Windpark op zee gunstig voor zeeleven

Uit onderzoek van IMARES blijkt dat een windmolenpark op de Noordzee nauwelijks negatieve effecten heeft op het zeeleven. Een park kan zelfs een nieuw leefgebied vormen voor bodemdieren zoals mosselen, anemonen en krabben. Vissen en zeezoogdieren ervaren een windpark op zee als een oase van rust aangezien scheepvaartverkeer en visserij in deze wateren verboden is. Over het onderzoek is een wetenschappelijk artikel verschenen. Rust op zee Uiteraard verstoort het bouwen van een windpark eerst het zeeleven. Maar na aanleg van een park blijkt dat de palen en de stenen rondom de fundering functioneren als een nieuw type leefomgeving waar nieuwe soorten zich vestigen en faunagemeenschappen ontstaan. Vogels Ook vogels kunnen voordeel ondervinden van een windmolenpark. Daarbij zijn er wel verschillen tussen vogelsoorten. Bepaalde vogels, zoals de jan-van-gent, blijven weg van windmolenparken vanwege de draaiende wieken. Aalscholvers worden echter in grotere aantallen door de onderzoekers gesignaleerd. Die vinden de rustplaatsen op zee prettig om hun vleugels te drogen. De onderzoekers stellen dan ook dat bij het bepalen van de locatie van een windmolenpark gekeken moet worden naar welke vogels er al aanwezig zijn. Onderzoek De onderzoekslocatie van het team was het Offshore Windmolenpark bij Egmond aan Zee in de periode 2007-2009. De gebruikte onderzoeksmethoden varieerden van het met ontvangers op de zeebodem meten van aanwezigheid van vissen met geïmplanteerde zendertjes, tot een 24/7 radarsysteem om vogels te volgen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van NoordzeeWind, een joint venture van Nuon en Shell Wind Energy. Foto: Ruben Fijn

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']