Allego laadpalen
Nuon/D. Bardok

Rechter legt Allego aan banden

Op 6 september 2016 verzocht Nuon in een kort geding om een verbod voor Allego, een dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, om nog langer laadpalen te exploiteren, aangezien levering van elektriciteit daar onderdeel van is. Dit is in strijd met de Elektriciteitswet. Allego ging daartegen in hoger beroep, maar op 7 november jl. heeft de rechter Nuon opnieuw in het gelijk gesteld.

Ondanks sommaties van Nuon bleef Allego zich jegens overheden presenteren als ‘totaalaanbieder van laadoplossingen’ en committeerde het bedrijf zich  - al dan niet met ondersteuning van elektriciteitsleverancier VandeBron - richting overheden aan de levering van elektriciteit.

In strijd met groepsverbod

Het Gerechtshof in Arnhem oordeelt dat de wijze waarop Allego inschrijft op aanbestedingen voor exploitatie van laadpalen in strijd is met het groepsverbod uit de Elektriciteitswet. Het Hof geeft bovendien aan dat Allego dit verbod heeft overtreden door in te schrijven op een recente aanbesteding van snellaadpalen door de gemeente Eindhoven.

Met deze uitspraak wordt nog eens bevestigd dat Allego geen laadpalen mag exploiteren als de levering van elektriciteit daarvan onderdeel is. Ook mag Allego zich niet presenteren als “ontzorger” op het gebied van laadoplossingen, omdat dat impliceert dat Allego daarmee ook elektriciteit levert. Deze uitspraak verschaft helderheid voor opdrachtgevers als gemeenten, provincies en bedrijven die zich willen inzetten voor een goede laadinfrastructuur.

Heldere taakafbakening

Nuon en andere marktpartijen dringen al langer aan op meer helderheid met betrekking tot oneerlijke concurrentie op het gebied van exploitatie van laadpalen door netwerkbedrijven. Een heldere taakafbakening tussen netwerkbedrijven en marktpartijen is in ieders belang en zal ons beter in staat stellen om samen de energietransitie te versnellen. Het maakt een gelijk speelveld mogelijk, bevordert de marktwerking en stimuleert technologische vernieuwingen. Wij zijn dan ook verheugd over deze uitspraak. Hiermee wordt duidelijk dat Allego niet op dezelfde voet verder kan gaan.

Bekijk ook

Eén zakelijke tankpas voor stroom en reguliere brandstoffen bij bp, in samenwerking met Vattenfall

Commerciële wagenparken kunnen met bp’s Fuel & Charge Tankpas diesel of benzine tanken bij meer dan 1.100 tanklocaties in Nederland en meer dan 24.000 tankstations in het Euro...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jimmy Eriksson

Noord-Brabant en Limburg krijgen innovatiefste laadnetwerk dankzij Vattenfall

Noord-Brabant en Limburg gunnen de aanbesteding voor een nieuw laadnetwerk in hun provincies aan Vattenfall. Daarmee worden in de komende vier jaar niet alleen tot 8.000 extra laadpunten ger...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Laadpalen in Amsterdam krijgen regenboogmake-over om LHBTI-jongeren te ondersteunen

Tijdens de Amsterdam Pride-week (25 juli tot 2 augustus) worden alle laadopbrengsten van openbare laadpalen in het centrum van Amsterdam gedoneerd aan het COC.

Lees het hele artikel