Kolkraftverket Hemweg, som stängs i slutet av 2019
Nyhet

Vattenfall lägger ner sitt sista kolkraftverk i Nederländerna

Vattenfalls sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 utanför Amsterdam, stängs före årsskiftet.

Stängningen av Hemweg 8 sker efter att nederländska regeringen som bestämt sig för att fasa ut kolproduktionen i landet.

– Vattenfall ser ingen framtid för kol och vi har därför varit öppna för att diskutera tidig nedläggning av Hemweg 8 i diskussionen om kolutfasning i Nederländerna, säger Alexander van Ofwegen, ansvarig för värme och elproduktion vid Vattenfall i Nederländerna.

Den nederländska senaten antog nyligen en lag som förbjuder användning av kol för elproduktion i landet. I lagen sägs även att Vattenfall ska kompenseras av den nederländska staten för att kraftverket läggs ner fem år tidigare än planerat.

Omställning till förnybar produktion

Som ett led i omställningen av energisektorn i Nederländerna, satsar Vattenfall nu på förnybar elproduktion genom framför allt vind- och solkraft. Vattenfall har bland annat vunnit koncessionen för de havsbaserade vindkraftsparkerna Hollandse Kust Zuid 1-4 med en total installerad kapacitet på 1500 MW. Detta är världens största vindkraftspark som byggs utan statligt stöd.

Hemweg 8 invigdes 1994 och har en installerad effekt för elproduktion på 650 MW. Rivningen av Hemweg 8 börjar nästa år. Området för kraftverket planeras bli ett center för fossilfri el- och värmeproduktion samt för transport och lagring av alternativa bränslen som vätgas och syntetiskt fotogen. Nästan alla 200 anställda vid Hemweg 8 har kunnat erbjudas arbete inom andra delar av Vattenfall eller kommer att gå i pension.

För ytterligare information kontakta Vattenfalls pressavdelning

Läs om Vattenfalls väg mot ett fossilfritt liv.

Av Vattenfalls pressavdelning press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls försäljning av den tyska brunkolsverksamheten 2016 uppmärksammas åter i svensk...

Nyhet
Svartvitt foto på kraftverket Reuter

Efter 50 år ska enhet C vid kraftvärmeverket Reuter nu tas ur drift. Anläggningen har förs...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.