Kriegers Flak havmøllepark

Skandinaviens største havmøllepark indviet

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har sammen med erhvervsminister Simon Kollerup indviet Vattenfalls nye havmøllepark, Kriegers Flak. Vindmølleparken er Skandinaviens største og kommer til at øge den danske vindkraftproduktion med 16 %.

Med 72 havmøller og en kapacitet, der svarer til omkring 600.000 danske husstandes årlige elforbrug, er Kriegers Flak Danmarks og Skandinaviens største havmøllepark.

I dag indviede Hans Kongelige Højhed Kronprinsen vindmølleparken sammen med erhvervsminister Simon Kollerup.

"Med dagens indvielse tager vi endnu et skridt henimod vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Kriegers Flak står som et stærkt bidrag til den grønne omstilling, og vi er derfor stolte over, at vindmølleparken nu er klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og til industrien," udtaler Anna Borg, Vattenfalls CEO.

Den nye havmøllepark ligger i Østersøen, 15-40 kilometer ud for den danske kyst, og den er Vattenfalls nyeste og til dato største havmøllepark i drift.

Folketinget vedtog i 2012 at opføre Kriegers Flak. I maj 2020 installerede Vattenfall det første fundament, og i begyndelsen af i år blev den første af de i alt 72 vindmøller installeret. Siden da er de øvrige vindmøller løbende blevet installeret og idriftsat.

"Kriegers Flak har været et meget succesfuldt projekt, der er blevet sat i drift forud for tidsplanen, på trods af at arbejdet er foregået midt i en global pandemi. Det viser, hvor engageret både samfundet, vores samarbejdspartnere og Vattenfall er i at opnå en CO2-neutral fremtid. Samtidig understreger det vores strategiske ambition om at sætte fart på udviklingen frem mod et fossilfrit liv ved hjælp af vedvarende energi,” siger Helene Biström, Vattenfalls Head of Business Area Wind.

Indvielsen understreger Vattenfalls position som den største leverandør af havbaseret vindkraft i Danmark, hvor Vattenfall dækker mere end halvdelen af den installerede effekt. Ud over Kriegers Flak driver Vattenfall også Horns Rev 1 (samejet) og Horns Rev 3, der blev indviet i 2019. Derudover befinder Vesterhav Syd & Nord-projektet sig i en moden udviklingsfase og vil efter planen være driftsklart ved udgangen af 2023.

Kriegers Flak vil blive serviceret fra Klintholm Havn på Møn.

Fakta om Kriegers Flak

  • Kriegers Flak har en produktionskapacitet på 604 MW.
  • Havmølleparken kan dække omkring 600.000 danske husstandes årlige elforbrug.
  • Kriegers Flak kommer til at øge den danske produktion af vindkraft med 16 %.
  • De 72 vindmøller har hver en samlet højde på 188 meter.
  • Vindmølleparken ligger i Østersøen, 15-40 kilometer ud for den danske kyst.
  • Vindmølleparken dækker et areal på 132 km2, og der er lagt omkring 170 kilometer undervandskabler.

Faktablad Kreigers Flak (på engelsk, PDF)

Se også

Vattenfalls vindkraft reducerer CO2-fodaftrykket

CO2-fodaftrykket fra Vattenfalls vindkraft er nu blevet reduceret til 13 gram pr. produceret kWh, sammenlignet med 15 gram i 2016, og den nedadgående tendens fortsætter kun. Den nye svenske ...

Læs hele artiklen

Vattenfall vil opføre verdens første offshore brintklynge i Holland

I fremtiden vil en stadigt stigende mængde af vores energi komme fra vind og sol. Men vejret er foranderligt, og derfor svinger den mængde strøm, vi kan udvinde af vind og sol, også konstant...

Læs hele artiklen

Vattenfall og St1 indgår nyt partnerskab om at producere en stor mængde fossilfrit syntetisk flybrændstof på den svenske vestkyst

Vattenfall og St1 har underskrevet en hensigtserklæring om at udvikle en fossilfri værdikæde til produktion af syntetisk elektrobrændstof, og næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse...

Læs hele artiklen