Kriegers Flak havvindmøllepark

Vattenfalls skattebetaling i Danmark slog alle rekorder i 2022

Vattenfalls skattebetaling i Danmark for 2022 endte på godt 758 millioner kr., hvilket er en kraftig vækst i forhold til 2021.

Vattenfall driver vindmølleparker både til havs og på land i Danmark. Den samlede kapacitet er cirka 1,5 GW.  

Efter åbningen af Skandinaviens største havmøllepark, Kriegers Flak, i september 2021, driver Vattenfall halvdelen af al havvind i Danmark. Tallet vokser yderligere, når Vattenfall senest ved årsskiftet åbner Danmarks næste havmølleparker, Vesterhav Syd og Nord på i alt 345 MW.

Vattenfalls produktion af el voksede derfor kraftigt i 2022, og samtidig steg elpriserne voldsomt på grund af energikrisen. De to faktorer forklarer Vattenfalls rekordstore omsætning og skattebetaling i 2022.

Helt præcist endte Vattenfalls skat på 758,6 millioner kr. mod 19,6 millioner kr. i 2021. Dermed er der tale om næsten en 38-dobling.

Vattenfall har som elproducent ingen indflydelse på den pris, som den producerede strøm bliver solgt til på spotmarkedet. Det europæiske elmarked fungerer sådan, at det er den dyreste energikilde, der sætter prisen. På dage, hvor der er brug for naturgas for at dække strømforbruget, så er det prisen på dén energikilde, der sætter prisen for al produceret strøm. Det skyldes, at naturgas er en dyrere energikilde end vind og sol.

Vattenfalls landechef i Danmark, Anne Mette Traberg, udtaler:

”Hos Vattenfall er vi stolte over at levere en god indtjening på vores danske vindmøller. Det giver både mulighed for at investere i mere vindkraft og for at bidrage med store skattebeløb til det danske samfund, som vi er en del af.”

Af den samlede skattebetaling i 2022 er det blot 8 procent, der skyldes den ekstraordinære skat som følge af indtægtslofter for elproducenter. Vattenfalls rekordstore skattebetaling var således også opstået uden de ekstraordinære indtægtslofter.

Vindenergi bidrager med omtrent 10 procent af den energi, som Vattenfall producerer på tværs af alle markeder. Men 70 procent af Vattenfalls vækstinvesteringer i 2023-24 går til vindområdet. På koncernniveau havde Vattenfall i 2022 et økonomisk resultat tæt på nul.

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsrapport: Strategiske frasalg styrker Vattenfalls parathed til fremtiden

Elpriserne faldt markant i løbet af 2023, hvilket havde stor indflydelse på Vattenfalls indtjening. Gennem strategiske frasalg af varmeaktiviteterne i Berlin og vores vindenergiprojekter ud ...

Læs hele artiklen
Foto fra Horns Rev 3 vindmøllepark

Vattenfall: Kun særlige omstændigheder kan åbne nye sager om værditab ved Vesterhav-parkerne

VE-loven giver et sikkerhedsnet for de borgere, der på grund af særlige omstændigheder ikke fik søgt vær-ditab, da processen kørte 2021-22. Eventuelle nye sager skal vurderes af Taksationsmy...

Læs hele artiklen
Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Tredje kvartal 2023: Lave elpriser har stor indflydelse på indtjeningen

Lavere elpriser påvirkede indtjeningen negativt i årets første ni måneder. Varme- og kundeaktiviteter bidrog positivt, og vi ser fortsat en god lønsomhed i den underliggende drift. Vi har og...

Læs hele artiklen