Vattenfall inviger vindkraftpark i Falkenberg

I dag invigs Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige. Hjulebergs 12 vindkraftverk utanför Falkenberg kommer att producera förnybar el till cirka 18 000 hushåll.

Det första spadtaget för Hjuleberg togs den 6 februari i fjol. I dag, lite mer än ett år senare, inviger Lena Sommestad, landshövding i Halland, vindkraftparken som ligger cirka två mil nordost om Falkenberg.

Välkommet tillskott

Hjuleberg består av 12 stycken 3 MW-Siemensturbiner och kommer att producera el till cirka 18 000 hushåll. Vindkraftverken har en totalhöjd på 150 meter och väger 400 ton. Vattenfall har investerat cirka 500 miljoner kronor i Hjuleberg.

– Vi är både stolta och glada att kunna ta i drift ytterligare en vindkraftpark. Den kommer att ge vår produktion av förnybar el ett välkommet tillskott, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls nordiska verksamhet.

Vattenfall inledde Hjulebergprojektet 2008 och länsstyrelsens tillstånd vann laga kraft 2011. Vindkraftparken ligger i elområde fyra som nu får ännu mer förnybar elproduktion.

Mer vindkraft nära Hjuleberg

Den 13 februari i år vann miljötillståndet för Högabjär vindkraftpark laga kraft. Tillståndet medger 12 vindkraftverk i området som ligger nära Hjuleberg, cirka 15 kilometer öster om Falkenbergs tätort.

– Det är utmärkta vindlägen i trakterna kring Falkenberg och att vi nu fått tillstånd att bygga ännu en vindkraftpark i området är mycket positivt, säger Eva Vitell, chef för vindkraftprojekt i Sverige.

Fakta Hjuleberg

Total installerad effekt: 36 MW
Beräknad årsproduktion: 98 GWh

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']