Vattenfall

Belangrijke stap in verduurzaming voor energieleverancier Powerpeers

Energieleverancier Powerpeers biedt vanaf nu 100% groen gas aan als duurzaam alternatief voor aardgas. Groen gas is redelijk nieuw op de energiemarkt en een belangrijke stap binnen de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar energie zoals wind en zon. Powerpeers biedt als derde energieleverancier van Nederland groen gas aan.

Groen gas is een schoon en duurzaam alternatief voor aardgas. Het bestaat uit natuurlijk afval zoals koeienmest, slib en gft-afval. Door dit afval te vermengen en te vergisten ontstaat biogas. Vervolgens wordt het biogas gezuiverd en gedroogd, wat ook wel ‘opwaarderen’ wordt genoemd. Hierna is het groen gas. Dit is in gebruik volledig CO2-neutraal en kan door de bestaande leidingen stromen, waardoor er in huis geen aanpassingen nodig zijn.

Groen, groener, groenst

Tijdens de productie van groen gas komt nog steeds CO2 vrij, wel is dit vijftig tot negentig procent minder dan bij aardgas. Er worden geen bomen gekapt voor het groene gas en ook wordt er geen hout gebruikt in het proces, hooguit resthout van snoeiafval. Daarnaast garandeert Powerpeers de duurzaamheid en kwaliteit van het groene gas met het NTA 8080-certificaat; dit betekent dat het gebruikte afval voldoet aan de strenge eisen van duurzaamheid.

Volgens Jeanette Demmenie, directeur Powerpeers, is groen gas aanbieden een belangrijke en logische stap naar het vergroenen van het Nederlandse gasverbruik en de productie ervan: “Klanten kunnen nu kiezen uit drie producten, namelijk 100% groen gas, 25% groen gas dat we aanvullen met gecompenseerd gas of volledig gecompenseerd gas. De uitstoot die hierbij vrijkomt, compenseren wij met energiebesparende projecten in het buitenland.”

Over Powerpeers
Powerpeers, onderdeel van Vattenfall, is een duurzaam gedreven energiebedrijf waar mensen samen groene stroom delen. Powerpeers verdeelt de stroom, veelal afkomstig van zonnepanelen, en zorgt ervoor dat deze terechtkomt bij andere klanten van Powerpeers in Nederland. Het is het derde energiebedrijf in Nederland dat 100% groen gas aanbiedt en een van de groenste energieleveranciers volgens de Consumentenbond. 

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

‘De bouw van Windpark Wieringermeer was een groot, meeslepend en complex project’

Woensdag 30 september vindt de officiële opening plaats van Windpark Wieringermeer. Dit windpark is met 82 windmolens het grootste onshore windpark van Nederland.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Routekaart Elektrificatie wijst weg naar duurzame industrie

Elektrificatie – het vervangen van fossiele brandstoffen door de inzet van elektriciteit – is dé weg om de Nederlandse industrie te verduurzamen. Marnix van Alphen, senior...

Lees het hele artikel
Kriegers Flak, Denemarken
Vattenfall

Vattenfall zet zich in voor recycling van alle windturbinebladen per 2030

Vattenfall heeft ambitieuze doelen gesteld voor hoe om te gaan met windturbinebladen die het einde van de levensduur hebben bereikt. Zo zal het energiebedrijf de komende tien jaar actief wer...

Lees het hele artikel