Årsregnskabsmeddelelse for 2021: Stærke resultater og strategiske fremskridt

Vattenfalls resultater for 2021 er stærke, hovedsageligt takket være kompensationen for nedlukningen af de tyske kernekraftværker og frasalget af distributionsaktiviteterne i Berlin. Årsregnskabsmeddelelsen viser også, at de højere elpriser kun har haft begrænset indvirkning på indtjeningen.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_Landscape_F3A1187-(2).jpg

Vattenfalls administrerende direktør og CEO Anna Borg har disse kommentarer til årsregnskabsmeddelelsen for 2021:

"Vattenfalls resultater for 2021 er stærke, hovedsageligt takket være kompensationen for nedlukningen af de tyske kernekraftværker og frasalget af distributionsaktiviteterne i Berlin. De højere elpriser har kun haft begrænset indvirkning på indtjeningen, fordi vi risikoafdækker vores produktion, og de opnåede priser var på samme niveau som sidste år i Norden. Den fossilbaserede produktion faldt markant, samtidig med at bidraget fra kernekraft, vandkraft og vindkraft steg. Vi øgede salget af el, varme og gas og nåede milepæle på tværs af en række projekter, der fungerer som drivkraft for energiomstillingen.

Store udsving på de europæiske elmarkeder

Elpriserne er steget markant på alle vores markeder i årets løb, og gennemsnitsprisen for 2021 var fem gange højere end året før i Norden og tre gange højere på kontinentet. Det faktum, at Vattenfalls opnåede pris i de nordiske lande forblev uændret sammenlignet med 2020, skyldtes primært den prismæssige risikoafdækning, vi har foretaget for at tage højde for forskellige risici samt effekten af forskelle imellem prisområderne i Sverige. I fjerde kvartal fortsatte elpriserne med at nå rekordhøje niveauer, samtidig med at udsvingene var historisk store. På kontinentet har stigende priser på gas og CO2-kvoter haft den største effekt. Det påvirkede også elpriserne i de nordiske lande, men koldt og tørt vejr bidrog også i høj grad. Markedssituationen påvirkede mange kunder, især dem, der ikke havde aftaler om en fast elpris. Når vores kunder er i kontakt med os, bestræber vi os på at tilbyde dem skræddersyede løsninger i forhold til elkontrakter, forbrug og betaling.

Engangseffekter med stor indvirkning på resultatet

Årsresultatet for 2021 beløb sig til 48,0 mia. svenske kroner for hele året og 6,1 mia. svenske kroner for kvartalet. Kompensationen for nedlukningen af de tyske kernekraftværker og frasalget af Stromnetz Berlin styrkede årets resultat med henholdsvis 12,5 mia. svenske kroner og 8,4 mia. svenske kroner. Markedssituationen havde en stor midlertidig indvirkning på vores justerede nettogæld, der faldt betydeligt som følge af modtagne marginindkald. I betragtning af disse resultater med store engangseffekter foreslår bestyrelsen et udbytte på 23,4 mia. svenske kroner. Det vil gøre det muligt for os at opretholde den økonomiske stabilitet, der er afspejlet i balancen, og Vattenfall vil fortsætte med at investere i energiomstillingen.

Vores aktiviteter har udviklet sig rigtigt godt. Det underliggende driftsresultat steg med 5,4 mia. svenske kroner til 31,2 mia. svenske kroner. Bidraget fra vindkraft blev næsten fordoblet takket være øget kapacitet i Danmark og Holland samt højere elpriser i Storbritannien og på kontinentet. Vores pumpekraftværker i Tyskland bidrog også betydeligt.

Nyt klimamål er et vigtigt skridt

Et vigtigt skridt for Vattenfall for året var vores nye udledningsmål, som er i overensstemmelse med 1,5 °C-scenariet i Parisaftalen. For at nå dette mål skal vi udvide vores produktion af vedvarende elektricitet og udfase fossile brændsler i vores varmevirksomhed. I 2021 åbnede vi Skandinaviens største havmøllepark, Kriegers Flak, i Danmark, og i Sverige blev den første varme leveret fra biobrændselsanlægget Carpe Futurum i Uppsala. Vi er optaget af at indgå flere partnerskaber som vores salg af en andel på 49,5 % af havmølleparken Hollandse Kust Zuid til BASF. Ved at indgå partnerskaber med kunderne om både ejerskab og produktion af ny vedvarende kapacitet deler vi risici og frigiver ressourcer til flere investeringer.

Udvidede klimapartnerskaber

For Vattenfall var 2021 også et år, hvor vi engagerede os i udvidede samarbejder for at hjælpe klimaet. Vi deltog i klimamødet COP26, hvor vi lancerede First Movers Coalition. Det betyder, at vi sammen med 32 andre virksomheder har forpligtet os til at øge efterspørgslen efter ny teknologi med stort potentiale for at reducere verdens CO2-udledninger. Vi har også indgået flere partnerskaber for at bane vejen for energiomstillingen. Et eksempel på det er vores seneste samarbejdsaftale med Shell, LanzaTech og SAS om at udvikle bæredygtigt flybrændstof. En anden milepæl, i juli 2021, var produktionen af det første fossilfrie stål i vores partnerskab HYBRIT og den efterfølgende leverance fra SSAB til Volvo-koncernen.

Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til at gøre 2021 til et så stærkt år for Vattenfall. Jeg ser trygt frem mod det nye år. På trods af et usikkert og omskifteligt marked er vejen frem klar for Vattenfall. Sammen med mine kollegaer ser jeg frem til at fortsætte vores rejse frem mod et fossilfrit liv."

Forretningsmæssige højdepunkter, januar-december 2021

 • Højere elpriser, men Vattenfalls opnåede priser i de nordiske lande lå på samme niveau som det foregående år
 • Aftale med den tyske stat om kompensation for nedlukning af kernekraften påvirkede resultaterne med 11,1 mia. svenske kroner i andet kvartal
 • Aftale om at sælge 49,5 % af havmølleparken Hollandse Kust Zuid i Holland
 • Salget af Stromnetz Berlin blev afsluttet den 1. juli. Købesummen udgjorde i alt 2,1 mia. euro
 • Indvielse af Skandinaviens største vindmøllepark Kriegers Flak i Danmark, og endelig investeringsbeslutning for vindmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord
 • Grønt lys for udvidelse af slutdepotet til radioaktivt affald med kort levetid, samt i januar 2022 også for opførelse af et slutdepot til brugt kernebrændsel
 • Skærpelse af udledningsmålene  for at overholde 1,5 °C-målet og målet om netto nuludledning inden 2040
 • Første fossilfrie stål fra HYBRIT og nyt samarbejde med Shell, LanzaTech og SAS om udvikling af bæredygtigt flybrændstof

Økonomiske højdepunkter, januar-december 2021

 • Nettosalget steg med 13 % (16 % eksklusive valutamæssige påvirkninger) til 180.119 mio. svenske kroner (158.847)
 • Underliggende driftsresultat på 31.181 mio. svenske kroner (25.790)
 • Driftsresultat på 60.271 mio. svenske kroner (15.276)
 • Resultat for perioden på 48.013 mio. svenske kroner (7.716)
 • Bestyrelsen foreslår et udbytte på 23.414 mio. svenske kroner

Økonomiske højdepunkter, oktober-december 2021

 • Nettosalget steg med 44 % (46 % eksklusive valutamæssige påvirkninger) til 63.529 mio. svenske kroner (44.032)
 • Underliggende driftsresultat på 9.092 mio. svenske kroner (7.987)
 • Driftsresultat på 7.750 mio. svenske kroner (5.246)
 • Resultat for perioden på 6.101 mio. svenske kroner (5.727)

Se også

Anna Borg, Vattenfalls CEO og administrerende direktør

Første kvartal 2022: Krigen i Ukraine dominerede stemningen på energimarkedet

Krigen i Ukraine og den resulterende uro på markedet giver store udfordringer for det europæiske energisystem. I kølvandet på det, der økonomisk var et ekstraordinært år, er forventningen, a...

Læs hele artiklen
Fair Tax logo

Vattenfalls skattemæssige gennemsigtighed opnår international anerkendelse

Vattenfall er som den første virksomhed uden for Storbritannien blevet akkrediteret af organisationen Fair Tax Foundation i henhold til organisationens nye Global Multinational Business Stan...

Læs hele artiklen
Anna Borg, CEO Vattenfall

Anna Borg deltager i det årlige World Economic Forum-møde i Davos

Mandag til onsdag i denne uge deltager Anna Borg i World Economic Forums årlige møde i Davos i de Schweiziske Alper.

Læs hele artiklen