Vattenfall

Vattenfall zet zich in voor dolfijnen in Denemarken

Er waren zorgen dat het installeren van de monopalen van het Deense windmolenpark Vesterhav North ertoe kon leiden dat een kleine groep dolfijnen het gebied zou verlaten. De dolfijnen hebben het gebied echter niet verlaten en ook hun gedrag niet veranderd.

In 2020 ontdekte natuur- en onderwaterfotograaf Lars Mikkelsen een groep van zeven dolfijnen tijdens een zeiltocht in het kanaal tussen de Noordzee en de Limfjord bij de Deense kustplaats Thyborøn. Sindsdien volgt hij de dolfijnen, die zeldzame gasten zijn in de zeeën rond Denemarken, op de voet.

De kleine groep dolfijnen heeft zich de afgelopen drie jaar gevestigd in het Deense deel   van de Noordzee, waar Vattenfall zijn Vesterhav offshore windmolenparken aanlegt. Op het moment dat men vreesde dat het installeren van de monopalen van het windmolenpark ertoe zou kunnen leiden dat de dolfijnen het gebied zouden verlaten, is Vattenfall begonnen met een gezamenlijke monitoring. Gelukkig bleek dat de dolfijnen nog steeds aanwezig waren en dat ze hun gedrag niet veranderd hebben na de voltooiing van de installatie.

Vattenfall zet zich in voor het behoud van het zeeleven en neemt de biodiversiteitscrisis net zo serieus als de klimaatcrisis. Daarom namen we al een reeks maatregelen om het geluid van het heien en het mogelijke effect daarvan op de biodiversiteit te verminderen.

Hydrogeluidsdempersysteem vermindert geluid veroorzaakt door heien

Tegen het einde van 2023 leveren de 21 turbines van het offshore windmolenpark Vesterhav Nord genoeg fossielvrije elektriciteit om in de consumptiebehoefte van 180.000 Deense huishoudens te voorzien. Tijdens de bouwfase worden de monopalen in de zeebodem geslagen met behulp van een hydrogeluidsdemper, een fysiek scherm dat rond de paal wordt aangebracht om het geluid te absorberen.

Het heien begint met verminderde kracht, die geleidelijk opgevoerd wordt om zeezoogdieren zoals zeehonden en bruinvissen de kans te geven zich uit het gebied te verwijderen voordat het geluidsniveau maximaal wordt. Tegelijkertijd heeft Vattenfall ook het onderwatergeluid gemeten op ongeveer 750 meter van de heiplaats om ervoor te zorgen dat het geluid onder de gewenste niveaus blijft.

Hydro-sound-damper-system-(002).jpg

Toen de werkzaamheden voor de funderingen van het windmolenpark naderden, nam Lars Mikkelsen contact op met Vattenfall omdat hij zich zorgen maakte dat het onderwatergeluid het leven van de dolfijnen bij Thyborøn zou kunnen verstoren. Vattenfall en Mikkelsen bereikten snel een overeenkomst met de Universiteit van Zuid-Denemarken (SDU) om aanvullende geluidsmetingen uit te voeren in het kanaal op ongeveer 11,5 kilometer van de bouwplaats.

Dolfijnen lijken geen last te hebben van de bouwactiviteiten
Om de reactie van de dolfijnen op de bouwactiviteiten te begrijpen werkte Vattenfall samen met Mikkelsen en de universiteit aan onderwatergeluidsmetingen en -waarnemingen. Deze vonden plaats gedurende meerdere dagen tijdens de bouw in april 2023.

"De Universiteit van Zuid-Denemarken heeft de geluidsniveaus gemeten tijdens het heien in het gebied waar de dolfijnen gewoonlijk voorkomen. Tegelijkertijd observeerde onze lokale partner Lars Mikkelsen het gedrag van de dolfijnen. Wat de resultaten aangeven, is dat de dolfijnen er nog steeds zijn en dat ze hun gedrag tijdens of na de bouw niet lijken te hebben veranderd", zegt Matthieu Povidis-Delefosse, marien bioloog bij Vattenfall.

Wanneer Vesterhav Nord later dit jaar in gebruik wordt genomen, zullen zeezoogdieren het offshore windmolenpark waarschijnlijk bezoeken.

"De waarnemingen van walvissen, bruinvissen en dolfijnen bij ons offshore windmolenpark tonen aan dat zeezoogdieren niet worden afgeschrikt door de exploitatie van de windmolenparken en er in sommige gevallen zelfs door worden aangetrokken", aldus Povidis-Delefosse. "Een offshore windpark kan functioneren als een kunstmatig rif en door het offshore windpark wordt het rif beschermd tegen activiteiten zoals bodemsleepnetvisserij. Dankzij deze omstandigheden kunnen vissen goed gedijen, wat gunstig kan zijn voor mariene soorten aan de top van de voedselketen, zoals zeehonden, bruinvissen en dolfijnen."

Feiten

  • De dolfijnen in Thyborøn zijn gewone tuimelaars (Tursiops truncatus).
  • Gewone tuimelaars zijn normaal gesproken een zeldzame verschijning in Denemarken, maar kleine groepen worden soms langs de kusten gezien voor perioden van enkele maanden tot enkele jaren.
  • De gewone tuimelaar is 2 tot 4 meter lang en weegt tussen 150 en 650 kilo.
  • De gewone tuimelaar eet vissen, inktvissen en krabben.

Foto's: Vattenfall

Bekijk ook

Vattenfall installeert camera's op HKZ-turbine voor onderzoek naar vogelslachtoffers op zee

Vattenfall gaat camera's gebruiken om de telling van vogelslachtoffers door windparken op zee te verbeteren. Op dit worden theoretische modellen gebruikt om het aantal slachtoffers te schatt...

Lees het hele artikel

Vattenfall tilt tracken van zeevogels naar hoger niveau met AI-technologie

Bij het Aberdeen Bay Offshore Windpark is een nieuw onderzoek gestart met het tracken van zeevogels. Dit keer wordt kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om gedetailleerde informatie te ve...

Lees het hele artikel

Kleinste roofvogel van Groot-Brittannië blijft het goed doen bij windpark Ray

Met nog slechts duizend paartjes in het Verenigd Koninkrijk staat het smelleken, een roofvogel uit de familie van de valkachtigen, op de Rode Lijst van het land. Een van de habitats waar de ...

Lees het hele artikel