Rejält tillskott till svensk vindkraft

Med Stor-Rotlidens vindkraftpark ökar Vattenfall sin produktion av vindkraftel i Sverige med 40 procent. Därmed befäster Vattenfall sin ställning som Sveriges största vindkraftproducent.

Över 250 personer besökte invigningen av Vattenfalls vindkraftpark i Stor-Rotliden på måndagen, vilket antagligen är första gången så många människor samlats på det 570 meter höga berget 15 km norr om Fredrika i Västerbotten.

Näringsminister Maud Olofsson invigde Stor-Rotliden, Vattenfalls koncernchef Öystein Löseth applåderar i bakgrunden.

Västerbotten är ett område Vattenfall tittar särskilt noga på när det gäller vindkraft. Dels råder gynnsamma vindförhållanden, dels är västerbottnenborna mer positiva till vindkraft än på andra håll, dessutom finns stora ytor som lämpar sig för vindkraftparker och länet är glest befolkat.

– Vi tar nu fram underlag till ansökan till ytterligare två vindkraftparker i området med totalt uppåt 90 turbiner. Får vi bygga dem betyder det 25-30 arbetstillfällen i trakten, sa Anders Dahl, chef för Vattenfalls affärsområde Renewables.

Kommunalrådet Bert-Rune Dahlberg sa att 95 procent av invånarna i kommunen varit positiva till utbyggnaden.

- Det investeras inte mycket i inre Norrland och vi behöver arbetstillfällen. När Vattenfall nu investerar 1,5 miljarder i Stor-Rotliden och arrenderar industrihuset i Fredrika i 20 år innebär det ett lyft för kommunen. Fler elbolag är också intresserade av etableringar och jag tror vi kan få mellan 60 och 100 arbetstillfällen inom vindkraft här om några år, sa han.

Sedan tio år tillhör vindkraft de kraftslag som växt snabbast. I EU har vindkraft tillfört 75 GW under perioden. Mathias Rapp, ordförande i Ecopower Academy, menade dock att Sverige måste komma över vissa icke tekniska hinder för att vindkraften ska få riktig fart. Han nämnde särskilt det kommunala vetot liksom - som han uttryckte det – ”orimliga” krav från vissa intresseorganisationer och även territoriella krav från försvaret.

- Sverige ligger efter andra länder när det gäller att komma förbi icke-tekniska hinder sa han.

Vattenfalls koncernchef Öystein Löseth instämde i att tillståndsprocessen för att bygga vindkraftparker gärna kunde vara snabbare. Han efterlyste också snabbare utbyggnad och anpassning av det svenska distributionsnätet för att möta behoven från vindkraften och betonade vikten av nya och bättre elkabelförbindelser med kontinenten.

Stor-Rotliden är Sveriges näst största landbaserade vindkraftpark och Vattenfalls största hittills. Den producerar el motsvarande förbrukningen i 50 000 hushåll. De 40 vindturbinerna genererar el 90 procent av årets timmar. Totalt har Vattenfall 900 vindkraftverk i sju länder i Europa.

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln