Vattenfall ja SSAB aloittavat uuden fossiilittomaan teräkseen keskittyvän yhteistyöhankkeen

Vattenfall ja SSAB ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen HYBRIT-teknologialla valmistetun fossiilittoman teräksen toimittamisesta. SSAB toimittaa Luulajassa sijaitsevan HYBRIT-pilottilaitoksen tuotantopanoksen avulla fossiilitonta terästä Vattenfallille, joka käyttää sitä omassa toiminnassaan.

Vattenfall ja SSAB aloittavat jo vuonna 2016 käynnistyneen HYBRIT-hankkeen lisäksi nyt uuden kattavan yhteistyöhankkeen, jossa tavoitteena on edistää fossiilittoman teräksen valmistusta terästeollisuudessa ja fossiilittoman teräksen käyttöä sekä valmistaa hiilijalanjäljeltään merkittävästi pienempiä tuotteita.

Vattenfall tarvitsee useisiin eri komponentteihin erikoislujaa terästä, jota SSAB pystyy toimittamaan. Vattenfallin on määrä saada HYBRIT-pilottilaitoksen rautasienestä valmistettua fossiilitonta terästä SSAB:ltä jo ensi vuonna. Toimitettavan teräksen määrä kasvaa tuotannon laajenemisen myötä. Vattenfall aikoo käynnistää ensi vuonna pilottihankkeita, joissa kokeillaan fossiilittoman teräksen käyttöä voimajohtopylväissä, vesivoimapadoissa, sähköasemissa, maatuulivoimaloiden ankkurointirakenteissa ja merituulivoimaloiden perustusten osissa.

Vattenfall pyrkii myös tekemään yhteistyötä fossiilitonta terästä käyttävien alihankkijoiden kanssa ja edellyttää, että vähintään 10 prosenttia Vattenfallin vuosittain hankkimasta teräksestä on fossiilitonta vuodesta 2030 alkaen. Vattenfall ja SSAB tekevät yhteistyötä myös kestävyyslaskelmien ja hiilidioksidipäästöjen laskemiseen käytettävän elinkaarianalyysimenetelmän parissa voidakseen varmistaa täysin fossiilittoman arvoketjun.

”On hienoa, että Vattenfall on suuresta kysynnästä huolimatta onnistunut varmistamaan itselleen osan ensimmäisistä toimituksista. Ympyrä HYBRIT-yhteistyössämme sulkeutuu, kun ryhdymme käyttämään fossiilitonta terästä toiminnassamme. Teemme määrätietoisesti töitä fossiilivapauden eteen, ja tavoitteenamme on saavuttaa nettonollapäästötaso koko arvoketjussamme vuoteen 2040 mennessä. Yhteiskunnan sähköistämiseen tarvitaan paljon enemmän terästä ja pitkällä aikavälillä monia toimittajia, ja Vattenfall tarvitsee fossiilitonta terästä kunnianhimoisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Yhdessä SSAB:n kanssa voimme viitoittaa tietä kohti fossiilivapautta”, kertoo Vattenfallin Head of Sustainability Annika Ramsköld.

”On upeaa, että Vattenfall, jonka kanssa teemme hienoa yhteistyötä HYBRIT-teknologian parissa, käyttää nyt fossiilitonta terästä tuotteissaan ja että myös sen alihankkijat käyttävät sitä. Se on hyvä osoitus siitä, mitä kaikkea voimme saavuttaa yhdessä. Lisäksi se auttaa meitä sekä vähentämään omia päästöjämme että pienentämään arvoketjun muiden osien hiilijalanjälkeä”, kertoo SSAB:n Head of Sustainability Christina Friborg.

Vattenfall ja SSAB ovat olleet mukana perustamassa First Movers Coalition ‑koalitiota. Uusi sopimus tukee koalition tavoitetta hankkia yritysten käyttöön uutta teknologiaa, jolla on ratkaiseva rooli ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa.

Vattenfall, SSAB ja LKAB ovat vuodesta 2016 lähtien omistaneet teknologiakehitysyhtiö Hybrit Development AB:n, jonka tarkoituksena on kehittää teknisiä fossiilittomaan arvoketjuun soveltuvia ratkaisuja fossiilittoman teräksen tuottamiseksi.

Lue lisää HYBRIT-yhteistyöstä (englanniksi)
Lue lisää Vattenfallin tavoitteesta saavuttaa nettonollataso vuoteen 2040 mennessä (englanniksi)
Lue lisää SSAB:n fossiilittomasta teräksestä (englanniksi)

Mahdollisiin kysymyksiin vastaavat
Magnus Kryssare, lehdistöpäällikkö, Vattenfall, puh. +46 (0)76 769 56 07, magnus.kryssare@vattenfall.com

Vattenfallin lehdistötoimisto, puh. +46 (0)8-739 50 10, press@vattenfall.com

Katso myös

Lintu lentää lumisen maiseman yllä

Vattenfallille huippuarvosana ilmastotyöstä

Vattenfall on saanut parhaan luokituksen Carbon Disclosure Projectin (CDP) vuoden 2023 ympäristöluokituksessa. Vattenfall sijoitettiin yhdessä vain noin 400 muun yrityksen kanssa CDP:n A-lis...

Lue koko artikkeli
Delfiini

Vattenfall tekee töitä delfiinien puolesta Tanskassa

Tanskassa epäiltiin, että Vesterhav North -tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden paalutustyöt saisivat pienen delfiinikannan poistumaan alueelta. Delfiinit eivät kuitenkaan ole poistuneet aluee...

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Koko vuoden raportti: Strategiset yritysmyynnit vahvistavat Vattenfallin varautumista tulevaisuuteen

Sähkön hinta laski merkittävästi vuoden 2023 aikana, millä oli huomattava vaikutus Vattenfallin tulokseen. Vahvistamme valmiuttamme tuleviin investointeihin Berliinin lämpötoiminnan ja Norfo...

Lue koko artikkeli