Vattenfall tutkii uusia tapoja mitata biologista monimuotoisuutta

Vattenfall ja johtava eurooppalainen luonnon monimuotoisuuden arviointijärjestö, ranskalainen CDC Biodiversité, ovat aloittaneet yhteistyön Vattenfallin biodiversiteettijalanjäljen arvioimiseksi. Tämä on tärkeä askel Vattenfallille matkalla kohti nettopositiivista lähestymistapaa luontoon vuoteen 2030 mennessä.

Kunmingissa Kiinassa alkoi äskettäin viidestoista YK:n luonnon monimuotoisuutta käsittelevä kokous, COP 15, jossa neuvotellaan kansainvälisestä biodiversiteettikehyksestä, ja YK:n COP 26 -ilmastokokous järjestetään marraskuussa Glasgow'ssa Isossa-Britanniassa. Näiden kokousten pääpaino on planeettamme kahdessa päähaasteessa, ja YK:n mukaan ilmastonmuutos on yksi suurimmista luonnon biodiversiteetin heikentymisen aiheuttajista. Tämä korostaa biodiversiteettivaikutusten arvioinnin tärkeyttä muiden ympäristöpaineiden, kuten hiilidioksidipäästöjen ja maan- tai vedenkäytön ongelmien ohella.

Tavoitteet vuoteen 2030 mennessä

Vattenfall yhdenmukaisti äskettäin ilmastotavoitteensa 1,5 asteen suunnitelman mukaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhtiö on asettanut tavoitteekseen pyrkiä kohti nettopositiivista vaikutusta luonnon monimuotoisuudelle vuoteen 2030 mennessä. Vaikka kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen mittaamiseen ja seurantaan on olemassa vakiintuneita menetelmiä, biodiversiteettivaikutuksia on vaikeampi arvioida ja mitata, koska niille ei ole kehitetty samankaltaista mittaria kuin CO2-päästöille. Vattenfall on, mitatakseen taloudellisen toimintansa biodiversiteettivaikutuksia koko arvoketjussaan, aloittanut yhteistyön ranskalaisen CDC Biodiversité -organisaation kanssa, joka on johtava luonnon monimuotoisuuden arvioinnin eurooppalainen järjestö. Konsulttiyritys Deloitte on hankkeessa mukana.

”Arvioimme Vattenfallin biodiversiteettijalanjäljen käyttämällä Global Biodiversity Score (GBS) -työkalua, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja laajoihin testeihin viimeisten viiden vuoden ajalta ja jonka ulkopuoliset asiantuntijat ovat arvioineet. Yritysten ja rahoituslaitosten toimintojen vaikutukset ekosysteemien terveyteen voidaan työkalun avulla ilmaista koottuina mittareina, mikä mahdollistaa tieteellisten biodiversiteettitavoitteiden laatimisen”, sanoo CDC Biodiversitén luonnon monimuotoisuuden jalanjäljen johtaja Joshua Berger.

Ensimmäinen energiayhtiö

Vattenfall on ensimmäinen energiayhtiö, joka on toteuttanut täysimittaisen luonnon monimuotoisuuden arvioinnin GBS-työkalun avulla. Viime vuonna Vattenfall oli ensimmäinen suuri ruotsalainen yritys, joka liittyi Science Based Targets for Nature (SBTN) -yhteistyöhön, jossa yrityksiä opastetaan asettamaan tieteeseen perustuvia luontotavoitteita kaikille maapallon järjestelmille.

”Luonnon ja sen monimuotoisuuden suojeleminen liittyy läheisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja energiasiirtymän toteuttamiseen. Mahdollisuus mitata koko arvoketjumme biodiversiteettijalanjälki on meille hyvin tärkeää, sillä sen avulla voimme asettaa tieteeseen perustuvia tavoitteita ja priorisoida ponnistelujamme varmistaen samalla, että kannamme vastuun luonnon monimuotoisuuden parantamisesta missä vain ikinä voimme”, sanoo Vattenfallin ympäristöjohtaja Helle Herk-Hansen 

Arvioinnin pohjalta Vattenfall voi jatkaa luonnon monimuotoisuuden parantamista ja saavuttaa vuodelle 2030 asetetun tavoitteensa pyrkiä kohti nettopositiivista vaikutusta. Vattenfall tekee tämän arvioinnin avulla SBTN-ohjeistuksen ensimmäisen ja toisen vaiheen. Se tarkoittaa, että arvioidaan arvoketjun laajat vaikutukset ja tunnistetaan mahdolliset ongelma-alueet ja -paikat, joihin tavoitteet kohdistetaan, ja niitä käytetään Vattenfallin biodiversiteettityön priorisoinnissa.

Taustaa:

CDC Biodiversité julkisti viime vuoden toukokuussa biodiversiteettijalanjäljen arviointityökalunsa, Global Biodiversity Score (GBS), jonka avulla yritykset ja rahoituslaitokset voivat arvioida vaikutuksiaan luonnon monimuotoisuuteen. GBS on kehitetty Businesses for Positive Biodiversity Clubin kanssa, joka hyödyntää laajaa testaustoimintoa. CDC Biodiversité on 100-prosenttisesti Ranskan julkisen rahoituslaitoksen Caisse des Dépôts'n omistuksessa, jonka kanssa Vattenfall tekee yhteistyötä käynnissä olevassa merituulivoimalahankkeessa Normandian rannikolla. Lisätietoa: https://www.cdc-biodiversite.fr/

Katso myös

Wind turbine pylon under construction. Hollandse Kust Zuid. Photo: Jorrit Lousberg

Vattenfall pyrkii leikkaamaan toimitusketjun päästöt puoleen

Vattenfall keskittyy entistä enemmän vaikuttamaan toimitusketjuun, jossa tavaroiden ja palveluiden päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
First Movers Coalition - Glasgow’n COP26-kokouksessa

Vattenfall liittyy First Movers Coalitioniin ja sitoutuu hankinnoissaan vähähiilisiin tuotteisiin ja tekniikoihin

Yhdysvaltain ulkoministeriö ja Maailman talousfoorumi lanseerasivat First Movers Coalitionin Glasgow’n COP26-kokouksessa tänään 4. marraskuuta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vattenfallin vastuullisuuspäällikkö Annika Ramsköld.

Vattenfall COP26-ilmastokokouksessa: Vastaako maailma ilmastohaasteeseen?

Vattenfall sitoutui äskettäin 1,5 asteen tavoitteeseen yhtenä harvoista johtavista energiayhtiöistä, jotka ovat ottaneet tämän tärkeän askeleen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']