Vattenfall

Windpark Hollandse Kust Zuid doet mee aan onderzoek zeeleven

Vattenfall gaat onderzoeken hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt bij een aantal kunstriffen die in het windpark Hollandse Kust Zuid zijn geplaatst. Bij de aanleg van het windpark in aanbouw werden negen kunstmatige rotsriffen geplaatst om de habitat aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld de kabeljauw.

De riffen liggen er inmiddels twee jaar en zullen in juni voor het eerst worden onderzocht. Het doel is om de aanwezige biodiversiteit vast te leggen met video.

“We willen weten wat er gebeurt op zee en ook wat het nut is van de maatregelen die we nemen”, zegt Sytske van den Akker, marien bioloog bij Vattenfall. “We dragen daarom al jarenlang bij aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten die windparken hebben op het zeeleven en welke maatregelen we kunnen nemen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Die kennis delen we, zodat we er allemaal van kunnen leren.”

Kosten en baten natuurinclusieve maatregelen

Het onderzoek maakt deel uit van het project ‘Kosten en Biodiversiteit Natuurinclusieve Energie’ (KOBINE), een door het ministerie van LNV gesubsidieerd project waarbij de kosten en de baten van natuurinclusieve maatregelen in kaart worden gebracht. Het project is een samenwerkingsverband van Wageningen Marine Research, De Rijke Noordzee, Waardenburg Ecology en Wittenveen+Bos.

Oscar Bos, projectleider en werkzaam bij Wageningen Marine Research: “We zijn erg blij dat Hollandse Kust Zuid meedoet met dit project. Het is erg belangrijk inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van natuurinclusieve maatregelen en die ook te delen.”

Positieve impact op natuur

Vattenfall wil in 2030 met zijn activiteiten een netto positieve impact op biodiversiteit hebben. Aan de ene kant kan dat door maatregelen te nemen die negatieve effecten voorkomen of kunnen verminderen, aan de andere kant door positieve effecten zoveel mogelijk te versterken. Zo wordt bij het ontwerp van een windpark al rekening gehouden met lokale natuurwaarden en worden de turbines stilgezet wanneer kwetsbare vleermuizen of vogels in de buurt vliegen.

Bekijk ook

Offshore windpark Hollandse Kust Zuid geopend

Koning Willem-Alexander heeft windpark Hollandse Kust Zuid officieel ingehuldigd en vierde de voltooiing van het tot nu toe grootste offshore windpark van Vattenfall samen met bestuurders va...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Schooljeugd IJmuiden krijgt masterclass ‘wind op zee’ van Vattenfall en TenneT

Met de inwijding van het windpark Hollandse Kust (zuid) voor de Nederlandse kust, vieren exploitant Vattenfall en netbeheerder TenneT een feestje. Om deze mijlpaal in de energietransitie te ...

Lees het hele artikel

Steenbermen voor kabels Hollandse Kust Zuid

Vattenfall gaat de kabels rondom de turbines van Hollandse kust Zuid extra verstevigen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Deme Offshore NL BV. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van hu...

Lees het hele artikel