Vattenfall

GVB tevreden over pilot met GreenBattery

Het Amsterdamse gemeentevervoerbedrijf (GVB) voert elk dag wel ergens onderhoud uit aan de railinfrastructuur. Normaal gesproken worden dieselaggregaten ingezet om alle apparatuur van de benodigde energie te voorzien. Begin van dit jaar zette het bedrijf als test een GreenBattery in. Dat is zo goed bevallen dat wordt nagedacht over een vervolg.

Sinds 1 januari 2019 rijdt het GVB op groene elektriciteit. Vattenfall levert de duurzame energie, die voor 100% uit eigen land komt. Daarmee wordt elk jaar 90 Kton CO2-uitstoot bespaard, driekwart van de totale CO2-uitstoot van het GVB.

Toen afgelopen januari een trambaan moest worden vervangen, besloot het GVB om gebruik te maken van een GreenBattery. Het vervoersbedrijf wilde onderzoeken of de slimme accu een goed en volwaardig alternatief zou vormen voor de dieselaggregaten ze normaal gebruiken.

Voordelen slimme accu

“De inzet van een GreenBattery is stiller en schoner. Daar hebben niet alleen de bewoners plezier van, maar de werklui ook”, zegt Boudewijn Tjeertes, die vanuit Vattenfall de contacten onderhoudt met GreenBattery.

De voordelen van een slimme accu ten opzichte van een dieselaggregaat zijn inderdaad groot. Een accu produceert geen geluid, geen stank en veroorzaakt geen emissie. Overdag kunnen de accu’s eventueel worden bijgeladen via zonnecollectoren. Verder is het reuze handig dat via een app het verbruik van de accu gevolgd kan worden. Dat voorkomt verrassingen omdat een accu dan tijdig vervangen kan worden wanneer dit nodig is. Zo voorkomt de GVB dat het werkzaamheden tijdelijk moeten stilleggen.

Positieve ervaringen

Tijdens de test bleken de accu’s betrouwbaar en krachtig genoeg om alle apparatuur probleemloos in te kunnen zetten. De werkzaamheden konden daardoor volgens planning worden uitgevoerd. Daarnaast meldden de collega's op straat dat het met een accu rustiger werken is. Het GVB vindt de test dan ook geslaagd en denkt na over een vervolg.

Lees hier meer over GreenBattery

Bekijk ook

Hoe Horns Rev 1 de weg vrijmaakte voor offshore wind

In de jaren negentig van de vorige eeuw besloot de overheid van Denemarken tot de bouw van een grootschalig offshore windpark in de Noordzee. De uitdaging was dat dit nog nooit eerder was ge...

Lees het hele artikel

Steenbermen voor kabels Hollandse Kust Zuid

Vattenfall gaat de kabels rondom de turbines van Hollandse kust Zuid extra verstevigen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Deme Offshore NL BV. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van hu...

Lees het hele artikel

Vattenfall tilt tracken van zeevogels naar hoger niveau met AI-technologie

Bij het Aberdeen Bay Offshore Windpark is een nieuw onderzoek gestart met het tracken van zeevogels. Dit keer wordt kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om gedetailleerde informatie te ve...

Lees het hele artikel