Persberichten 8 februari, 2019

Reactie op berichtgeving vermeende misstanden

In verschillende media, waaronder het Zweedse Dagens Nyheter, het Duitse Der Spiegel en NRC in Nederland, wordt bericht dat twee medewerkers van Vattenfall vermeende misstanden hebben gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders.

Ook gaan de berichten in op een vermeende bevoordeling van Siemens ten opzichte van andere marktpartijen in aanbestedingsprocedures in Duitsland en op de bewering dat in de samenwerking tussen Vattenfall en de stad Hamburg informatie zou zijn onthouden aan Hamburg. Vattenfall wijst dergelijke beweringen met klem van de hand. Uit diverse uitgevoerde onderzoeken, zowel intern als extern, is niet gebleken dat er sprake is geweest van de veronderstelde voorkeursbehandeling of het achterhouden van informatie.

Het Huis voor Klokkenluiders (‘het Huis’) is de organisatie in Nederland waar mensen vermoedelijke misstanden of de behandeling van klokkenluiders kunnen melden. Deze organisatie doet sinds enige tijd onderzoek naar de mogelijke benadeling van de genoemde werknemers als gevolg van het melden van een vermoedelijke misstand. Dat onderzoek loopt nog steeds en wij zijn in afwachting van de uitkomst daarvan. Vattenfall respecteert de vertrouwelijkheid die het Huis heeft gevraagd en ziet de uitkomsten van dit onderzoek met vertrouwen tegemoet. Vattenfall respecteert de privacy van zijn werknemers en reageert daarom niet op aangelegenheden die individuele werknemers betreffen.

Vattenfall acht het van essentieel belang dat al haar medewerkers zich gewaardeerd, beschermd en vrij voelen om vermoedens van onregelmatigheden en misstanden te kunnen melden.

Nadere informatie

In 2013 en 2014 werd melding gedaan van een mogelijke misstand of onregelmatigheid in Duitsland, waarover in het artikel wordt gesproken. Deze melding werd behandeld en beoordeeld conform de bestaande procedure voor incidentenregeling binnen Vattenfall. Op basis van verschillende onderzoeken is vastgesteld dat er geen sprake is van de gemelde misstand.

Het intern uitgevoerde onderzoek is vervolgens bevestigd en goedgekeurd door een gerenommeerd onafhankelijk forensisch accountantskantoor. Vattenfall neemt dan ook met klem afstand van en herkent zich geenszins in de aantijgingen die worden gedaan in de media.

Integriteitsbeleid Vattenfall

Onze organisatie beoogt een open en transparante cultuur waarbij ethisch verantwoord handelen is verankerd in onze dagelijkse manier van handelen, ons samenwerken en onze procedures. Vattenfall neemt meldingen van een mogelijke misstand uiterst serieus en heeft een procedure voor het melden van mogelijke schendingen van onze gedragscode en/of wet- en regelgeving. Daar waar overtredingen worden gesignaleerd onderneemt Vattenfall onmiddellijk actie.

Vattenfall moedigt elke medewerker aan om schendingen van de wet en/of de gedragscode of een vermoeden hiervan te melden. Iedere melding wordt in behandeling genomen en beoordeeld conform de geldende procedures. Dat is ook gebeurd in de situatie die in de media wordt beschreven.

Bekijk ook

Achtergronden
2019-04-17

Klimaatneutrale warmte: de opties voor korte en langere termijn

De Nederlandse energiehuishouding gaat ingrijpend op de schop. In allerlei gemeenten wo...

Achtergronden
Persberichten
2019-04-17

Toekenning subsidie belangrijke stap naar emissieneutrale gasturbines

Het project ‘High Hydrogen Gas Turbine Retrofit’ heeft een belangrijke subsidi...

Persberichten

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr