Duurzaamheid

Vattenfalls ambitie is het mogelijk maken van een fossielvrij leven binnen één generatie.

Het mogelijk maken van een fossielvrij leven binnen één generatie geeft een duidelijke richting aan onze strategie en activiteiten: duurzaamheid is hiervan een volledig geïntegreerd onderdeel. Vattenfalls activiteiten dragen bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (VN) . We hebben zes SDG's geïdentificeerd die voor ons het meest relevant zijn en waarmee we wereldwijd het grootste effect kunnen bereiken.

Voor de maatschappij

We zijn verantwoordelijk voor onze impact op de maatschappij. We hebben invloed op de toeleveringsketen van energie en staan altijd in nauw contact met onze stakeholders.

Voor het klimaat

Wij zijn verantwoordelijk voor onze invloed op het milieu. Milieuvraagstukken zijn een integraal onderdeel van onze activiteiten.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Verenigde Naties

Vattenfalls strategie draagt bij aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. We hebben zes van deze doelen geïdentificeerd als meest relevant voor onze organisatie en waarmee we wereldwijd het grootste effect kunnen bereiken.

Constructie in vogelvlucht

Ook interessant

Vogelvlucht lens

Zo leidt Vattenfall de energiesector naar een duurzame toekomst.

Wind en zon

Vattenfall bouwt energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af.

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.