Reed kamme i tåget sø. Foto: Felix Odell

De første tre måneder: Et stærkt kvartal og opsving på markedet

Vattenfall har fået en god start på 2021 med positiv indtjening, viser rapporten for første kvartal.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_Landscape_F3A1187-(2)2.jpg

Vattenfalls administrerende direktør og CEO Anna Borg har disse kommentarer til regnskabet for de første tre måneder af 2021:

"Driften var stabil i vores stor-skala elproduktion, og vækst- og udviklingsprojekter inden for fjernvarme og vindkraft nåede nye milepæle. Elmarkedet er kommet sig efter sidste års rekordlave prisniveauer. Men vi oplever fortsat udfordringer inden for eltransmission mellem lande og prisområder.

Højere elpriser, men stadig transmissionsflaskehalse

Det kolde vejr tidligt på året bidrog til høje elpriser. Stigende omkostninger til CO2-kvoter og brændsel fik elpriserne til at stige yderligere på kontinentet, men uden nogen større effekt i de nordiske lande. Faktisk oplevede vi kvartalet igennem rekordstore forskelle mellem det nordiske og det tyske marked for futures og betydelige transmissionsflaskehalse. Forbedret transmissionskapacitet mellem prisområder og lande er en forudsætning for energiomstillingen, fortsat elektrificering og lavere CO2-udledninger i samfundet.

Stærk indtjening og effektiv drift

Resultatet for perioden steg med 3,5 milliarder svenske kroner til 10,4 milliarder svenske kroner. Ud over den forbedrede indtjening fra driftsaktiviteterne gav afkastet fra den svenske kerneaffaldsfond også et positivt bidrag på grund af et stærkere aktiemarked. Det underliggende driftsresultat steg med 1,9 milliarder svenske kroner til 12,1 milliarder svenske kroner. Elproduktionen i de nordiske lande nød godt af højere elpriser, hvor vores fleksible vandkraftværker tilpassede deres volumen til større efterspørgsel. Det kompenserede også for lavere volumen fra kernekraft som følge af lukningen af Ringhals 1. Vores CO2-udledninger er faldet betydeligt takket være lukningen af det kulfyrede kraftværk Moorburg i Hamborg, og det har også resulteret i lavere driftsomkostninger.

Vindkraften blev påvirket af ugunstige vejrforhold, der resulterede i lavere indtjening på trods af ny kapacitet. I kvartalets løb underskrev vi en stor Corporate PPA (Power Purchase Agreement) for en del af elvolumen fra vindmølleparken Hollandse Kust Zuid i Holland, hvilket reducerer projektrisikoen. En del af vores fremtidige vindkraftforretning vil fokusere på værdiskabelse i udviklingsprocessen. I forbindelse med regnskabet for første kvartal informerer vi også om salget af landvindmølleparken Grönhult, som er et af de første projekter, vi har udviklet med salg for øje.

I HYBRIT, vores svenske partnerskabsprojekt for produktion af fossilfrit stål, fortsætter industrialiseringen af produktionsprocessen. Sammen med SSAB og LKAB etablerer vi nu i Gällivare et demonstrationsanlæg til produktion af 1,3 millioner tons fossilfri jernsvamp, som er råmaterialet til stål. Anlægget vil stå færdigt i 2026.

Retstvister bevæger sig i den rigtige retning

I Tyskland glæder vi os over en aftale, der er indgået med den tyske regering, som reelt vil afslutte alle tvister om kompensation for den tyske kernekraftudfasning. Vi ser frem til det fortsatte arbejde med udfasning af fossile brændsler i Tyskland og har nu vores fokus rettet mod at udføre vores andre aktiviteter i landet.

I Sverige er forvaltningsdomstolen i Linköping nået frem til en afgørelse til fordel for elnetselskaberne, der også er i overensstemmelse med Vattenfalls vurdering af, at indtægtsrammeforordningen for reguleringsperioden 2020-2023 er ulovlig. Det svenske energimarkedsinspektorat (Ei) har appelleret afgørelsen til landsretten. Jeg håber, at vi snart kan lægge den slags juridiske processer bag os. Vi har brug for gode betingelser for elnettet for at muliggøre energiomstillingen og den øgede elektrificering, der finder sted her og nu."

Læs mere om resultatet for de første tre måneder af 2021 her (på engelsk)

Forretningsmæssige højdepunkter, januar-marts 2021

 • Aftale om kompensation for udfasning af kernekraft i Tyskland.
 • Salg af en del af produktionen fra vindmølleparken Hollandse Kust Zuid 1-4 gennem en langsigtet Power Purchase Agreement (PPA).
 • Salg af det landbaserede vindkraftsprojekt Grönhult
 • Opstart af opførelsen af Vattenfalls første fjernvarmenet i Storbritannien – Brent Cross South i London.
 • Opstart af fjernvarmeproduktion i Amsterdam South Connection.
 • Positiv afgørelse fra forvaltningsdomstolen om elnetselskabers indtægtsrammer for perioden 2020-2023.
 • HYBRIT – demonstrationsanlæg til produktion af fossilfri jernsvamp er planlagt i Gällivare.

Økonomiske højdepunkter, januar-marts 2021

 • Nettoomsætningen faldt med 5 % (-1 % eksklusive valutapåvirkninger) til 45.911 millioner svenske kroner (48.160).
 • Underliggende driftsresultat på 12.053 millioner svenske kroner (10.187)
 • Driftsresultat på 13.385 millioner svenske kroner (12.313).
 • Resultat for perioden på 10.423 millioner svenske kroner (6.900).

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Stålværk

Elektrificering som middel til dekarbonisering – et samlet overblik

Selv om klimaforandring er en af vor tids største udfordringer, indebærer det også enorme muligheder for kreative og innovative løsninger. Vattenfall har en enestående position i forhold til...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']