Tredje kvartal 2023: Lave elpriser har stor indflydelse på indtjeningen

Lavere elpriser påvirkede indtjeningen negativt i årets første ni måneder. Varme- og kundeaktiviteter bidrog positivt, og vi ser fortsat en god lønsomhed i den underliggende drift. Vi har også taget vigtige skridt inden for udvidelsen af fossilfri elproduktion med indvielsen af vores største vindmøllepark til dato, Hollandse Kust Zuid, i Holland.

Vattenfalls administrerende direktør og CEO Anna Borg har disse kommentarer til regnskabet for perioden januar-september 2023:

I løbet af årets første ni måneder faldt elpriserne på Vattenfalls markeder med omkring 60 % i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Prisudviklingen i Norden har i høj grad været påvirket af øget nedbør. Vattenfalls modtagne pris i Norden steg dog som følge af prissikringer og reducerede prisområdeforskelle. På kontinentet har elpriserne været påvirket af lavere brændselspriser, og indtjeningen var også negativt påvirket af, at vores prissikringer på kontinentet ikke var så effektive som i Norden.

Positive bidrag fra varme- og kundeaktiviteter modvirkes af lavere elpriser og mindre mængder

Indtjeningen for de første ni måneder udgjorde 4,7 mia. SEK (17,0 mia. SEK). Det lavere resultat kan i høj grad forklares med påvirkninger fra nedskrivninger på havvind i Storbritannien i 2. kvartal, samt at værdiansættelse af el- og brændselskontrakter havde en stor positiv, om end midlertidig, effekt på resultatet for perioden i 2022. Det underliggende driftsresultat udgjorde 15,5 mia. SEK (22,5 mia. SEK). Vi rapporterer højere bidrag fra både varme- og kundeaktiviteter. Flere kunder vælger Vattenfall, og vi er glade for at se, at størstedelen af dem vælger fossilfri elkontrakter. Indtjeningen var dog primært påvirket af lavere elpriser og af lavere produktion fra vand- og kernekraft.

Vi rapporterede et underskud på 2,2 mia. SEK i tredje kvartal, og det underliggende driftsresultat faldt til 0,9 mia. SEK. Periodens resultat var ud over påvirkningen fra lavere elpriser også negativt påvirket af værdiansættelsen af el- og brændselskontrakter, hvor vi tværtimod så en stor positiv effekt sidste år.

Alt i alt har Vattenfall en god lønsomhed i den underliggende drift og en stærk finansiel position, der gør os i stand til fortsat at lede energiomlægningen

Vi fortsætter med at arbejde henimod frihed fra fossile brændsler

Vattenfall har for nylig gjort flere vigtige fremskridt på vejen mod fossilfrihed. I september indviede vi vores hidtil største havvindmøllepark, Hollandse Kust Zuid, som årligt vil producere elektricitet svarende til forbruget fra 1,5 millioner hollandske husstande. I Tyskland udnyttede vi en option på at udvikle havvindmølleprojektet Nordlicht II. Sammen med søsterprojektet Nordlicht I vil den fremtidige produktion svare til 1,7 millioner tyske husstandes forbrug.

I Berlin har vi besluttet at investere i projekter, der integrerer overskudsvarme fra tredjeparter i fjernvarmenettet. Efter kvartalets afslutning underskrev vi en hensigtserklæring med delstaten Berlin om at afholde eksklusive forhandlinger omkring et potentielt salg af varmeforretningen i Berlin. Der forventes en afgørelse senere i år. I Sverige har vi allerede taget flere forberedende skridt til evaluering af ny kernekraft, såsom at begynde at erhverve ejendomme i Ringhals-området. Medlemmer af Vattenfalls ledelsesteam har besøgt andre lande, der er i gang med at bygge ny kernekraft for at lytte til deres erfaringer. Vi har set, at en klar succesfaktor for andre lande er at have et nationalt kernekraftprogram, der involverer samfundet som helhed for at sikre kompetence, forsyningskæder og risikodeling.

Energiomlægningen er også i høj grad baseret på samarbejde, hvilket åbner attraktive forretningsmuligheder for Vattenfall og muliggør bæredygtige løsninger for vores kunder. Sammen hjælper vi samfundet med at gøre sig fri af fossile energikilder.

Forretningsmæssige højdepunkter, juli-september 2023

 • Fortsat lave elpriser og mindre forskelle mellem prisområderne
 • Vattenfall har indledt en proces med henblik på at erhverve jord på Väröhalvö, der støder op til Ringhals
 • Udnyttede option på at udvikle havvindmølleprojektet Nordlicht II i Tyskland
 • Indvielse af havvindmølleparken Hollandse Kust Zuid i Holland
 • Investeringsbeslutning angående et projekt, der integrerer overskudsvarme fra tredjeparter i fjernvarmenettet i Berlin

Begivenheder efter balancedatoen

 • Vattenfall og delstaten Berlin underskrev en hensigtserklæring om at afholde eksklusive forhandlinger om et potentielt salg af varmeforretningen i Berlin

Økonomiske højdepunkter, januar-september 2023

 • Nettoomsætningen steg med 35 % (26 % eksklusive valutapåvirkninger) til 216.876 mio. SEK (160.825)
 • Underliggende driftsresultat på 15.550 mio. SEK (22.548)
 • Driftsresultat på 10.930 mio. SEK (36.707)
 • Resultat for perioden på 4.737 mio. SEK (16.980).

Økonomiske højdepunkter, juli-september 2023

 • Nettoomsætningen steg med 10 % (2 % eksklusive valutapåvirkninger) til 58.337 mio. SEK (53.076)
 • Underliggende driftsresultat på 946 mio. SEK (6.232)
 • Driftsresultat på -2.611 mio. SEK (12.192)
 • Resultat for perioden på -2.186 mio. SEK (6.684).

Se også

Foto fra Horns Rev 3 vindmøllepark

Vattenfall: Kun særlige omstændigheder kan åbne nye sager om værditab ved Vesterhav-parkerne

VE-loven giver et sikkerhedsnet for de borgere, der på grund af særlige omstændigheder ikke fik søgt vær-ditab, da processen kørte 2021-22. Eventuelle nye sager skal vurderes af Taksationsmy...

Læs hele artiklen
Kriegers Flak havvindmøllepark

Vattenfalls skattebetaling i Danmark slog alle rekorder i 2022

Vattenfalls skattebetaling i Danmark for 2022 endte på godt 758 millioner kr., hvilket er en kraftig vækst i forhold til 2021.

Læs hele artiklen
Pylon til vindmølleparken Hollandse Kust Zuid

Vattenfall og SSAB i nyt samarbejde om fossilfrit stål

Vattenfall og SSAB har underskrevet en hensigtserklæring om levering af fossilfrit stål produceret med HYBRIT-teknologi. SSAB vil, med materiale fra HYBRIT-pilotanlægget i Luleå, levere det ...

Læs hele artiklen