Zweeds windpark Blakliden Fäbodberget
Vattenfall/Marcus Bäckstróm

Windenergie van Vattenfall verlaagt CO2-voetafdruk

De CO2-voetafdruk van de windenergie van Vattenfall is nu teruggebracht tot 13 gram per geproduceerd kilowattuur. Die was in 2016 nog 15 gram en de trend in reductie zet zich alleen maar voort. Het nieuwe Zweedse windpark Blakliden Fäbodberget behaalde een recordlaagte van 8 g CO2/kWh. In dit geval is dat een vermindering van de uitstoot met 47 procent in vergelijking met zes jaar geleden. Daarnaast is het verschil met op fossiele brandstoffen gebaseerde elektriciteitsproductie enorm.

De positieve neerwaartse trend van de CO2-voetafdruk van Vattenfalls windenergie zet zich voort. In vergelijking met het opwekken van fossiele elektriciteit laat het zien wat een groot verschil nieuwe fossielvrije elektriciteitsproductie maakt voor het klimaat. Vanuit het oogpunt van de levenscyclus (Milieuproductverklaring of Environmental Product Declaration, EPD) komen fossiele alternatieven uit op circa 400-1100 g CO2/kWh.

"De nieuwe milieuverklaring over windenergie maakt duidelijk dat nieuwe technologie ons in de juiste richting wijst met een lagere klimaatvoetafdruk per geproduceerde kilowattuur. Voor zonnepanelen en andere nieuwe technologieën zoals batterijen zien we een soortgelijke ontwikkeling. Deze technologieën krijgen extra aandacht in het IPPC-rapport over het bereiken van de doelstelling van 1,5 graad als belangrijke technologieën voor het verminderen van de uitstoot door de energiesector en het mogelijk maken van de klimaattransitie en fossielvrij leven binnen één generatie", zegt Helle Herk-Hansen, Head of Environment bij Vattenfall.

Vanuit het perspectief van de levenscyclus met betrekking tot de windenergieportfolio van Vattenfall als geheel is het belangrijk om een hoger aandeel moderne windparken met een langere verwachte levensduur en een hogere productie te hebben om bij te dragen aan het verlagen van de emissieniveaus. De meeste CO2-uitstoot is afkomstig van de winning van grondstoffen, de bouw van onderdelen, de bouwfase en het transport. Uit de analyses blijkt dat de grootste bijdrage aan deze neerwaartse trend komt van de overstap naar fossielvrije energie en het verbeteren van de energie-efficiëntie in energie-intensieve processen, zoals de turbineproductie en de productie van grondstoffen gedurende de levenscyclus.

"Het onlangs in Zweden in gebruik genomen windpark Blakliden Fäbodberget, waar wij gedeeltelijk eigenaar van zijn, laat zien hoe technologische ontwikkeling en kennis zorgen voor een snelle verlaging van het CO2-gehalte per kilowattuur. Levenscyclusanalyses leren ons hoe we onze eigen prestaties kunnen verbeteren, in dialoog kunnen gaan met leveranciers en samen kunnen werken met ontwikkelaars om de milieu-impact in de loop der tijd te verminderen", aldus Helle Herk-Hansen, Head of Environment bij Vattenfall.

Vattenfalls strategie om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken bestrijkt de hele waardeketen. Op die manier werkt Vattenfall niet alleen aan het verminderen van de eigen CO2-voetafdruk door de uitstoot te verminderen in overeenstemming met het 1,5 graad-scenario, maar we ondersteunen ook onze leveranciers en klanten. Als onderdeel van Vattenfalls inzet om in 2040 netto-nul uitstoot te bereiken heeft de organisatie zich ten doel gesteld om de uitstoot als gevolg van aangekochte producten en diensten per 2030 met 50 procent per kilowattuur te hebben verminderd. Daarnaast streeft Vattenfall per datzelfde jaar naar het recyclen van 100 procent van de verbruikte windmolenbladen.

Vattenfall ontwikkelt al bijna 30 jaar levenscyclusanalyses om de milieueffecten van wieg tot graf te beschrijven. De berekeningen geven een indicatie van de milieu-impact van de verschillende fasen van de levenscyclus.

Feiten

Elektriciteitsopwekking uit bruinkool: ca. 1100 g CO2/kWh

Stroomopwekking uit steenkool: ca. 800 g CO2/kWh

Stroomopwekking uit aardgas: ca. 400 g CO2/kWh

Foto: Vattenfall/Marcus Bäckstróm

Bekijk ook

Nij Hiddum Houw
Vattenfall/Robert Assies

Windpark Nij Hiddum-Houw levert eerste groene stroom

Windpark Nij Hiddum-Houw, op de kop van de Afsluitdijk in de gemeente Súdwest-Fryslân, heeft voor het eerst groene stroom geproduceerd. De eerste van de negen turbines is gereed...

Lees het hele artikel
Hollandse Kust Zuid eerste stroom
Vattenfall/van der Kloet Foto & Videoproducties

Offshore windpark Hollandse Kust Zuid levert eerste stroom

Windpark Hollandse Kust Zuid heeft voor het eerst stroom aan het Nederlandse net geleverd. Hoewel de eerste draaiende turbine nog in de testfase zit, produceert die al wel stroom. De elektri...

Lees het hele artikel

Koning bezoekt locaties op de Noordzee voor de toekomst van energie: offshore wind, zon en groene waterstof

Zijne Majesteit de Koning brengt donderdag 25 augustus een werkbezoek aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met wind, zon en groene w...

Lees het hele artikel