Første kvartal 2022: Krigen i Ukraine dominerede stemningen på energimarkedet

Krigen i Ukraine og den resulterende uro på markedet giver store udfordringer for det europæiske energisystem. I kølvandet på det, der økonomisk var et ekstraordinært år, er forventningen, at dette år bliver mere normalt.

Vattenfalls CEO og administrerende direktør Anna Borg kommenterer her regnskabet for januar-marts 2022:

"Det er nu to måneder siden, Rusland invaderede Ukraine. Krigen er en humanitær katastrofe, og mine tanker går først og fremmest til de ramte. Indirekte, og efterhånden som tingene udvikler sig, påvirker krigen os alle, og brændstof- og energispørgsmål har fået større betydning på dagsordenen hos mange. Som et direkte resultat af krigen har Vattenfall besluttet at standse køb af kul og kernebrændsel fra Rusland, og på EU-niveau er der brede drøftelser om at stoppe importen af russisk gas.

Elpriserne, der faldt ved årsskiftet, er nu tilbage på rekordhøje niveauer. Både i Tyskland og Frankrig har politikerne meldt ud, at det kan blive nødvendigt at rationere gassen næste vinter. Krigen har afsløret risikoen ved Europas afhængighed af fossile brændsler, og hvor vigtigt det er at sørge for, at vi har en sikker energiforsyning. Energiomlægningen skal fremskyndes, og vi skal alle samles om at nå dette mål, samtidig med at vi som samfund også skal sørge for, at vi alle har råd til at forsyne vores hjem med el og varme.

Krigen har sendt gaspriserne yderligere i vejret, og det har presset kulpriserne opad og i nogen grad også emissionsrettighederne. Derfor er elpriserne på kontinentet steget betydeligt, hvilket også har haft stor indvirkning på elpriserne i det sydlige Sverige. Forskellene i elpriserne mellem prisområderne i de nordiske lande nåede et rekordniveau i marts. Mildt, vådt og blæsende vejr pressede priserne nedad i det nordlige område, mens begrænsninger i transmissionsnettet forhindrede, at elektriciteten kunne nå det sydlige område.

Prisområdeforskellene havde stor indflydelse på resultaterne

Periodens resultat faldt med 4,4 milliarder svenske kroner til 6,1 milliarder svenske kroner, hvor afkastet fra Den Svenske Kerneaffaldsfond blev påvirket negativt på grund af faldende priser på aktiemarkederne og de fastforrentede markeder. Det underliggende driftsresultat faldt med 2,5 milliarder svenske kroner til 9,5 milliarder svenske kroner. Resultaterne fra vores elproduktion i stor skala blev påvirket negativt af ovennævnte prisområdeforskelle, og vores opnåede pris var 20 EUR/MWh; det sammenlignelige tal var 33 EUR/MWh sidste år. Derudover blev vores varmeforretning påvirket negativt af høje gaspriser.

Vores vindenergiforretning fortsatte med at levere stærke resultater takket være højere priser, ny kapacitet og mere vind. Vi indviede vores første hybridpark – Haringvliet – hvor vi kombinerer vind- og solenergi samt batterikapacitet for at udnytte de indbyggede teknologisynergier, samtidig med at vi reducerer vores CO2-fodaftryk, blandt andet ved at benytte samme infrastruktur. Derudover fik vi den endelige godkendelse til havmølleparken Norfolk Vanguard i Storbritannien. Vores kundeaktiviteter leverer også gode resultater, og Vattenfall betragtes som en stabil leverandør i en tid med stor usikkerhed på markedet.

Partnerskaber som en accelererende kraft

Det blev for nylig offentliggjort, at HYBRIT, vores partnerskab med LKAB og SSAB inden for fossilfrit stål, vil modtage 143 millioner euro i finansiering fra EU’s innovationsfond til at demonstrere en komplet værdikæde i industriel og kommerciel skala for brintbaseret jern- og stålproduktion. Vi er taknemmelige for denne støtte og ser frem til at fortsætte samarbejdet frem mod netto nuludledning.

Partnerskaber på tværs af sektorer og samarbejde mellem private og politiske initiativer samt stabil og fremadrettet regulering er fundamentet for, at energiomlægningen kan gennemføres. Jeg håber, at det forenede Europa, vi oplever lige nu, kan være en effektiv accelererende kraft til at nå målet."

Anna Borg
Administrerende direktør og CEO

Forretningsmæssige højdepunkter, januar-marts 2022

 • Fortsat høje elpriser med store udsving og rekordhøje forskelle mellem prisområderne i de nordiske lande.
 • Den svenske regering vedtog at tillade slutdeponering af brugt kernebrændsel og radioaktivt affald.
 • Stærk kundevækst i Tyskland og fortsat ekspansion inden for opladningsløsninger til elkøretøjer.
 • Der er givet tilladelse til planlægning af havmølleparken Norfolk Vanguard i England, og der er tildelt rettigheder til at udvikle en flydende vindmøllepark ud for Skotlands kyst.
 • Indvielse af det biobrændselfyrede varmeværk Carpe Futurum i Uppsala.
 • Vattenfall har besluttet at standse køb af kul og kernebrændsel fra Rusland.
 • HYBRIT vil modtage støtte fra EU's innovationsfond på 143 millioner euro, som meddelt efter udgangen af kvartalet.

Økonomiske højdepunkter, januar-marts 2022

 • Nettosalget steg med 30 % (27 % eksklusive valutamæssige påvirkninger) til 59.579 millioner svenske kroner (45.911).
 • Underliggende driftsresultat på 9.504 millioner svenske kroner (12.053).
 • Driftsresultat på 12.783 millioner svenske kroner (13.385).
 • Resultat for perioden på 6.064 millioner svenske kroner (10.423).

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelse: 2022 – et udfordrende år

Ruslands invasion af Ukraine havde store konsekvenser for et allerede anstrengt energimarked, hvilket skabte betydelige problemer. Samtidig arbejdede vi hårdt på at støtte bekymrede kunder o...

Læs hele artiklen
Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

De første ni måneder af 2022: Stabilt resultat og stærk økonomisk position i en svær tid

Tredje kvartal var præget af den turbulente situation på flere markeder, og der er stor usikkerhed forud for vinteren. Men Vattenfall står stærkt økonomisk, og de underliggende resultater fo...

Læs hele artiklen
Kerteminde Seafarm
Foto: Teis Boderskov

Vattenfalls havmøller skal teste produktion af bæredygtige fødevarer

Hvordan kan man producere fossilfri havmøllestrøm og bæredygtige fødevarer – og samtidig forbedre havmiljøet og biodiversiten i ét og samme havområde? Det skal det nye samarbejde ”Win@Sea” m...

Læs hele artiklen