Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall InCharge gaat laadpalen plaatsen in Gelderland en Overijssel

Vanaf juli dit jaar start Vattenfall InCharge samen met meerdere partners met het proactief plaatsen van ruim 1.300 laadpalen per jaar in 67 gemeenten in Gelderland en Overijssel. Hiermee wordt in deze provincies de uitrol versneld en het aantal laadpunten voor elektrisch vervoer fors uitgebreid. De plaatsing gebeurt grotendeels proactief, dus voordat de behoefte ontstaat, maar ook op basis van aanvragen.

De provincies Gelderland en Overijssel gunnen de aanbesteding voor een nieuw laadnetwerk in hun provincies aan Vattenfall. Daarmee worden in de komende drie jaar minimaal 4.000 laadpalen proactief gerealiseerd. Vattenfall plaatst de proactieve laadpalen op basis van een algoritme. Daarnaast plaatst Vattenfall ook op basis van gebruikscijfers en aanvraag. Zowel inwoners als gemeenten kunnen een aanvraag voor een laadpaal indienen. In totaal doen 67 van de in totaal 77 gemeenten mee. De gemeenten die nu niet deelnemen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in een later stadium alsnog aansluiten. 

Proactief plaatsen laadpalen

Het proactief plaatsen van laadpunten gebeurt op basis van een model van Royal Haskoning DHV. Dit model stelt via een algoritme de laadbehoefte vast in een gebied met een straal van 250 meter. Zo wordt, uiteraard in overleg met de betrokken gemeenten en de netbeheerders, een behoeftevoorspellend plan gemaakt voor het efficiënt en snel plaatsen van laadpalen. De kans is daarmee groot dat het laadpunt er al staat nog voor de elektrische rijder zijn of haar auto heeft opgehaald bij de dealer. De voorspelling van het benodigde aantal laadpalen in de toekomst helpt netbeheerders ook met het beheersen van de netwerkcapaciteit.

Naast het proactief plaatsen van laadpalen verzorgt Vattenfall ook laadpalen op aanvraag. Als iemand een elektrische auto koopt, leaset of deelt en geen eigen oprit heeft, kan diegene een laadpaal in de buurt aanvragen als er nog geen of alleen een drukbezette laadpaal aanwezig is. Op deze manier wordt de laadinfrastructuur toegankelijk voor alle elektrische rijders.

Alied Wessels Boer, Manager Public Sector InCharge bij Vattenfall: “Met Gelderland en Overijssel erbij installeert Vattenfall InCharge nu exclusief de publieke laadpalen in vier van de twaalf provincies in Nederland. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van slim en snel plaatsen ook interessant is voor andere gebieden. Door proactief laadpalen te plaatsen lopen we voor in plaats van achter de aanvragen aan, wordt het installatiewerk efficiënter ingepland en kunnen we de aantallen laadpunten halen die nodig zijn om EV-rijders zorgeloos elektrisch te laten rijden in Nederland.” 

Uitbreiding laadinfrastructuur voorkomt drempel groei elektrisch vervoer

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland neemt snel toe, ook in de Gelderland en Overijssel. In 2030 zullen alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn en zal de laadbehoefte nog verder toenemen. De provincies Gelderland en Overijssel vinden dat de laadinfrastructuur geen drempel mag vormen in deze groei. Op dit moment is Nederland al wereldwijde koploper in laadinfrastructuur en er wordt hard gewerkt om in de toekomst overal, makkelijk en slim te kunnen laden. Overheid, netbeheerders, exploitanten en installateurs werken hierin nauw samen.

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall InCharge breidt openbare laadpalennetwerk in Den Haag uit

De gemeente Den Haag heeft het beheer en onderhoud van haar 5.400 openbare laadpunten ondergebracht bij Vattenfall InCharge. Onderdeel van de overeenkomst is de uitbreiding van het netw...

Lees het hele artikel

Vattenfall InCharge werkt samen om 35.000 nieuwe openbare oplaadpunten te realiseren

Vattenfall InCharge gaat de komende vier jaar met twee andere exploitanten maximaal 35.000 publieke laadpunten plaatsen en beheren in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Daarv...

Lees het hele artikel

Mijlpaal voor Noord-Brabant en Limburg: 8.000ste laadpunt voor elektrische auto’s geplaatst

Het 8.000ste openbare laadpunt voor elektrische auto’s in Noord-Brabant en Limburg is een feit. Vandaag plaatste Vattenfall deze laadpaal in Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad). Hier...

Lees het hele artikel