Windpark op zee gunstig voor zeeleven

Uit onderzoek van IMARES blijkt dat een windmolenpark op de Noordzee nauwelijks negatieve effecten heeft op het zeeleven. Een park kan zelfs een nieuw leefgebied vormen voor bodemdieren zoals mosselen, anemonen en krabben. Vissen en zeezoogdieren ervaren een windpark op zee als een oase van rust aangezien scheepvaartverkeer en visserij in deze wateren verboden is. Over het onderzoek is een wetenschappelijk artikel verschenen. Rust op zee Uiteraard verstoort het bouwen van een windpark eerst het zeeleven. Maar na aanleg van een park blijkt dat de palen en de stenen rondom de fundering functioneren als een nieuw type leefomgeving waar nieuwe soorten zich vestigen en faunagemeenschappen ontstaan. Vogels Ook vogels kunnen voordeel ondervinden van een windmolenpark. Daarbij zijn er wel verschillen tussen vogelsoorten. Bepaalde vogels, zoals de jan-van-gent, blijven weg van windmolenparken vanwege de draaiende wieken. Aalscholvers worden echter in grotere aantallen door de onderzoekers gesignaleerd. Die vinden de rustplaatsen op zee prettig om hun vleugels te drogen. De onderzoekers stellen dan ook dat bij het bepalen van de locatie van een windmolenpark gekeken moet worden naar welke vogels er al aanwezig zijn. Onderzoek De onderzoekslocatie van het team was het Offshore Windmolenpark bij Egmond aan Zee in de periode 2007-2009. De gebruikte onderzoeksmethoden varieerden van het met ontvangers op de zeebodem meten van aanwezigheid van vissen met geïmplanteerde zendertjes, tot een 24/7 radarsysteem om vogels te volgen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van NoordzeeWind, een joint venture van Nuon en Shell Wind Energy. Foto: Ruben Fijn

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']