Bild från undervattenskamera på en mina

Minor från andra världskriget hittades vid Horns Rev 3

”Ett års arbete gick upp i rök på 10 millisekunder”. Så fort gick det när en mina från andra världskriget sprängdes vid Danmarks blivande havsbaserade vindkraftpark Horns Rev 3.

Minan hittades vid en geofysisk undersökning av området som genomfördes 2015. Därefter analyserade man insamlade data och jämförde dem med platserna där Vattenfall tänkte uppföra sina vindkraftverk, och identifierade var minan kunde utgöra en risk för manskapet och den utrustning man använder.

Arne Rød Lauridsen, geofysiker

Arne Rød Lauridsen.

– Visst förstår jag att folk blir fascinerade av själva sprängningen, men 99,9 procent av arbetet görs innan det smäller, säger Vattenfalls geofysiker Arne Rød Lauridsen som kom till Vattenfall för ett år sedan för att arbeta med att hitta de minor man visste låg på havsbotten i närheten av Horns Rev 3.

Koordinater från tyska loggböcker från 1944

– Minfältet kände vi redan till, och det finns utmärkt på sjökorten, men för att få mer exakta uppgifter har vi letat rätt på koordinaterna för de utlagda minorna i tyska loggböcker från 1944. Baserat på data från gamla tyska sjökort, omvandlade till moderna GPS-koordinater, hittade vi totalt tre minor. Men även när vi har koordinaterna krävs specialutrustning för att hitta dem, säger Arne Rød Lauridsen.

Två av minorna vid Horns Rev 3 var från första världskriget, och inte så stora, och de kunde enkelt avlägsnas på ett säkert sätt. Den tredje minan var dock en så kallad LMB-mina från andra världskriget, med en sprängladdning på 700 kg. Den krävde särskilda åtgärder. Denna gamla mina hanterades av Marinestaben vid Værnsfælles Forsvarskommando – Danmarks försvarsmakt. De åker med en gummibåt från ett större skepp som Vattenfall har hyrt. En dykare placerar ut sprängämnet, återvänder till båten och spränger sedan minan på ett kontrollerat sätt via en ledning och en detonator.

Man tror att det finns fem- till sextusen minor från första och andra världskriget i de danska farvattnen, och av dem har ett 70-tal lagts ut under andra världskriget i farvattnen runt Horns Rev. Tre av dessa har redan detonerats, och Vattenfall har nu avlägsnat en, så 66 av dem återstår. Alla ligger dock utanför det område där Vattenfall ska arbeta på havsbotten.

Så här ser det ut när en mina sprängs ute till havs

Se undervattensfilm på LMB-minan, 223 cm lång och 66 cm i diameter

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln