Vesterhav Syd havmøllepark
Vattenfall

Alle møller i Vesterhav Syd er nu på plads

Alle 20 vindmøller i Vesterhav Syd havmøllepark er nu installerede. Vattenfall forventer at kunne levere strøm fra parken senere i efteråret.

Lørdag den 23. september omkring kl. 7.30 om morgenen nåede Vattenfall en vigtig milepæl i Vesterhav Syd havmøllepark: Opsætningen af den sidste mølle var gennemført.

Installationsfartøjet Vole au Vent, med de karakteristiske jack-up ben i siderne, forlod første gang Esbjerg Havn med fire sæt havmøller den 7. juli. Den første mølle var rejst den 12. juli, og hen over sommeren har fartøjet været fast gæst i farvandet ud for Hvide Sande, mens møllerne har rejst sig én efter én. Arbejdet kunne følges fra strandene og Lyngvig Fyr, og der har været stor interessere fra turister og lokale borgere.

Det danske sommervejr har ikke vist sig fra sin mildeste side i år, men sensommeren har været god til både solbadning og opsætning af havmøller. Personalet, som står for monteringen af møllerne, er blevet mere og mere erfarne i de lokale forhold, og på det seneste har én mølle kunne opsættes på omkring 17 timer.

Kabelarbejdet går fremad 

De to eksportkabler, der skal forbinde selve parken med elnettet på land, er udlagt, men endnu ikke fuldt ud nedgravet tilstrækkelig dybt i havbunden. Vattenfall har tidligere i september været åbne omkring, at netop denne del af arbejdet har mødt uforudsete tekniske udfordringer. Derfor er Vattenfall tilfredse med, at entreprenørens nye metode indtil videre virker efter hensigten.

Vattenfalls projektdirektør for Vesterhav Syd og Nord, Mathilde Damsgaard, udtaler:

”Vi er meget glade for at have monteret alle 20 vindmøller i Vesterhav Syd. Vi fokuserer nu fuldt ud på at få afsluttet arbejdet med eksportkablerne, så vi kan begynde at sende fossilfri elektricitet ud til forbrugerne.”

Omkring halvdelen af arbejdet med nedgravning af eksportkabler er således afsluttet, og arbejdet fortsætter. Vattenfall forventer at kunne begynde at levere strøm fra Vesterhav Syd senere på efteråret og vender tilbage med en opdatering senest i midten af oktober.

Arbejdet i Vesterhav Nord over halvvejs

Samtidig med, at kabelarbejdet i syd bliver afsluttet, skal de sidste møller i søsterparken Vesterhav Nord opsættes. Af de i alt 21 møller er 12 opsat, og Vole au Vent er mandag morgen på vej fra Esbjerg med fire sæt møller. Arbejdet med mølleopsætning i nord forventer Vattenfall bliver afsluttet senere i efteråret.

Begge parker skal været fuldt tilsluttet elnettet senest den 31. december 2023.

Se også

Landbrug i vindmølleparken: Kriegers Flak producerer tang til fødevarer

Med den stigende konkurrence om pladsen til søs vil tang- og muslingeopdræt i havet mellem de kæmpemæssige havbaserede vindmøller sandsynligvis blive en realitet i fremtiden. En ny undersøge...

Læs hele artiklen
Produktionsstatistik

Digitale tvillinger – en vej til mere rentabel havvind

Digitale tvillinger kan hjælpe Vattenfall og vindsektoren med at få maksimal værdi af deres havvindmølleparker. Målinger i realtid af vindmøllekonstruktioner og -drift sikrer, at alle beslut...

Læs hele artiklen

Havvindmølleparker – derfor appellerer de til dyrelivet

I takt med at verden går væk fra fossile brændsler for at bekæmpe klimaforandringerne, er det afgørende at øge den fossilfri elproduktion hurtigt og samtidig undgå skadelige indvirkninger på...

Læs hele artiklen