Vattenfall/Åsa Bäcklin

HYBRIT: SSAB, LKAB en Vattenfall produceren ’s werelds eerste met waterstof gereduceerd sponsijzer

SSAB, LKAB en Vattenfall hebben als pilot ’s werelds eerste sponsijzer geproduceerd met gebruik van fossielvrij geproduceerde waterstof. Deze technologische doorbraak binnen het HYBRIT-initiatief maakt het mogelijk ongeveer 90% van de uitstoot in de staalproductie te verminderen, een belangrijke stap op weg naar fossielvrij staal.

In de HYBRIT-pilotfabriek in Luleå, Zweden, is de testproductie van sponsijzer voltooid wat laat zien dat het mogelijk is fossielvrij waterstofgas te gebruiken om ijzererts te reduceren (het ontdoen van zuurstof). Nu worden nog steenkool en cokes gebruikt om de zuurstof te verwijderen. Het betrof een onafgebroken productie van goede kwaliteit en tot nu toe is er zo’n 100 ton geproduceerd. Dit is de eerste keer dat op pilotschaal waterstof uit fossielvrije elektriciteit gebruikt is voor de directe reductie van ijzererts. Het uiteindelijke doel is om de CO2-uitstoot uit het staalproductieproces te elimineren, door in alle delen van de keten alleen fossielvrije grondstoffen en fossielvrije energie te gebruiken.

Reductie op basis van waterstof is een belangrijke mijlpaal die de weg vrijmaakt voor toekomstige fossielvrije ijzer- en staalproductie. SSAB, LKAB en Vattenfall willen met HYBRIT de meest efficiënte waardeketen van mijn tot staal creëren, met als doel om in 2026 als eerste fossielvrij staal op industriële schaal op de markt te brengen.

Vorig jaar startte HYBRIT, een gezamenlijk initiatief van SSAB, LKAB en Vattenfall, met testactiviteiten om sponsijzer met behulp van fossielvrij geproduceerde waterstof te maken. Dit gebeurt in de pilotfabriek die met steun van het Zweedse Energieagentschap is gebouwd. De technologie wordt steeds verder doorontwikkeld en het sponsijzer dat met behulp van waterstoftechnologie succesvol is gemaakt, is de grondstof voor het fossielvrije staal van de toekomst.

Opslag fossielvrije elektriciteit en waterstof

De waterstof die in het directe reductieproces wordt gebruikt, wordt opgewekt door elektrolyse van water met fossielvrije elektriciteit en kan direct worden gebruikt of worden opgeslagen voor later gebruik. In mei begon HYBRIT met de bouw van een waterstofopslagfaciliteit op proefschaal, naast de pilotfabriek voor directe reductie in Luleå.

Feiten HYBRIT

  • SSAB, LKAB en Vattenfall, de drie eigenaren, lanceerden in 2016 het HYBRIT-initiatief. De pilotfabriek voor de testproductie van sponsijzer ging op 31 augustus 2020 in bedrijf. Op 24 maart 2021 is het Zweedse Gällivare gekozen als locatie voor de geplande demonstratiefabriek voor de productie van fossielvrij sponsijzer op industriële schaal.
  • Met HYBRIT willen SSAB, LKAB en Vattenfall een volledig fossielvrije waardeketen creëren, met fossielvrije pellets, fossielvrije elektriciteit en waterstof.
  • Via HYBRIT vindt technologische ontwikkeling plaats die de gevestigde en commercieel beschikbare technologie uitdaagt. Het uiteindelijke doel is om de CO2-uitstoot uit het staalproductieproces te halen, door in alle delen van de waardeketen alleen fossielvrije grondstoffen en fossielvrije energie te gebruiken. In plaats daarvan zal de emissie water zijn.
  • HYBRIT Development AB is een onderzoeks- en technologieontwikkelingsbedrijf dat oplossingen voor installaties biedt. Technologische ontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met de eigenaars.
  • Investeringen van circa 250 miljoen SEK in een proefopslagfaciliteit voor watergas omvatten een exploitatie van twee jaar en een testprogramma.
  • Het initiatief heeft het potentieel om de CO2-uitstoot in Zweden met 10% en in Finland met 7% te verminderen. De staalindustrie is momenteel verantwoordelijk voor 7% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot.
  • Voor de productie van fossielvrij ijzer n staal met behulp van de HYBRIT-technologie is op de huidige productieniveaus van SSAB ongeveer 15 TWh fossielvrije elektriciteit per jaar nodig. Eenmaal voltooid, vereist de conversie van de activiteiten van LKAB in totaal ongeveer 55 TWh per jaar (inclusief het grootste deel van de behoefte van SSAB). Dit vereist snellere en meer voorspelbare vergunningsprocedures om het Zweedse elektriciteitsnetwerk en de elektriciteitsproductie uit te breiden.

Foto: Vattenfall/Åsa Bäcklin

Bekijk ook

Vattenfall en Kia Nederland starten partnership

Vattenfall en Kia Nederland sluiten een partnership waarbij duurzame energie-oplossingen centraal staan. Zo kunnen Kia-klanten eenvoudig een energiecontract afsluiten en producten op het geb...

Lees het hele artikel

Vattenfall en BASF gaan samenwerken in Duitse offshore windparken Nordlicht 1 en 2

Vattenfall en BASF voeren vergevorderde en exclusieve besprekingen om samen te werken aan de projecten Nordlicht 1 en 2 door de verkoop van 49 procent van de projectaandelen aan BASF.

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall gaat fossielvrij staal van SSAB voor eigen activiteiten gebruiken

Vattenfall en SSAB hebben een intentieverklaring ondertekend over de levering van fossielvrij staal geproduceerd met de HYBRIT-technologie. SSAB zal, met materiaal van de HYBRIT-proeffabriek...

Lees het hele artikel