Vattenfall och Skandias vindkraftpark Höge Väg invigs

I dag inviger Skandia och Vattenfall en av södra Sveriges största vindkraftparker på land, den samägda vindkraftparken Höge Väg utanför Kristianstad.

Representanter från Vattenfall och Skandia klipper bandet på invigningen av Höge Väg

Höge Väg omfattar 18 vindkraftverk som förser förnybar el till hushåll i södra Sverige, där förbrukningen är som störst i landet.

– Vattenfall har 17 vindkraftprojekt i olika stadier i Sverige just nu. Våra ambitiösa planer för ett 100 procent förnybart energisystem, i kombination med saminvesteringen med Skandia, möjliggör utbyggnaden i Sverige. Det är bra för våra respektive kunder och det är bra för Sverige, säger Ingrid Bonde, Vattenfalls finanschef, som var på plats på invigningen.

Vindkraftssamarbete

Dagens invigning är ett naturligt steg i  det unika vindkraftssamarbete som inleddes i december 2014 då bolagen bildade ett gemensamt bolag för lika ägande av totalt fyra vindkraftparker. Det var första gången som Vattenfall tog in en investeringspartner i Sverige och Skandia, som investerar stort i infrastruktur, hade tidigare inte funnits på energimarknaden.

– Skandia har framgångsrikt ökat investeringarna i infrastruktur och vindkraftssatsningen är viktig för oss. Genom att investera i vindkraft kan pensionskapitalet göra nytta två gånger om. Dels genom avkastning men också som ett bidrag till ett mer hållbart energisystem, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Förnybar el till Skåne

Fyra vindkraftparker ingår i det gemensamma bolaget; Hjuleberg och Högabjär-Kärsås i Falkenberg kommun, Juktan i Sorsele kommun och Höge Väg. Alla fyra är i drift och Hjuleberg invigdes redan 2014.

Höge Väg som ligger i Maltesholm utanför Kristianstad omfattar 18 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 38 MW. Vindkraftverken beräknas årligen producera cirka 107 GWh, och leverera el till 12 procent av Kristianstads kommun.

Mer information om Höge Väg

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']