Vattenfallille jälleen huippupalautetta kestävän kehityksen työstä

Vattenfallin kestävyystulos saa jälleen korkeimman arvosanan – platinaa – johtavan kestävän kehityksen arvioijan EcoVadisin luokituksessa. Palkinto vahvistaa Vattenfallin asemaa yhtenä eniten kestävään kehitykseen suuntautuneista energiayhtiöistä.

Ecovadis-2022.jpg

EcoVadis arvioi vuosittain 75 000 yrityksen kestävyyspyrkimyksiä. Katselmuksessa keskitytään neljään osa-alueeseen: ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja työolosuhteisiin, etiikkaan ja vastuulliseen hankintaan. Viime vuoden katselmus toi Vattenfallille – ensimmäistä kertaa – korkeimman mahdollisen arvosanan – platina – jonka saa vain yksi prosentti arvioiduista yrityksistä. Vuonna 2022 Vattenfall sai jälleen saman arvosanan, kun pistemäärä nousi entisestään, 78:sta 87:ään.

"EcoVadisin tunnustus alan johtajana on erittäin palkitsevaa ja osoitus sitoutumisestamme koko arvoketjuun. Se on tulosta kovasta työstä ja osoittaa, että Vattenfallin työntekijät ymmärtävät, miten tärkeää kestävä kehitys on liiketoiminnalle", sanoo Vattenfallin kestävän kehityksen johtaja Annika Ramsköld.

Kestävä kehitys on Vattenfallin fossiilivapaan elämän mahdollistamiseksi yhden sukupolven aikana tekemän työn kulmakivi. Kestävän kehityksen tekijät on myös täysin integroitu Vattenfallin toimintoihin ja strategiaan, joka heijastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Vattenfallin vastuu ja sitoutuminen ulottuu sen oman toiminnan ulkopuolelle koko arvoketjun kattamiseksi toimittajista ja alihankkijoista asiakkaisiin.

Vattenfall sai platinaluokituksen myös viime vuonna (englanniksi)

Lue lisää Vattenfallin kestävyystyöstä

Lue lisää EcoVadisista ja vastuullisuusarvioinnista (englanniksi)

Katso myös

Wind turbine pylon under construction. Hollandse Kust Zuid. Photo: Jorrit Lousberg

Vattenfall pyrkii leikkaamaan toimitusketjun päästöt puoleen

Vattenfall keskittyy entistä enemmän vaikuttamaan toimitusketjuun, jossa tavaroiden ja palveluiden päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Lue koko artikkeli
First Movers Coalition - Glasgow’n COP26-kokouksessa

Vattenfall liittyy First Movers Coalitioniin ja sitoutuu hankinnoissaan vähähiilisiin tuotteisiin ja tekniikoihin

Yhdysvaltain ulkoministeriö ja Maailman talousfoorumi lanseerasivat First Movers Coalitionin Glasgow’n COP26-kokouksessa tänään 4. marraskuuta.

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes: sota Ukrainassa hallitsi energiamarkkinoiden tunnelmia

Sota Ukrainassa ja siihen liittyvä markkinoiden volatiliteetti asettavat suuria haasteita Euroopan energiajärjestelmälle. Taloudellisesti poikkeuksellisen vuoden jälkeen tästä vuodesta on od...

Lue koko artikkeli