Kort geding laadpalen

Nuon meent dat Allego zich moet beperken tot het plaatsen en beheren van laadpalen, omdat de exploitatie van laadpalen (waaronder de levering van elektriciteit) op grond van de Elektriciteitswet is voorbehouden aan marktpartijen.

Er is nog geen sluitende ‘business case’ voor laadpalen in de openbare ruimte, omdat de opbrengsten van laaddiensten nog niet de kosten dekken van laadpalen. Daarom organiseren gemeenten en provincies aanbestedingen om opdrachten voor de exploitatie van laadpalen tegen zo laag mogelijke kosten in de markt te zetten. Nuon en andere marktpartijen ondervinden in die aanbestedingen oneerlijke concurrentie van Allego, die kan profiteren van voordelen binnen de groep van Alliander met monopolie-inkomsten uit het netbeheer. De activiteiten zijn dus niet alleen in strijd met de wet, maar verstoren daadwerkelijk het gelijke speelveld dat de wet beoogt te beschermen.

In juni 2015 heeft de Hoge Raad bepaalt dat de Splitsingswet geldig is; daarom mag een netwerkbedrijf als Alliander geen elektriciteit leveren (‘groepsverbod’) en commerciële activiteiten ontwikkelen die strijdig kunnen zijn met het netbeheer (‘verbod op nevenactiviteiten’). Daarmee is duidelijk geworden dat netwerkbedrijven alleen laadpalen mogen plaatsen en beheren, maar dat de exploitatie van laadpalen (waaronder de levering van elektriciteit) is voorbehouden aan marktpartijen.

Wanneer netwerkbedrijven zich mengen in een concurrerende markt waar geen publiek geld voor nodig is, staat dat een gezonde markt voor laadpalen in de weg. De inmenging van netwerkbedrijven drukt marktpartijen uit de markt, leidt niet tot technologische vernieuwingen en zorgt bovendien voor veel onduidelijkheid bij lokale overheden die zich willen inzetten voor een goede laadinfrastructuur. Zo is het bijvoorbeeld voor gemeenten vaak onduidelijk wie zij moeten faciliteren: de marktpartijen of de netwerkbedrijven. Een heldere afbakening van de taken is dus van groot belang. Volgens Nuon is die duidelijkheid al aanwezig, maar proberen Alliander en Allego de wet te omzeilen.

Netwerkbedrijven als Alliander hebben de belangrijke taak om de infrastructuur te moderniseren en digitaliseren, en daarmee een grote rol in de energietransitie; zij moeten het mogelijk maken voor marktpartijen zoals Nuon om nieuwe producten en diensten aan te bieden, zodat consumenten zelf energie kunnen opwekken, elektrisch kunnen rijden en meer inzicht krijgen in energieverbruik- en opwek via bijvoorbeeld de slimme meter.

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall en Vattenfall Solar Team voor laatste maal samen op jacht naar wereldtitel

Vattenfall gaat nog eenmaal proberen om met het Vattenfall Solar Team de wereldtitel zonneracen binnen te slepen. Na de race in Australië stopt Vattenfall als hoofdsponsor van het team ...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Windmolens Nieuwe Hemweg in recordtempo geïnstalleerd

Na het hijsen van het eerste turbineblad in november zijn nog geen maand later alle zes windmolens voor Windpark Nieuwe Hemweg al volledig geïnstalleerd. Door de gunstige weersomstandig...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/John Guthed

Amsterdam maakt werk van het verwarmen van huizen met restwarmte van nieuw datacenter

De gemeente Amsterdam, onroerendgoedbedrijf Caransa, Westpoort Warmte en Port of Amsterdam willen de restwarmte gebruiken van een nieuw te bouwen datacenter in de Amsterdamse haven...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']