Batterijen hergebruiken of recyclen? Waarom onderzoekers het nog niet eens zijn

Vattenfalls maandelijkse nieuwsbrief THE EDIT geeft je inzicht in de reis naar fossielvrij leven en gaat in op de klimaatuitdagingen van onze tijd. Dit artikel verscheen in THE EDIT, issue #9.

In de toekomst zullen er steeds meer batterijen nodig zijn. Dit betekent ook dat er meer batterijen moeten worden gerecycled of hergebruikt. Maar welke methode is het meest effectief en duurzaam? Het hangt het ervan af aan welke onderzoeker je het vraagt.

In de toekomst zal een duurzamer en fossielvrij tijdperk een aanzienlijk grotere vraag naar batterijen met zich meebrengen. Neem de transportsector: in het volgende decennium neemt het aantal elektrische voertuigen - en dus het aantal batterijen - naar verwachting met meer dan 200 miljoen toe. Dat zijn heel veel batterijen. De vraag hoe deze batterijen moeten worden behandeld, wordt een steeds belangrijker onderwerp. De laatste jaren zijn er twee verschillende benaderingen ontstaan: recycling en hergebruik. 

Aanmelden THE EDIT

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en accepteer het privacybeleid van Vattenfall en de algemene voorwaarden van Brevo.

De nieuwsbrief is alleen in het Engels beschikbaar.

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en accepteer het privacybeleid van Vattenfall en de algemene voorwaarden van Brevo.

De nieuwsbrief is alleen in het Engels beschikbaar.

Vergeet niet dit veld aan te vinken

Recycling betekent onafhankelijkheid

Recycling is gebaseerd op het hergebruik van metalen die uit batterijen worden gehaald. Door ontladen batterijen te onderwerpen aan extreem hoge temperaturen (bekend als pyrometallurgie) of, tegenwoordig meer gebruikelijk, chemische oplossingen (bekend als hydrometallurgie), worden de verschillende metalen in batterijen gescheiden. 

Leá Rouquette, een promovendus in Energie en Materialen, Chemie en Chemische Technologie aan de Chalmers Universiteit in Göteborg, benadrukt het belang van het recyclen van materialen in batterijen: "Ik begrijp niet waarom je niet zou proberen om de verschillende grondstoffen in batterijen te recyclen. Al deze echt waardevolle en kritieke elementen veroorzaken milieuschade en sociaal-politieke problemen. Door deze materialen te recyclen verbeteren we de beschikbaarheid en vergroten we de onafhankelijkheid van Europa op het gebied van batterijproductie. Meer recycling betekent dat we minder afhankelijk zijn van landen buiten Europa met slechtere arbeidsomstandigheden", zegt Rouquette.  

De Franse onderzoeker heeft in samenwerking met Associate Professor Martina Petranikova onlangs succesvolle tests uitgevoerd met een nieuwe methode waarbij oxaalzuur wordt gebruikt op een concentraat van actief materiaal uit vermalen batterijen uit elektrische voertuigen. Met deze methode werd 99 procent van het lithium en al het aluminium teruggewonnen.  

Men hoopt deze metalen te kunnen hergebruiken voor de productie van nieuwe kathode-elektroden, hoewel er nog vooruitgang moet worden geboekt voordat de methode kan worden opgeschaald. 

Leá Rouquette is onderzoeker aan de Chalmers University of Technology in Zweden. Foto: Anna Lena Lundqvist

Methode met veel potentieel

De tweede benadering - hergebruik - richt zich op het volledig benutten van het batterijvermogen. Dit is vandaag de dag niet altijd het geval. Wanneer de batterij van een elektrisch voertuig als leeg wordt beschouwd, kan er nog 70 tot 80 procent van de capaciteit over zijn. Het snelle verbruik van smartphones is een ander voorbeeld, waarbij telefoons worden vervangen lang voordat de batterijen leeg zijn. 

Om een groter deel van de capaciteit van een batterij te gebruiken, kun je bijvoorbeeld batterijen verzamelen en samenvoegen tot batterij-energieopslagsystemen (Battery Energy Storage Systems, BESS) voor gebruik in andere toepassingen.  

Balkumar Balasingam, professor aan het Department of Electrical & Computer Engineering van de Universiteit van Windsor in Ontario, Canada, heeft onderzoek gedaan naar hergebruik en BESS en ziet een aanzienlijk potentieel in de methode: “Batterijen van elektrische voertuigen kunnen op veel manieren worden hergebruikt. Om een elektrisch voertuig (EV) aan te drijven heb je zeer hoge vermogensbelastingen nodig, terwijl je in veel andere toepassingen veel minder nodig hebt. Kleine scooters kunnen bijvoorbeeld EV-batterijen hergebruiken. Ze kunnen ook worden gebruikt in een elektriciteitsnet." 

Gewenste toepassing is belangrijkste factor

Uiteindelijk is de gewenste toepassing de belangrijkste factor bij het bepalen of een batterij moet worden hergebruikt of gerecycled. Martina Petranikova: "Je zou kunnen stellen dat als iets gemaakt is, het zo lang mogelijk gebruikt moet worden, maar er zijn meer manieren om ernaar te kijken." 

Een ander perspectief is dat we bijvoorbeeld een tien jaar oude batterij met kobalt nemen en daar nieuwe batterijen van maken met betere technische eigenschappen dankzij technologische vooruitgang. 

Op de vraag welke van deze methoden belangrijker zal zijn, is het antwoord misschien: beide.  
 
Balasingam benadrukt het belang van recycling na hergebruik: "Zelfs na hergebruik moet een batterij naar de recycling omdat al de grondstoffen er uiteindelijk uit moeten. En de technologie is er. Is het op dit moment efficiënt? Nee, nog niet, en recycling kost nu veel energie, maar groeit en ontwikkelt zich snel. Voor de toekomst kunnen we voor batterijen stellen dat gebruik, gebruik in een andere toepassing en recycling waarschijnlijk de beste oplossing is."

Bekijk ook

Zijn vleermuizen en windturbines een levensvatbare combinatie op zee?

Inzicht in het grote geheel over de bewegingen van vleermuizen boven zee is belangrijke achtergrondkennis. Hierdoor kunnen exploitanten van windparken het risico op botsingen tussen windmole...

Lees het hele artikel

De toekomst van vliegverkeer: hoe wordt de luchtvaart fossielvrij?

De menselijke drang om de verre uithoeken van de wereld te verkennen is zo oud als de tijd zelf, maar onze reislust gaat ten koste van het milieu. Van elektrische vliegtuigen tot biobrandsto...

Lees het hele artikel

Drones maken het werk veiliger en efficiënter

De ontwikkeling van drones heeft grote vooruitgang geboekt. In Zweden wordt een complete waterkrachtcentrale in kaart gebracht om een perfecte digitale kopie te maken.

Lees het hele artikel