Ungas framtida energilösningar prisas

I september gick startskottet för projektet Gnistan – ett projekt som är ett samarbete mellan Vattenfall, Föreningen Svenska Science Centers och Förbundet Unga Forskare, med syfte att stimulera ungas intresse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Projektet har under hösten omnämnts i bland annat SR P4 Radio Stockholm och TV4 Luleå.

I dagarna har projektets tre utvalda klasser, för en jury, presenterat sina visionära och innovativa lösningar på frågan: År 2025 skapar vi all energi vi behöver själva... men hur?
– Vi har fått se kraften i det här konceptet och en oväntat stor kreativ höjd på flera av projekten. Vi utgår ifrån att de här resultaten har möjliggjorts då ungdomarna inte är påverkade eller påtvingade att ta hänsyn till olika ramar och regelverk när de arbetar med frågeställningen. Vi är väldigt imponerade av vad de olika grupperna har kommit fram till, säger Carmen Wargborn, projektledare för Gnistan på Vattenfall.

De vinnande lagen kommer att delta på Unga Forskares Utställning som går av stapeln den 24 mars 2014 i Stockholm. Syftet med utställningen är att förena och belysa unga talanger inom naturvetenskap och teknik och vänder sig till gymnasieelever.
– Det är naturligtvis oerhört stort för våra Gnistan-klasser att få delta på den här utställningen och se hur deras innovativa energilösning står sig i jämförelse med gymnasieelevers innovationer, säger Carmen Wargborn. Vinnare och jurymotivering Klasserna var indelade i grupper och deras lösningar presenterades under namnen nedan, samt respektive vinnare och jurymotivering. Luleå

 • Howzit; miljöbil som går på sopor.
 • Futurebath(house); simbassäng där vågenergi omvandlas till elenergi.
 • Självförsörjande sporthall; gymutrustningen alstrar el till belysning, bastu mm.
 • Tornadokraftverk; fångar energin i en tornado och omvandlar den till elenergi.
 • Powerhouse 2025; energihus med miljövänlig uppvärmning.
 • Kombikraftverk; kraftverk till havs som kombinerar vind-, vatten- och solenergi.
 • CO2 Electricity S; tar tillvara solenergin via en konstgjord växthuseffekt.

Vinnare i Hertsöskolan klass 8B blev: CO2 Electricity S Juryns motivering: ”En innovativ och nytänkande idé som vänder ett problem till en möjlighet. Enkel lösning som kan användas i stor och liten skala.” Stockholm

 • Fordonsenergi; piezoelektricitet i vägbanor och tågräls.
 • Kärnkraft 2.0; förutsättningar och innovation kring Sveriges kärnkraft år 2025.
 • Kontinentaldrift; klimatneutral energi alstrad ur kontinentalplattornas rörelser.
 • Moderna hus; framtidens hus alstrar själva den energi de behöver och dessutom är de mycket energismartare.
 • Ljud och rörelse; människors vardagsliv, rörelser och ljud, omvandlas med hjälp av piezoteknik till all den energi vi behöver i framtiden.

Vinnare i Sollentuna Edsbergsskolan klass 8NM blev: Ljud och rörelse Juryns motivering: ”En realiserbar och realistisk lösning som knyter ihop befintlig teknik med nya användningsområden. Genomarbetat och innovativt projekt som skulle kunna tillämpas inom flera olika områden/arenor i samhället idag.” Trollhättan

 • Outvecklade energikällor, hur gym kan bli självförsörjande på energi genom att alstra energi från de olika gymredskapen som cykel, crosstrainer och löpband.
 • Solenergi; alla hus ska vara försedda med solpaneler och så småningom ska man utvinna energi från solen i Saharas öken.
 • Vätgasdrivna fordon; minska växthuseffekten genom att skapa vätgas från konstgjord fotosyntes som sedan kan användas i hybridbilar vätgas/bensin.
 • VEHA transportenergi; producera el med hjälp av gående personer; genom en platta som placeras under golv känner en sensor av trycket från ett steg och en mekanisk rörelse sker som i sin tur alstrar energi, lämplig för flygplatser och stora köpcentra där det finns rörelse hela dagar.
 • Girl Power; alstra energi från gym genom olika gymredskap; power shoe; hjul i sko som kommer i rullning när skon används; solceller; solceller redan förberedda och inbyggda i byggnadsmaterial.
 • Våg och vattenkraft; ta vara på naturens energikällor, genom att på ett smart sätt vrida skovlarna i ett hjul och fånga upp den rörelse som finns i vatten vid forsar, älvar mm. Att använda vågor som uppstår så att vattnet kan användas om och om igen.

Vinnare i Strömslundsskolan klass 9B blev: VEHA transportenergi Juryns motivering: ”Med framåtanda och optimism, i ett gott lagarbete, har gruppen skapat ett unikt koncept, som fungerar utmärkt i både stor och liten skala.”

Se även

Elmotorcykel från Cake och Vattenfall, första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Kollage; vindkraft, vattenkraft och kärnkraft

Livscykelanalysen som slagträ i debatten

Dags att bredda diskussionen: kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har alla väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossileldade alternativ för elproduktion.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall ersätter delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation

Mindre cement ger klimatsmartare betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']