Vattenfall

Vattenfall opnieuw met betrokkenen om tafel over biomassacentrale Diemen

Door de aanhoudende discussie vanuit politiek, gemeenten en maatschappelijke organisaties over de plannen voor de nog te bouwen biomassacentrale in Diemen is het voor Vattenfall essentieel dat de Nederlandse overheid na de zomer met een duidelijk duurzaamheidskader voor biomassa komt. Vattenfall heeft besloten om met de uitkomsten hiervan opnieuw in gesprek te gaan met betrokken partijen vóórdat een definitief besluit over de bouw zal worden genomen.

Vanuit de ambitie van Vattenfall om het mogelijk te maken om binnen één generatie fossielvrij te leven, en vanuit de verplichtingen onder de warmtewet en de eisen die aan nieuwbouwwoningen worden gesteld om te verduurzamen, werkt het bedrijf aan een overstap van warmte uit de gascentrales in Diemen naar warmte uit duurzame bronnen. Warmte uit gascentrales wordt in Nederland immers niet als duurzaam gezien. Met het oog op de toekomst werkt Vattenfall daarom aan verschillende duurzame warmtebronnen, waaronder een elektrische boiler, geothermie, restwarmte uit datacenters, aquathermie, waterstof en biomassa.

Van deze duurzame opties is alleen biomassa op korte termijn op grote schaal beschikbaar. In Zweden heeft Vattenfall als bedrijf jarenlange ervaring met de inzet van deze brandstof. Vattenfall is ervan overtuigd biomassa op een verantwoorde, duurzame manier te kunnen toepassen in Diemen. Tegelijk werkt Vattenfall hard door aan de ontwikkeling van de andere warmtebronnen, zodat deze op termijn de rol van de biomassacentrale kunnen overnemen en biomassa dus weer uitgefaseerd kan worden. Over de ontwikkeling van de biomassacentrale in Diemen zijn duidelijke afspraken gemaakt in het convenant dat Vattenfall gezamenlijk met gemeenten Diemen, Weesp, Gooise Meren, Amsterdam, Almere en Provincie Noord-Holland is overeengekomen.

Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland: “We zien de publieke discussie rond biomassa toenemen. We zijn niet doof voor dit geluid, maar we missen wél de nuance in het debat. Bovendien ontbreekt het op dit moment aan een duidelijke stem van de Nederlandse overheid en de ondertekenaars van het Klimaatakkoord vóór biomassa. We hebben daarom besloten dat we opnieuw met betrokkenen in gesprek gaan vóórdat we een definitief en onherroepelijk besluit nemen tot de bouw van de biomassacentrale in Diemen. Voor ons is daarbij de eerste stap dat de Nederlandse overheid nu met duidelijkheid moet komen hoe verder te gaan met biomassa voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Naar verwachting publiceert de Nederlandse overheid binnenkort een duurzaamheidskader voor biomassa dat beschrijft onder welke voorwaarden biomassa een breed gedragen bijdrage aan onze klimaatdoelen kan leveren. Ondertussen blijven we doorwerken aan de voorbereidingen van dit project, zoals we hebben afgesproken in het Klimaatakkoord. We verwachten een definitief besluit te kunnen nemen na volgend jaar zomer.” 

Bekijk ook

Vattenfall vlag
Vattenfall

Omgevingsvergunning Biomassacentrale afgegeven

De provincie Noord Holland heeft de definitieve omgevingsvergunning afgegeven voor de aanleg van de Biomassacentrale van Vattenfall bij de energiecentrale in Diemen.

Lees het hele artikel
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Convenant Biomassacentrale Diemen opgesteld

De gemeenten Almere, Amsterdam, Diemen, Gooise Meren, Weesp, de provincie Noord Holland en Vattenfall hebben een convenant opgesteld over de invulling van zaken rondom de geplande biomassa c...

Lees het hele artikel

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']