Strand og hav

Vattenfall opnår tilladelse til Vesterhav Nords landanlæg

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall og Energinet tilladelse til landanlæggene i forbindelse med Vesterhav Nord havmøllepark. Dermed afsluttes processen omkring fornyet tilladelse, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet i juni 2021 ophævede den tidligere tilladelse.

Vattenfall er i færd med at opføre Vesterhav Nord havmøllepark ud for Thyborøn, som med sine 21 møller vil producere strøm svarende til 180.000 husstandes årlige forbrug. I tilknytning til havmølleparken er flere anlæg på land nødvendige. Anlæggene er placerede i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner og består af nedgravede kabler samt elektriske stationer. Hertil kommer en radarmast ved Vejlby, som gør det muligt, at flyafværgelysene på vindmøllerne kun lyser, når der er fly i nærheden.

Energinet modtog den første tilladelse til landanlæggene i januar 2017, men denne tilladelse blev senere påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen havde ikke opsættende virkning, og Vattenfall og Energinet opførte i perioden 2018-20 størstedelen af landanlæggene. I juni 2021 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid afgørelse i sagen og ophævede den oprindelige tilladelse fra 2017. Siden 2021 har Vattenfall og Energinet derfor arbejdet på at opnå en ny tilladelse fra myndighederne.

I januar 2023 var miljøkonsekvensrapporten færdig, og Miljøstyrelsen gennemførte den sidste offentlige høring, som blev afsluttet den 20. marts. Der indkom ingen høringssvar. Herefter udstedte Miljøstyrelsen den 24. marts den endelige §25-tilladelse for Vesterhav Nords landanlæg – også kendt som VVM-tilladelse.

”Vi har nu §25-tilladelser til landanlæggene for både Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Det er to vigtige milepæle i realiseringen af Danmarks næste havmølleparker,” siger projektdirektør for Vesterhav Syd og Nord hos Vattenfall, Mathilde Damsgaard.

vesterhav-kort-landanlaeg.jpg

Se større billede (PDF 385 kB)

Vattenfall forventer, at arbejdet med fundamenterne til Vesterhav Nord begynder omkring 1. april og fortsætter måneden ud. Herefter skal der trækkes kabler fra fundamenterne til elnettet på land, hvilket efter planen sker frem til sommer.

Vattenfall har gennem nogen tid haft alle nødvendige tilladelser til havs i hus for både Vesterhav Syd og Nord.

Vesterhav Syd og Nord havmølleparker skal senest være i fuld drift ved årets udgang. Se mere her.

Kontakt:

Mads Krogh, pressechef for Vattenfall Danmark, 22 178 178

Se også

Vattenfall underskriver vindkraft-aftale med Volvo Group

Volvo Group vil købe halvdelen af den el, der produceres på Bruzaholm vindmøllepark over en 10-årig periode. Aftalen er et tydeligt eksempel på Volvo Groups forpligtelse og engagement til at...

Læs hele artiklen
Delfin

Vattenfall gør en ekstra indsats for delfiner i Danmark

Der er blevet udtrykt bekymring for, at installationen af monopælene til den danske vindmøllepark Vesterhav Nord kan få en lille flok delfiner til at forlade området. Delfinerne har dog hver...

Læs hele artiklen
Vesterhav Nord. Foto: Lars Mikkelsen
Foto: Lars Mikkelsen

Nu kan du blive medejer af Vesterhav Syd havmøllepark

Den 11. maj åbner salget af aktier i Vesterhav Syd havmøllepark. Prisen pr. aktier bliver godt 3.600 kr., og salget varer i otte uger. Medejerskabet bliver fordelt så flest mulige interesser...

Læs hele artiklen