Vattenfall utmanar Dong inom havsbaserad vindkraft

Vattenfall går in i kampen med Dong om de bästa och billigaste havsbaserade vindkraftverken, skriver den danska dagliga affärstidningen Børsen. Vattenfalls nya koncernchef Magnus Hall kommer att sänka priserna för att matcha Dongs målsättning att göra havsbaserad vindkraft minst 40 procent billigare. Dessutom är Hall ute efter att göra Vattenfall mer förnybart. Dong välkomnar offensiven.

Efter en långsam period i spåren av den ekonomiska krisen tar Vattenfall in Magnus Hall som ny koncernchef:

– Vi ska vara den ledande operatören vad gäller övergången mot förnybar energi. Därmed är vindkraft en naturlig del av våra expansionsalternativ, säger Magnus Hall till Børsen.

Budskapen från den nya koncernchefen har fått såväl positiv som skeptisk respons från analytiker och experter. K2 Managements koncernchef Henrik Stamer och FTI Consultings vindkraftchef Feng Zhao uppskattar Vattenfalls offensiva uttalande. HIS Energys chefsanalytiker Magnus Dale är mer skeptisk:

– Uttalandet från Vattenfall är mycket offensivt. Våra förväntningar är att det inom den närmaste tioårsperioden kommer att vara möjligt att sänka priset med 20 procent för en vindkraftpark.

Magnus Hall understryker till tidningen att Vattenfall arbetar med att ändra fördelningen av sin energiproduktion och att företaget inom sex månader kommer att presentera en plan för framtiden.

– Vår ambition är att investera så mycket som möjligt i förnybar energi.
Även om ekonomin fortfarande är pressad håller Magnus Hall fast vid de gröna visionerna, som ska finansieras av finansiellt starka partners. I detta avseende kommer Danmark att vara en viktig faktor.

– Vi har vårt övervakningscenter för vindkraft i Esbjerg, och vi har en stor del av vår kompetens för att bygga vindkraft i Danmark. Det gäller både landbaserad och särskilt havsbaserad vindkraft, säger Magnus Hall och fortsätter:

– Danmark har dessutom mycket bra leverantörskompetens hos både Vestas och Siemens.

Børsen: Vattenfall mot Dong (PDF 436 kB, på danska)

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']