Oproep aan Tweede Kamer om gebruik warmte te stimuleren

In 2040 kunnen 1,5 miljoen woningen en kantoren gebruik maken van duurzame- en restwarmte.

Gemeenten en provincies willen de regie voeren om te komen tot de meest efficiënte energievoorziening in een wijk. Zij kunnen schakelen met lokale energie-initiatieven, woningbouwcorporaties, kantoren en verschillende warmteleveranciers. Op deze manier ontstaat draagvlak voor verduurzaming en het gebruik van warmtenetten in bestaande wijken. Warmtebedrijven willen de uitrol van de warmtenetten realiseren in nieuwe en vooral ook bestaande wijken. 

Na het beperken van de warmtevraag leidt het beter benutten van duurzame warmte en restwarmte tot de grootste afname van het gasverbruik en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Jan Jacob van Dijk, Gelders gedeputeerde voor Energietransitie: “Onze energievraag bestaat voor 60% uit warmte. Ook het beter benutten van duurzame restwarmte is nodig  om de gewenste energietransitie te bereiken. Samenwerking is daarbij nodig.”

 “Nederland gaat liefst zo snel mogelijk over van gas naar duurzame warmte. Elektrificatie met warmtepompen staat voorop en soms gebruik van restwarmte en geothermie . Essentieel is maatwerk op wijkniveau. Dit groeiplan biedt hele goede handvatten voor de spannende transitie naar een duurzame warmtevoorziening van heel Nederland. En nu samen aan de slag!”, aldus Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu. 

De sector pleit voor groei van duurzame (rest)warmte. Alexander van Ofwegen, directeur Warmte Nuon: ”Een aantrekkelijk prijsaanbod zal bepalend zijn om klanten de stap te laten maken van het huidige gasgebruik naar warmte gebruik. Daarvoor zijn dan wel maatregelen nodig en ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld door financier te worden van grote warmte transportleidingen.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']