Nuon dient subsidieaanvraag biomassa-bijstook in en houdt opties open

Er is vanuit de overheid nog geen duidelijkheid over de toekomst van onze enige en laatste kolencentrale. Nuon wil daarom beide opties open houden en heeft dan ook in oktober een subsidieaanvraag gedaan voor biomassa-bijstook.

Toekenning van die subsidie is een voorwaarde om te kunnen bijstoken. We volgen de route van Minister Kamp; het besluit om daadwerkelijk te gaan bijstoken zal mede afhankelijk zijn van de besluitvorming rond de uitfaseringsplan van kolencentrales. Naar verwachting zal Minister Kamp dit najaar een voorstel presenteren aan de Tweede Kamer.

Eerlijk en verantwoord

Een mogelijke vroegtijdige sluiting van onze laatste kolencentrale Hemweg 8 is ook bespreekbaar, maar moet eerlijk en verantwoord gebeuren voor onze medewerkers. De compensatie die de overheid hier tegenover stelt, is hierbij cruciaal. De vorm van deze oplossing zal bepalen hoe Nuon en haar moederbedrijf Vattenfall hiermee om zullen gaan

Klimaatneutraal in 2050

Wij luisteren naar de maatschappelijke behoefte om de CO2-uitstoot in Nederland te reduceren. Wij begrijpen dat de regering beleid moet ontwikkelen om invulling te geven aan de Urgenda-uitspraak uit 2015 en wij steunen een ambitieus klimaatbeleid. Nuon pakt dan ook nadrukkelijk een rol in het duurzame energielandschap: wij willen klimaat-neutraal zijn in 2050, met CO2-vrije energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.

Gascentrales

In een verantwoorde transformatie van fossiel naar duurzaam hoort voor Nuon onder meer de afbouw van ál het kolenvermogen en het behoud van de gascentrales. Wij hebben in het verleden bewust gekozen voor de bouw van nieuwe gascentrales in plaats van kolen. Via deze gascentrales als flexibele back-up voor wind en zon streeft Nuon naar een toekomst waarin elektriciteit CO2-vrij wordt opgewekt. Met deze doelstelling voor ogen ontwikkelen wij bijvoorbeeld onze Magnum-centrale verder tot een ammoniak-centrale zonder CO2-uitstoot.

Kolen-uitfasering

Samen met het ministerie van Economische Zaken wordt, in het kader van de ‘Motie Weyenberg-Van Veldhoven inzake uitfaseren kolencentrales’, onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor uitfasering van alle kolencentrales in Nederland en welke consequenties dit heeft voor Nederland en de omringende landen. We verwachten hierover dit najaar helderheid te krijgen.

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall start met bouw Windpark Klaverspoor

Dit najaar start Vattenfall al met de bouw van Windpark Klaverspoor. De zes windmolens komen te staan in de polder van de Binnen-Moerdijk in de buurt van het dorp Lage Zwaluwe (West-Bra...

Lees het hele artikel
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel