Nuon becijfert: bedrijfsleven kan fors besparen door slimme energie-inkoop

Uit onderzoek van Nuon blijkt dat veel Nederlandse organisaties de huidige energiemarkt te complex vinden. Hierdoor laten bedrijven mogelijkheden liggen om zelf het verloop van de energiekosten te beïnvloeden. Te weinig tijd en gebrek aan kennis over energie-inkoop zijn ook belangrijke oorzaken voor het niet-optimaal inkopen. Door hierover advies in te winnen kunnen bedrijven strategisch en financieel voordeel behalen.

Het schort bij de organisaties vaak aan tijd en kennis bij het inkopen van energie. Meer dan een kwart van de organisaties geeft aan te weinig tijd te hebben om met de inkoop van energie bezig te zijn. Bijna twintig procent van de Nederlandse bedrijven geeft aan dat er binnen de organisatie te weinig kennis is om zelf goed de energie-inkoop te doen, terwijl 46 procent hier geen uitspraak over kan doen.

Dat meer kennis over het inkopen van energie nodig is, blijkt uit dat 49 procent van de bedrijven vindt dat de huidige energiemarkt (zeer) complex is. Ook weet ruim dertig procent niet wat de looptijd van het contract voor de levering van gas is. Voor de levering van elektriciteit is dat in iets minder dan een kwart van de organisaties het geval.

Tactisch inkopen

Het optimaliseren van de energie-inkoop kan plaatsvinden door naast het beschikbare budget ook een analyse te maken van het risico wat een organisatie wil lopen, de tijd die zij beschikbaar hebben, hun visie op de energiemarkt en ontwikkelingen van het bedrijf. Zal uit de ene analyse blijken dat gespreid inkopen de beste optie is voor een organisatie, voor een ander bedrijf kan juist het betalen van een vaste prijs de meest optimale contractvorm zijn.
"Strategisch energie inkopen is vrij gecompliceerd", bevestigt de heer Reijniers, hoogleraar inkoopmanagement van de Nyenrode Business Universiteit. "Als binnen de organisatie niet voldoende kennis en capaciteit in huis is, dan kan een adviseur uitkomst bieden. Juist in deze sterk schommelende markt loop je met een doordachte inkoopstrategie minder risico’s en kun je je concurrentiepositie versterken."

Onderzoek

Het onderzoek is in opdracht van Nuon met medewerking van de Nyenrode Business Universiteit uitgevoerd door marktonderzoekbureau Forum Marketing Research in april 2009 onder 354 directeuren en eigenaren.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 6,1 miljard euro in 2008 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Sinds die datum functioneren beide ondernemingen operationeel zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']