Oproep aan Tweede Kamer om gebruik warmte te stimuleren

In 2040 kunnen 1,5 miljoen woningen en kantoren gebruik maken van duurzame- en restwarmte.

Gemeenten en provincies willen de regie voeren om te komen tot de meest efficiënte energievoorziening in een wijk. Zij kunnen schakelen met lokale energie-initiatieven, woningbouwcorporaties, kantoren en verschillende warmteleveranciers. Op deze manier ontstaat draagvlak voor verduurzaming en het gebruik van warmtenetten in bestaande wijken. Warmtebedrijven willen de uitrol van de warmtenetten realiseren in nieuwe en vooral ook bestaande wijken. 

Na het beperken van de warmtevraag leidt het beter benutten van duurzame warmte en restwarmte tot de grootste afname van het gasverbruik en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Jan Jacob van Dijk, Gelders gedeputeerde voor Energietransitie: “Onze energievraag bestaat voor 60% uit warmte. Ook het beter benutten van duurzame restwarmte is nodig  om de gewenste energietransitie te bereiken. Samenwerking is daarbij nodig.”

 “Nederland gaat liefst zo snel mogelijk over van gas naar duurzame warmte. Elektrificatie met warmtepompen staat voorop en soms gebruik van restwarmte en geothermie . Essentieel is maatwerk op wijkniveau. Dit groeiplan biedt hele goede handvatten voor de spannende transitie naar een duurzame warmtevoorziening van heel Nederland. En nu samen aan de slag!”, aldus Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu. 

De sector pleit voor groei van duurzame (rest)warmte. Alexander van Ofwegen, directeur Warmte Nuon: ”Een aantrekkelijk prijsaanbod zal bepalend zijn om klanten de stap te laten maken van het huidige gasgebruik naar warmte gebruik. Daarvoor zijn dan wel maatregelen nodig en ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld door financier te worden van grote warmte transportleidingen.

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall neemt aanlegsteiger IJmuiden in gebruik voor bouw en onderhoud van offshore windpark Hollandse Kust Zuid

Op donderdag 10 juni 2021 vond de officiële oplevering plaats van de steiger die Vattenfall zal gebruiken voor het vervoer van personen en klein materieel tijdens de bouw, operatie en h...

Lees het hele artikel
Vattenfall vlag
Vattenfall

Vergunningen bouw eventuele biowarmte-installatie terecht verleend

De rechtbank heeft vandaag beslist dat Provincie Noord-Holland de vergunningen voor de bouw van een eventuele biowarmte-installatie terecht heeft verleend.

Lees het hele artikel
Vattenfall

Nieuws uit Hoogvliet: honderden woningen worden aardgasvrij

Om klimaatverandering tegen te gaan moet, naast tal van andere maatregelen, het gebruik van aardgas worden teruggedrongen. Dat kan door de verwarming van huizen aan te passen. Nederland staa...

Lees het hele artikel