Kriegers Flak
Vattenfall/Kolibri Film

Windenergie en biodiversiteit gaan samen bij offshore windpark Hollandse Kust West

Een duurzame uitrol van wind op zee kan alleen plaatsvinden in harmonie met de natuur en omgeving. Kritisch biodiversiteitsonderzoek, baanbrekende innovaties en aanpassingen aan windturbines maken dat duurzaam geproduceerde elektriciteit en een gezond ecosysteem steeds vaker hand in hand gaan. 

Vattenfall wil in 2030 een netto positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit. In ons biodiversiteitsbeleid voor de ontwikkeling van windparken zijn natuurbescherming en behoud van biodiversiteit gekoppeld aan de mondiale klimaatdoelen en aan onze ambitie om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Dit betekent dat we biodiversiteitsaspecten op voorhand opnemen bij onze onshore en offshore windprojecten en hoge eisen stellen aan biodiversiteit binnen aanbestedingsprocedures. Ook zijn we betrokken bij verschillende jarenlange onderzoeksprojecten die zich richten op milieu en biodiversiteit rondom windparken. 

“Vattenfall heeft een speciaal team van specialisten samengesteld binnen de afdeling Environment & Sustainability met onder andere een interne biowetenschappelijke afdeling met ruime R&D-ervaring en duurzaamheidsexperts. Zij werken met al onze teams actief samen om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid”, zegt dr. Eva Philipp, directeur Environment & Sustainability bij Vattenfall. “Het team is zeer actief op het gebied van biodiversiteit en ecologie en neemt deel aan internationale milieuonderzoeken om inzicht te krijgen in de gevolgen van offshore en onshore windenergie en hoe we die gevolgen het best kunnen beperken.” 

Natuurversterking 

Zo startte het team, samen met natuurbeschermingsorganisatie De Rijke Noordzee, een gezamenlijke studie bij windpark Hollandse Kust Zuid naar de mogelijkheden voor natuurversterking in windparken. Waar eerder onderzoek zich richtte op natuurversterking rondom de turbines, bekijkt het team hier voor het eerst ook hoe het ontwerp van de windturbine zélf bij kan dragen aan natuurontwikkeling in de windparken. In de fundering van de turbines zijn openingen aangebracht die ervoor zorgen dat vissen en ander zeeleven de turbines in en uit kunnen bewegen. De vraag is nu of de dieren de binnenkant van de turbines gaan benutten als nieuw leefgebied, om te schuilen of om voedsel te vinden. Het onderzoek vindt plaats in windpark Hollandse Kust Zuid, in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). De komende jaren worden diverse metingen uitgevoerd in en rondom de turbines om te bekijken hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt. 

Zeeleven beschermen 

Bij de plannen voor het nieuw te ontwikkelen windpark Hollandse Kust West VI gaan we verder op de ingeslagen weg en maken we gebruik van de laatste ontwikkelingen, zoals het toepassen van trillingsinstallaties voor vaste turbinefunderingen om onderwatergeluid te minimaliseren, diverse innovatieve technologieën om botsingen van vogels en vleermuizen tegen windturbines te beperken en het gebruik van natuurinclusieve ontwerpen voor windparken om natuurlijke habitats in zee te beschermen en te herstellen. Daarnaast ontwikkelen we een allesomvattend meerjarig ecologisch onderzoeksprogramma om kennisleemtes in te vullen over de effecten van wind op zee op de mariene ecologie. Met ons kennis- en communicatieplatform delen we data en inzichten die we opdoen in Hollandse Kust West kavel VI, financieren we toekomstig ecologisch onderzoek in het windpark en laten we het bredere publiek kennismaken met wind op zee en mariene ecologie.  

“Ons voorstel voor windpark Hollandse Kust West gaat gepaard met baanbrekende innovaties die de natuurlijke biodiversiteit in de Nederlandse Noordzee bevorderen, in combinatie met een duurzame ontwikkeling van offshore windenergie in lijn met de internationale klimaatdoelen. Via wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s, continue biodiversiteitsinitiatieven en metingen blijven we werken aan onze doelstelling om een netto positieve bijdrage te leveren aan biodiversiteit en willen we laten zien of en hoe de natuur en windparken naast elkaar kunnen bestaan”, aldus Eva Philipp. 

Lees ook: Vattenfall behaalt opnieuw eerste plaats op ranglijst biodiversiteit - Vattenfall NL 

Over Hollandse Kust West 

Vattenfall neemt deel aan de tender voor windpark Hollandse Kust West en tekent in voor beide kavels VI en VII, met BASF als partner voor kavel VI. De Nederlandse overheid verleent de vergunningen op basis van kwalitatieve criteria, toegespitst op ecologie en systeemintegratie. 

Het gebied waar windpark Hollandse Kust West moet verrijzen, ligt zo’n 53 kilometer voor de kust van Nederland. Het totale gebied wordt aangeboden in twee afzonderlijke aanbestedingen (kavel VI en VII). De kavels zullen elk minimaal 700 MW aan offshore windenergiecapaciteit gaan leveren. 

Er zijn belangrijke synergie-effecten met Vattenfalls nabijgelegen windpark Hollandse Kust Zuid. Windpark Hollandse Kust West, waarvan de eerste energieopwekking in 2026 wordt verwacht, past naadloos in Vattenfalls pijplijn van windparken in de Noordzee. Het kan daarom soepel worden ingepast in de huidige aankoop- en uitvoeringsstrategie. 

Naar verwachting zal de Nederlandse overheid na deze zomer een besluit nemen over welke van de deelnemende partijen de  vergunning voor de kavels van windpark Hollandse Kust West toegewezen krijgt.   

Foto: Kolibri film

Bekijk ook

Vattenfall/Adobe Stock-@Bios48

Vattenfall behaalt opnieuw eerste plaats op ranglijst biodiversiteit

Vattenfall heeft opnieuw de eerste plaats behaald in de Ecogain Biodiversity Index. Enkele van de grootste bedrijven in heel Europa zijn beoordeeld, waarbij Ecogain de biodiversiteitsprestat...

Lees het hele artikel

Vattenfall tilt tracken van zeevogels naar hoger niveau met AI-technologie

Bij het Aberdeen Bay Offshore Windpark is een nieuw onderzoek gestart met het tracken van zeevogels. Dit keer wordt kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om gedetailleerde informatie te ve...

Lees het hele artikel

Kleinste roofvogel van Groot-Brittannië blijft het goed doen bij windpark Ray

Met nog slechts duizend paartjes in het Verenigd Koninkrijk staat het smelleken, een roofvogel uit de familie van de valkachtigen, op de Rode Lijst van het land. Een van de habitats waar de ...

Lees het hele artikel