Jätteplaner i norr kan fördubbla vindkapacitet

Med två jätteprojekt i Västerbotten kan Vattenfall fördubbla sin elproduktion från landbaserad vindkraft i Sverige. Miljötillståndet för 50 turbiner i vindkraftparken Blakliden är klart och inom de närmaste månaderna kan även tillståndet för Fäbodberget med 40 turbiner bli klart.

Stor-Rotliden utanför Fredrika är Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark i Sverige. Den invigdes i augusti 2011.

På kort avstånd, cirka 2,5 mil, från Stor-Rotliden har Vattenfall nu fått miljötillstånd för Blakliden. Tillståndet gäller för 50 turbiner och upphandlingen för att få klarhet i hur mycket projektet kommer att kosta, kommer att genomföras under 2016.

– Målsättningen är att Vattenfalls styrelse ska kunna fatta det slutliga investeringsbeslutet i slutet av 2016, förklarar Daniel Gustafsson, projektledare för Blakliden.

Tre års byggtid

Om styrelsen ger klartecken kommer vindkraftparken att byggas 2017-2019.

– Vi räknar med en byggtid på tre år eftersom det bland annat kommer att krävas en anslutning till Svenska Kraftnäts stamnät, säger Daniel Gustafsson.

Fäbodberget

Parallellt med Blakliden väntar Vattenfall på att miljötillståndet för Fäbodberget, cirka fem kilometer öster om Stor-Rotliden, ska bli klart.

– Mark- och miljödomstolen har beviljat tillståndet men vi tror att lokala vindkraftsmotståndare kommer att överklaga det till mark- och miljööverdomstolen. Om inte överdomstolen prövar överklagandet så kan tillståndet vinna laga kraft om tre månader.

Fäbodberget kommer att bestå av maximalt 40 turbiner och Daniel Gustafsson förklarar att han hoppas kunna inkludera även det projektet i upphandlingen av Blakliden.

I dag sköts underhåll och reparationer av Stor-Rotlidens 40 turbiner av servicepersonal från kontoret i Fredrika. Om Blakliden och Fäbodberget byggs, kommer det kontoret även att ansvara för drift och underhåll, förklarar Daniel Gustafsson.

Fördubblad produktion

Om planerna på två nya vindkraftparker om totalt 90 turbiner blir verklighet så kommer Vattenfall kraftigt att utöka elproduktionen från landbaserad vindkraft i Sverige.

– Turbinerna som kan bli aktuella i en upphandling är 3-4,2MW stora så vi pratar om nära 1TWh i produktion skulle jag gissa, vilket innebär en ungefärlig fördubbling av Vattenfalls produktion av vindkraftsel i Sverige, förklarar Daniel Gustafsson.

Vattenfalls vindkraft
Blakliden
Fäbodberget


Vattenfalls vindkraft

Vattenfall har över 1 000 vindkraftverk i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Tillsammans producerar dessa omkring 4 TWh el varje år.

Under perioden 2014–2018 kommer Vattenfall att investera 11 miljarder kronor i vindkraft i Norden, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

I Sverige har Vattenfall cirka 130 vindkraftverk.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln