Oproep aan Tweede Kamer om gebruik warmte te stimuleren

In 2040 kunnen 1,5 miljoen woningen en kantoren gebruik maken van duurzame- en restwarmte.

Gemeenten en provincies willen de regie voeren om te komen tot de meest efficiënte energievoorziening in een wijk. Zij kunnen schakelen met lokale energie-initiatieven, woningbouwcorporaties, kantoren en verschillende warmteleveranciers. Op deze manier ontstaat draagvlak voor verduurzaming en het gebruik van warmtenetten in bestaande wijken. Warmtebedrijven willen de uitrol van de warmtenetten realiseren in nieuwe en vooral ook bestaande wijken. 

Na het beperken van de warmtevraag leidt het beter benutten van duurzame warmte en restwarmte tot de grootste afname van het gasverbruik en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Jan Jacob van Dijk, Gelders gedeputeerde voor Energietransitie: “Onze energievraag bestaat voor 60% uit warmte. Ook het beter benutten van duurzame restwarmte is nodig  om de gewenste energietransitie te bereiken. Samenwerking is daarbij nodig.”

 “Nederland gaat liefst zo snel mogelijk over van gas naar duurzame warmte. Elektrificatie met warmtepompen staat voorop en soms gebruik van restwarmte en geothermie . Essentieel is maatwerk op wijkniveau. Dit groeiplan biedt hele goede handvatten voor de spannende transitie naar een duurzame warmtevoorziening van heel Nederland. En nu samen aan de slag!”, aldus Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu. 

De sector pleit voor groei van duurzame (rest)warmte. Alexander van Ofwegen, directeur Warmte Nuon: ”Een aantrekkelijk prijsaanbod zal bepalend zijn om klanten de stap te laten maken van het huidige gasgebruik naar warmte gebruik. Daarvoor zijn dan wel maatregelen nodig en ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld door financier te worden van grote warmte transportleidingen.

Bekijk ook

Vattenfall lanceert online tool voor financiële hulpverleners

Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is in nauw overleg met de ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Zweden en Duitsland lopen voorop in de ontwikkeling van elektrische wegen

Duitsland en Zweden lopen voorop als het gaat om praktijkstudies op het gebied van elektrische wegen. Op het Zweedse eiland Gotland is de eerste draadloze e-weg ter wereld aangelegd.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall en Preem bekijken grootschalige productie van fossielvrije waterstof

De samenwerking tussen Vattenfall en het Zweedse brandstofbedrijf Preem gaat de volgende fase in, met als doel fossielvrije waterstof te produceren om biobrandstoffen te kunnen maken. Moment...

Lees het hele artikel