Internationale Vrouwendag: “Wij zijn nog lang niet zo geëmancipeerd als we denken”

Diversiteit, emancipatie en inclusie zijn belangrijke drijfveren in haar privéleven en haar werk. “Zorg dat Vattenfall een échte afspiegeling van de maatschappij wordt.” Maak kennis met Ngangiti Leeuwin, projectcoördinator binnen Heat Projects in Nederland.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en dat belicht Vattenfall op social media met diverse interessante portretten van vrouwelijke medewerkers. Een daarvan lichten we er hier uit: een portret van Ngangiti Leeuwin. Zij begon twintig jaar jaar geleden als uitzendkracht en is nu helemaal op haar plek als projectcoördinator binnen Heat Projects in Nederland:

“In mijn functie voer ik veel verschillende taken uit. Ik ben aanspreekpunt voor het projectmanagementteam waarbij ik medeverantwoordelijk ben voor de budgetten, projectplanning en het ondersteunen van de projectmanager. Dit betekent dat ik het ene moment op kantoor zit om verschillende administratieve taken uit te voeren en het volgende moment met persoonlijke beschermingsmiddelen over een bouwplaats loop van een project in uitvoering.

Sinds vorig jaar ben ik samen met collega Leon Robbers voorzitter van het Diversity & Inclusion Netwerk in Nederland. De afgelopen twintig jaar heb ik veel zien veranderen in de rol die diversiteit en inclusie spelen binnen ons bedrijf. Ooit begonnen als Regenboognetwerk zetten we ons nu steeds meer in om meerdere aspecten van diversiteit en inclusie op de kaart te zetten. Het besef dat het waardevol is om verschillende leeftijden, kleuren en achtergronden terug te laten komen binnen Vattenfall leeft steeds meer. Dat is ook een belangrijke reden geweest om me aan te sluiten bij ons D&I-netwerk. Als voorzitter ondersteun ik het doel een omgeving te creëren waar iedereen de ruimte voelt zichzelf te zijn. Ik denk dat een organisatie beter functioneert als deze een afspiegeling is van de samenleving waarbij iedereen kan meedoen. Een inclusiever bedrijf is niet alleen goed voor de resultaten van Vattenfall, maar ook voor onze klanten. We staan midden in de samenleving, en je weet veel beter wat er speelt bij klanten als medewerkers zich in hen kunnen verplaatsen.

Ook in mijn privéleven ben ik vaak bezig met vraagstukken rondom inclusie en emancipatie. Zo discussieer ik graag over de rol van vrouwen in de maatschappij, ik vind het interessant om nieuwe inzichten en ideeën op te doen. Ik hoor soms van anderen dat de emancipatie in Nederland nu wel voltooid is, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk om aandacht te hebben voor de loonkloof die er bestaat tussen mannen en vrouwen. Ik werk fulltime bij Vattenfall, maar voor veel vrouwen is die mogelijkheid er niet. Wanneer vrouwen fulltime willen werken, staat daar op dit moment te weinig tegenover, ze worden niet ontzorgd en moeten veel geld betalen voor kinderopvang. Dit betekent dat vrouwen nog steeds een groter aandeel in de zorg voor kinderen en het huishouden hebben. Dit kan nog veel beter. We zijn in Nederland nog lang niet zo geëmancipeerd als we soms denken. Vrouwen hebben zoveel te bieden en verdienen ondersteuning bij het realiseren van hun potentieel.

Ik vind het positief om te zien dat Vattenfall zijn D&I-ambities steeds verder professionaliseert. Een voorbeeld is de aanstelling van een D&I Officer die de activiteiten rondom D&I het juiste platform geeft. Verder besteden we dit jaar op 8 maart via social media speciale aandacht aan Internationale Vrouwendag via een aantal interessante portretten van vrouwelijke collega’s. En de afdeling People & Culture krijgt een eigen D&I-manager, waarmee we een nog meer diverse en inclusieve werkomgeving ontwikkelen en een aantrekkelijke werkgever blijven voor medewerkers en nieuw te werven talent. Je ziet dat we de afgelopen jaren flinke stappen vooruit hebben gezet en in de twintig jaar dat ik bij Vattenfall werk, is er veel verbeterd. Maar het kan altijd nog beter! Ik zie er daarom naar uit om, samen met onze internationale D&I-netwerken, ook de komende jaren te blijven werken aan onze doelen.”

Foto: Vattenfall/Sander Bel

Diversiteit & Inclusie

Lees meer over onze activiteiten rondom Diversiteit & Inclusie op onze website. Daar vind je ook informatie over vacatures en stageplaatsen.

Diversiteit & Inclusie - Vattenfall NL

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall ondersteunt Noodfonds Energie ook in 2024

Nu de energiemarkt zich in rustiger vaarwater bevindt, heeft het kabinet besloten het prijsplafond en de energietoeslag per 1 januari 2024 te beëindigen. Een wijziging die effect kan he...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Vattenfall publiceert de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten

Het Drentse Tynaarlo is de duurzaamste gemeente van Nederland. Op veel daken in de gemeente liggen zonnepanelen, veel inwoners hebben een duurzaamheidssubsidie (ISDE) aangevraagd en de tuine...

Lees het hele artikel

KNRM oefent redding gewond persoon op windturbine Vattenfall

Elk jaar komt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) liefst 2500 maal in actie. Nog nooit waren de redders naar een windturbine van Hollandse Kust Zuid geroepen, maar met de ...

Lees het hele artikel