Vattenfall

Laadpalen trekken groene stroom aan

Vattenfall, MRA-Elektrisch en 11 gemeenten starten met groen laden. Zo’n 80 openbare laadpunten zijn voorzien van innovatieve software die bepaalt hoe snel de elektrische auto’s laden. De hoeveelheid stroom uit zon en wind neemt toe. Dankzij slimme aansturing van de laadpunten worden de pieken en dalen in het aanbod goed benut. Daarmee wordt het energienet klaargemaakt voor een toekomst met meer duurzame stroom. Voor de elektrische rijder liggen op termijn lagere tarieven in het verschiet. 

De komende jaren komt een steeds groter deel van onze stroom uit zon en wind. Zo maken we werk van een beter klimaat en gezonde lucht. De moeilijkheid is dat het aanbod van zonne- en windenergie wisselt. Op een zonnige dag waarop het hard waait is het aanbod groot, op andere momenten weer veel minder. Met groen laden bepaalt de hoeveelheid beschikbare stroom hoe snel een auto wordt opgeladen. Is er veel stroom, dan wordt de auto op maximale snelheid opgeladen. Neemt het aanbod af, bijvoorbeeld als de wind wegvalt, dan wordt de laadsnelheid tijdelijk aangepast. Zo helpen elektrische rijders mee om schommelingen in het aanbod van elektriciteit op te vangen. Het aandeel zonne- en windenergie op het elektriciteitsnet kan hierdoor blijven groeien. Gemeenten zijn enthousiast en hebben hiervoor 80 laadpunten beschikbaar gesteld.

Slimme innovatie

Dankzij software die Vattenfall heeft ontwikkeld, worden de laadpunten gekoppeld aan de onbalansmarkt voor stroom. Op deze markt voor energiebedrijven wordt precies bijgehouden hoeveel energie er wordt geproduceerd en afgenomen. Elk kwartier controleert de software hoeveel elektriciteit er beschikbaar is en past de software de capaciteit van de laadpunten hierop aan.

E-rijder merkt niets, profiteert wel

Natuurlijk moet de elektrische rijder er wel van op aan kunnen dat hij altijd met een volle accu op weg kan. Daarom kent het sturingssysteem restricties. Bijvoorbeeld dat er de eerste 30 minuten altijd met maximale capaciteit wordt geladen. Ook wordt de laadcapaciteit binnen een tijdsbestek van 3 uur nooit meer dan 30 minuten verlaagd. Dat waarborgt dat de e-rijder vrijwel niets van het slim laden merkt. Groen laden vermijdt de periodes waar minder energie wordt geproduceerd. Juist op die momenten is de stroom duur.

Stabieler elektriciteitsnetwerk

Toepassing op grote schaal helpt piekbelastingen te voorkomen en verhoogt de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk. Zo kunnen we elektrisch blijven rijden, óók als er in 2030 twee miljoen elektrische auto’s zijn. Bovendien schept dit ruimte om duurzame energiebronnen als zon en wind op grotere schaal aan het netwerk toe te voegen, zonder dat er grote investeringen nodig zijn in het elektriciteitsnet. Dat bespaart aanzienlijke maatschappelijke kosten en scheelt ons allemaal in de portemonnee.

Nieuwe fase

Dankzij deze innovatie worden elektrische auto’s vaker geladen met groene stroom. Daarmee gaat het elektrisch rijden een nieuwe fase in. Duurzaam laden betekent namelijk pas echt duurzaam rijden. Dat is een cruciale ontwikkeling voor de energietransitie en het behalen van doelstellingen voor luchtkwaliteit en klimaat.

Deelnemende gemeenten aan de pilot

Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Bergen NH, Edam-Volendam, Heemskerk, Huizen, Nieuwegein, Oostzaan, Ouder-Amstel en Zaanstad. 

Op www.groenladen.nl zijn vragen en antwoorden over de slimme laadpunten te vinden.

Over MRA-Elektrisch

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren. Sinds 2012 ondersteunt het projectbureau de uitrol van elektrisch vervoer door het plaatsen en beheren van laadinfrastructuur in gemeenten en fungeert zij als initiator en aanjager van projecten met elektrische voertuigen. Het doel is om uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen en op die manier de luchtkwaliteit te verbeteren en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Bekijk ook

Vattenfall/Hans Peter van Velthoven

Laadpalen Noord-Brabant en Limburg voldoen als eerste aan strenge eisen cybersecurity

Laadpalen voor elektrische auto’s, geplaatst in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Limburg, voldoen als eerste in Nederland aan eisen voor cybersecurity. Hierdoor zijn ze bete...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jimmy Eriksson

Drie vragen over e-mobiliteit aan Helle Herk-Hansen van Vattenfall

Het vergroten van e-mobiliteit draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Een bezwaar dat vaak wordt geuit, is dat elektrische auto's niet milieuvriendelijk zijn omd...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jimmy Eriksson

Vattenfall InCharge bouwt laadinfrastructuur bedrijfswagenpark Coca-Cola European Partners

Coca-Cola European Partners (CCEP) verduurzaamt het volledige bedrijfswagenpark en de zakenauto’s in Duitsland. Vattenfall InCharge bouwt hiervoor de laadinfrastructuur. De verduurzami...

Lees het hele artikel