og eldistribution.

Markedssituationen har også en stor indvirkning på vores justerede nettogæld, der er faldet med 100 milliarder svenske kroner siden starten af året. Det skyldes hovedsageligt nettoændringen i de marginindkald, vi har modtaget efter de bratte prisstigninger på gas og el på kontinentet. Eksklusive den indvirkning var nøgletallet for FFO/justeret nettogæld 36,1 %.

Salget af 49,5 % af Hollandse Kust Zuid til BASF blev afsluttet i september. Transaktionen påvirkede ikke resultatet for perioden, men bidrog til en yderligere styrkelse af vores balance. Styrkelsen af vores finansielle position er en bevidst beslutning, vi har taget for at forberede os på de kommende års ambitiøse investeringsplan, så vi kan bidrage til energiomstillingen.

Skridt frem mod en fossilfri fremtid

Først i september deltog jeg i indvielsen af Kriegers Flak, der er Skandinaviens største vindmøllepark, sammen med Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og erhvervsminister Simon Kollerup. Projektet blev færdiggjort før tid, på trods af pandemien, og det kommer til at øge Danmarks produktion af vindenergi med 16 %.

For nylig hævede vi vores udledningsmål, så de er i overensstemmelse med 1,5 grader celsius-målet fra Paris-aftalen og for at opnå netto nuludledning inden 2040. Vores nye mål er godkendt i henhold til  Science Based Targets-initiativet. I næste uge vil verdens fokus blive rettet mod COP26, der afholdes i Glasgow. Jeg håber stærkt, at verden kan forenes i at sætte fart på omstillingen og at flere lande vil forpligte sig til 1,5 grader celsius-målet. Vi har kun oplevet begyndelsen af en rekordstor omstilling, der ikke blot er nødvendig; den er også fuld af muligheder for dem, der vælger at omfavne den og gerne vil spille en rolle som førende inden for udviklingen."

Forretningsmæssige højdepunkter, juli-september 2021

 • Højere elpriser på grund af lavere hydrologisk balance, lavere vindhastigheder og højere priser på brændsel og CO2-kvoter.
 • Betydelige engangspåvirkninger havde en positiv effekt på resultatet for perioden. Højere el- og gaspriser resulterede i midlertidigt højere kontantbeholdninger på grund af de øgede marginindkald, der blev modtaget.
 • Salget af Stromnetz Berlin blev afsluttet den 1. juli. Købsprisen var 2,1 milliarder euro.
 • Indvielse af Skandinavien største vindmøllepark, Kriegers Flak i Danmark
 • Stærk stigning i antallet af producenter og kunder, der ønsker at blive tilsluttet elnettet.
 • Vækst i antallet af kunder og ekspansion inden for opladningsløsninger til elkøretøjer i Tyskland og Holland.
 • Løbende tiltag for at muliggøre udvidelse af fjernvarmenettene i Amsterdam og London.

Finansielle højdepunkter, januar-september 2021

 • Nettosalget steg med 2 % (5 % eksklusive valutamæssige påvirkninger) til 116.590 mio. svenske kroner (114.815)
 • Underliggende driftsresultat på 22.090 millioner svenske kroner (17.802)
 • Driftsresultat på 52.521 millioner svenske kroner (10.030)
 • Resultat for perioden på 41.912 millioner svenske kroner (1.989)

Finansielle højdepunkter, juli-september 2021

 • Nettosalget steg med 2 % (4 % eksklusive valutamæssige påvirkninger) til 36.125 mio. svenske kroner (35.375)
 • Underliggende driftsresultat på 4.782 millioner svenske kroner (4.818)
 • Driftsresultat på 22.926 millioner svenske kroner (4.743)
 • Resultat for perioden på 18.277 millioner svenske kroner (3.583)

Se også

Fair Tax logo

Vattenfalls skattemæssige gennemsigtighed opnår international anerkendelse

Vattenfall er som den første virksomhed uden for Storbritannien blevet akkrediteret af organisationen Fair Tax Foundation i henhold til organisationens nye Global Multinational Business Stan...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør og CEO Anna Borg

De første tre måneder: Et stærkt kvartal og opsving på markedet

Vattenfall har fået en god start på 2021 med positiv indtjening, viser rapporten for første kvartal.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Vattenfall vil halvere udledningerne fra forsyningskæden

Vattenfall øger fokus på påvirkningen fra forsyningskæden, hvor udledninger fra varer og serviceydelser skal halveres inden 2030. Det er et af adskillige tiltag, der tages for at skærpe klim...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']