Vattenfall/Mohok

Klimaatverandering: Vattenfall ziet CO2-heffing als belangrijkste middel in de strijd

Het op 9 augustus verschenen IPCC-rapport benadrukt het nog maar eens: klimaatverandering is hét grootste probleem van deze tijd. In het verklaren van dit probleem wordt in de media en op socialmediaplatforms gekeken naar de veroorzakers. Zo komen verschillende lijstjes voorbij met grootste uitstoters en wordt gezocht naar de beste oplossingen. Vattenfall pleit voor een brede CO2-heffing.

Vattenfall staat in de top 10 van grootste uitstoters volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit, die CO2-uitstoot bij de schoorsteen meet; daardoor ontstaat over de centrales van Vattenfall in Velsen vaak een wat vertekend beeld in dit soort lijstjes. Vattenfall gebruikt de restgassen van Tata Steel om stroom en stoom voor Tata te maken – de CO2 die uit onze schoorsteen komt, is dus van Tata afkomstig. Onze gascentrales spelen nu nog een belangrijke rol in de levering van stroom als er niet genoeg wind en zon is en kunnen hopelijk in de toekomst op waterstof draaien. Daar hebben we onderzoek naar gedaan: technisch kan het, maar waterstof is nu nog 4-5 keer duurder dan aardgas. Stimulans vanuit de Nederlandse overheid hierin is cruciaal. Ook is groene waterstof nog niet in grote hoeveelheden beschikbaar, daarvoor is meer stroom uit wind en zon nodig. Vattenfall werkt daarom ook hard aan het bouwen van nieuwe, duurzame opwekcapaciteit, bijvoorbeeld met de miljardeninvestering in het eerste en grootste subsidievrije windpark op zee ter wereld, Hollandse Kust Zuid.

Let wel op: de energiesector werkt, in tegenstelling tot de industrie, al jaren succesvol met een EU ETS-systeem, dus met betaalde CO2-rechten, wat ertoe leidt dat de efficiëntste centrales meer draaien om de Europese markt van stroom te voorzien. De hogere inzet van de Magnum-centrale in de Eemshaven betekent dan ook dat vervuilende kolencentrales minder hoeven te draaien. EU ETS werkt dus, en Vattenfall bepleit daarom een brede invoering voor alle sectoren: dat stimuleert uitstoters om te innoveren. Zoals Vattenfalls CEO Anna Borg benadrukte in haar speech tijdens de Climate Summit van de Amerikaanse president Joe Biden: "De huidige technologische ontwikkeling zorgt voor een drastische verlaging van de kosten voor CO2-vrije technologieën." Die technologieën zijn volgens haar niet langer een visie, maar worden werkelijkheid. "En ze hebben de mogelijkheid om de wereld te veranderen." Als voorbeeld noemde Anna Borg het project HYBRIT, een samenwerking tussen Vattenfall en de Zweedse staalbedrijven LKAB en SSAB om fossielvrij-staal te produceren door cokeskolen te vervangen door groene waterstof in het productieproces. "Dit is de grootste verandering in de staalindustrie in duizend jaar.” Het project begon vijf jaar geleden, nu is er een proeffabriek en dit jaar wordt het eerste fossielvrij geproduceerde staal verwacht. Volgens Borg is de volgende stap een demonstratiefabriek voor het op grote schaal produceren van sponsijzer, een grondstof van staal.

Vattenfall pleit al langer voor een CO2-heffing, maar vindt dat het systeem nog niet goed genoeg werkt. Zo zouden ruim twee keer zoveel emissierechten, die bedrijven nu kunnen kopen om de uitstoot te compenseren, uit de markt gehaald moeten worden. Daarnaast moet het overschot afgeschaft worden en de CO2-prijs omhoog. Dat is volgens Vattenfall cruciaal om de Europese klimaatdoelen te halen.

Vattenfall onderschrijft het IPCC-rapport en werkt met 20.000 medewerkers elke dag hard aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit doet het bedrijf door het gebruik van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen, bijvoorbeeld door het vroegtijdig sluiten van de Hemweg 8-kolencentrale in Amsterdam 2019 en de kolencentrale Moorburg in Hamburg eerder dit jaar, en door fors te investeren in zon, wind, elektrisch vervoer en slimme oplossingen voor zijn klanten.

Bekijk ook

Vattenfall

Routekaart Elektrificatie wijst weg naar duurzame industrie

Elektrificatie – het vervangen van fossiele brandstoffen door de inzet van elektriciteit – is dé weg om de Nederlandse industrie te verduurzamen. Marnix van Alphen, senior...

Lees het hele artikel
Vattenfall

CO2-scan Vattenfall helpt glastuinders uitstoot omlaag te brengen

Glastuinders die op hun uitstoot willen besparen kunnen nu gebruikmaken van de CO2-scan van Vattenfall en Greenhouse Marketeers. De scan geeft een helder overzicht van de impact d...

Lees het hele artikel
Vattenfall

“Wij focussen op elektrificatie van transport”

Het Nederlandse distributiebedrijf Red je Pakketje krijgt hulp van Vattenfall bij het aanleggen van de infrastructuur voor het laden van hun elektrische bedrijfswagens. Alexis Fischer, Busin...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']