E-mobility Amsterdam
Vattenfall/Hans Peter van Velthoven

Brede coalitie pleit voor zakelijke personenauto’s zonder CO2-uitstoot vanaf 2025

Een brede coalitie van bedrijven en branche- en milieuorganisaties pleit voor het opnemen van scherpe doelen in het regeerakkoord voor mobiliteit zonder uitstoot. Door het stellen van een ‘vlootnorm’ zouden alle nieuwe zakelijke personenauto’s vanaf 2025 nulemissie aan de uitlaat (dus elektrisch of op waterstof) moeten zijn. Dat levert 1 Mton CO2-besparing op in 2030.

Om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terug te dringen is een ambitieuze vlootnormering voor werkgevers essentieel. Uiterlijk in 2030 zouden alle nieuwe personenauto’s nulemissie moeten zijn in lijn met het Klimaatakkoord. Deze ‘road to zero’-coalitie bestaat uit grotere werkgevers, elektrische rijders, milieuorganisaties, gemeenten en bedrijven uit de leasebranche, laadinfrastructuur en nulemissie-voertuigfabrikanten.

Deze coalitie pleit voor het opnemen van de volgende doelen in een regeerakkoord:

  • vanaf 2025 zijn alle nieuwe personenauto’s van de zaak nulemissie;
  • alle nieuw verkochte personenauto’s zijn uiterlijk in 2030 nulemissie (conform Klimaatakkoord).

Uit de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de mobiliteitssector nog vier megaton CO2-uitstoot moet verminderen om de doelen van het Klimaatakkoord in 2030 te halen. Bovendien wordt het klimaatdoel hoger door het Europese Fit-for-55-pakket. Naast klimaatimpact heeft een snelgroeiende nulemissie-vloot ook voordelen voor de luchtkwaliteit, minder stikstofuitstoot en meer groene banen in Nederland.

Om de klimaatdoelen te kunnen halen, is forse groei van het aantal voertuigen zonder uitstoot in de vloot noodzakelijk. Mobiliteit is verantwoordelijk voor twintig procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Bijna de helft van de uitstoot in wegmobiliteit is afkomstig van werkgebonden personenmobiliteit. Ruim 55 procent van de jaarlijks verkochte nieuwe personenauto’s gaat naar de zakelijke markt.

Zero emissie loont niet alleen voor klimaat en leefomgeving, maar ook voor werkgevers. In termen van Total Cost of Ownerschip (TCO) dalen de kosten van emissieloos vervoer snel. Dit komt onder meer door snel dalende batterijprijzen en het feit dat de energie- en onderhoudskosten veel lager zijn dan bij auto’s met verbrandingsmotor.

Nederland zou internationaal geen uitzondering vormen met vlootnormering voor werkgevers. Zo is in België recent een wet aangenomen die de facto auto’s van de zaak met uitstoot vanaf 2026 verbiedt.

Lees in de bijlage het pleidooi voor zakelijke personenauto’s zonder uitstoot.

Coalitie van bedrijven en organisaties: ABN-AMRO, Aegon, Allego, Arcadis, ASR, Deloitte, Vereniging Doet, Eneco, ENGIE, Essent, Fastned, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Greenchoice, LeasePlan Nederland, Lightyear, Natuur& Milieu, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Philips, Royal HaskoningDHV, Schiphol, Shell, Signify, Sweco, Tennet, Thales Nederland, Vattenfall, Vebego, Vereniging Elektrische Rijders en VodafoneZiggo.

Over de NVDE

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim € 41 miljard en meer dan 250.000 werknemers.

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall InCharge levert groene stroom aan elektrische deelauto’s in Maastricht

Huidige en toekomstige bewoners van de nieuwbouwwoningen aan de Groene Loper in Maastricht hebben vanaf nu twee elektrische Amber-deelauto’s tot hun beschikking. Vattenfall InCharge in...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Flexpower
Vattenfall

Elektriciteitsnet Amsterdam ontzien door slimme laadpalen

In 10 wijken op 126 laadpunten in Amsterdam wordt tot eind zomer 2022 getest met een flexibele oplaadsnelheid voor elektrische auto’s. De gemeente Amsterdam, netbeheerder Liander, Heij...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven

Noord-Brabant en Limburg hebben Europese primeur met grootschalige proactieve uitrol van laadinfrastructuur

Vattenfall plaatst 8.000 laadpunten in Noord-Brabant en Limburg. Van deze laadpunten worden er 4.500 proactief geplaatst, dus nog vóórdat inwoners erom vragen. Samen met 68 gem...

Lees het hele artikel