Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven

Noord-Brabant en Limburg hebben Europese primeur met grootschalige proactieve uitrol van laadinfrastructuur

Vattenfall plaatst 8.000 laadpunten in Noord-Brabant en Limburg. Van deze laadpunten worden er 4.500 proactief geplaatst, dus nog vóórdat inwoners erom vragen. Samen met 68 gemeenten worden de beste locaties voor laadpunten bepaald, met behulp van datagedreven prognose- en plankaarten. Met deze grootschalige proactieve uitrol hebben de provincies de primeur in Europa.

Per gemeente wordt een prognosekaart opgesteld, waarin de laadbehoefte en alle potentiële laadlocaties per gebied inzichtelijk worden gemaakt. Pieter van Ommeren, directeur Vattenfall InCharge in Nederland, legt uit: “Deze laadbehoefte wordt ingeschat door een model dat in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en TU Eindhoven is ontwikkeld. Er worden verschillende data gebruikt, bijvoorbeeld de locaties en het verbruik van bestaande laadpunten, informatie over mobiliteit, voertuig- en parkeerdata, de weergave van wegen en parkeervakken, en CBS-data met demografische gegevens.” Vattenfall wordt bijgestaan door EVConsult bij de ontwikkeling en validatie van de prognose- en plankaarten.

Burgerparticipatie

Een aantal gemeenten biedt haar inwoners de mogelijkheid mee te denken, zo ook Oisterwijk. Hier zijn door deze burgerparticipatie geen bezwaren ingediend tegen de gekozen locaties. Oisterwijkse wethouder Anne Cristien Spekle is blij met deze aanpak: “De vraag naar elektrisch rijden neemt de komende jaren sterk toe. Hier willen wij als gemeente op voorbereid zijn. Door de werkwijze van Vattenfall konden wij op basis van de verwachte vraag heel gericht inwoners betrekken bij de locaties van de laadpalen die op een plankaart waren aangegeven. Dit participatietraject heeft voor ons waardevolle input opgeleverd.”

Netbelasting en balans

Naast de grootschalige proactieve uitrol vinden er meer laadinnovaties plaats in Noord-Brabant en Limburg. Dit realiseert Vattenfall onder andere samen met concessiepartner en netbeheerder Enexis. Zo is er al een aantal laadpleinen gerealiseerd en lopen er ontwikkelingen voor slim laden – een methode waarbij de beschikbare capaciteit gedurende de dag verschilt om piekbelasting in het elektriciteitsnetwerk te spreiden. “Hiermee kan in de toekomst op het meest gunstige moment, voor zowel berijder, energieaanbieder als netbeheerder, de auto slim geladen worden”, licht Jeroen Sanders, CTO Enexis toe.

Dekkende infrastructuur

Naar verwachting rijden er in 2030 zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland rond. Om al deze auto’s van elektriciteit te voorzien is voldoende laadinfrastructuur cruciaal. Met deze grootschalige, proactieve aanpak zorgen de betrokken partijen ervoor dat ze, met de beperkte capaciteit aan installateurs, zo snel en slim mogelijk laadpalen plaatsen. Hiermee dragen Vattenfall, de provincies en de andere partners bij aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), een onderdeel van het Klimaatakkoord waarin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s. Vattenfall plaatst in totaal 8.000 laadpunten in de 2 provincies, verdeeld over 45 gemeenten in Noord-Brabant en 29 in Limburg. Deze grootschalige plaatsing is onder andere mogelijk door samenwerking met laadpalen installateur BAM (Energie & Water Zuid bv).

Groei en innovatie

Gedeputeerde van Noord-Brabant, Anne-Marie Spierings, onderstreept: “Elektrisch rijden neemt een enorme vlucht in Nederland. Het is schoon, stiller en energiezuiniger dan brandstofauto’s. Door proactief laadpalen te plaatsen maken we die groei verder mogelijk. Daarnaast hebben we in de aanbesteding voor de laadinfrastructuur sterk ingezet op innovatie. Met nieuwe technieken, zoals vehicle to grid, draagt elektrisch rijden niet alleen bij aan het klimaat, maar ook aan de benodigde opslag van elektriciteit.”

Foto: Hans-Peter van Velthoven

Bekijk ook

Na meer dan 100 jaar: elektrische auto's weer in opkomst

Geen rook, lawaai of lelijke tankstations, maar stille, schone auto's op hernieuwbare energie in plaats van op fossiele brandstoffen. Misschien lijkt dit een toekomstbeeld, maar we hebben di...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Vattenfall en CAKE laten CO2-voetafdruk zien bij productie elektrische motorfiets

Het klimaatbewustzijn vergroten door de CO2-voetafdruk te visualiseren. Dat is wat energiebedrijf Vattenfall en CAKE willen doen door middel van een speciale kubus. “Een fossielvrij vo...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jimmy Eriksson

Windmolen op zee ‘praat’ met laadpaal in de straat

Vattenfall wil windmolens en elektrische auto’s met elkaar laten communiceren over het windenergieaanbod en de oplaadbehoefte om zo netcongestie te helpen voorkomen. Met de toename van...

Lees het hele artikel