Subventionsfri vindkraft i sikte mot slutet av årtiondet

Business Area Wind har haft ett mycket framgångsrikt 2016. Bland annat har affärsområdet satt ett nytt lågprisrekord för havsbaserad vindkraft. Men chefen för BA Wind, Gunnar Groebler, nöjer sig inte med det.

Gunnar Groebler
Gunnar Groebler
Chef för Vattenfall Wind.

Vad är du mest stolt över?
– Jag är stolt över att vi har lyckats nå eller överträffa alla våra strategiska mål inom samtliga områden. Vår viktigaste prestation är att vi genom hårt arbete har lyckats sänka den så kallade utjämnade totala produktionskostnaden, levelized energy cost eller LEC*, mer än vad någon hade förväntat sig. För ett år sedan hade ingen av oss trott att detta var möjligt. Och det är något som var och en i organisationen har bidragit till. Om man till exempel tittar på vår BU Generation har de arbetat med att harmonisera och digitalisera processer på ett mycket framgångsrikt sätt. Jag är dessutom stolt över hur vi har lyckats fylla på vår projekt-pipeline med kommande projekt, i synnerhet havsbaserade vilket är viktigt för framtiden, säger Gunnar Groebler.

Ni tog hem två viktiga danska projekt under året, men strax innan jul gick nederländska Borssele 3–4 till en konkurrent. Hur ont gjorde det?
– Det smärtade absolut, framför allt för de hade som jobbat med anbudet, naturligtvis. Å andra sidan vet vi att vi inte kan vinna alla upphandlingar, och det ska vi inte heller göra. Konkurrens är en sporre. Det faktum att vi inte vann Borssele-auktionen i juli förra året fyllde oss med energi och såg till att vi inom BA Wind satsade extra hårt för att pressa kostnaderna för de kommande projekten ännu mer, säger han.

Stor-Rotliden vindkraftpark. Foto: Anna-Karin Drugge

"Vi kan inte och ska inte vinna alla upphandlingar"

2016 var året då kostnaderna för havsbaserad vindkraft halverades. När Vattenfall vann upphandlingen av danska Horns Rev 3 i början av 2015 med 100 euro/MWh var det en sensation. Arton månader senare tog Vattenfall hem Kriegers Flak, ett annat danskt havsbaserat projekt, till det häpnadsväckande priset 50 euro/MWh, det hittills lägsta priset för havsbaserad vindkraft. Jämförelsevis kan sägas att auktionspriset för Borssele 1–2 i juli 2016 blev 73 euro/MWh, medan Borssele 3–4 landade på 55 euro.

Hur kunde kostnaderna sänkas så drastiskt?
– En viktig faktor är valet av större turbiner. I dagsläget installerar vi fortfarande 4 megawatt-turbiner. Men Kriegers Flak och de danska kustnära projekten är redan förberedda för turbiner på 8 megawatt. Dessutom har själva anbudsprocessen lett till att vi har blivit tvungna att tänka nytt i fråga om hur en vindkraftpark kan drivas på det mest effektiva sättet. Att vi är ett stort företag är också viktigt. Vi har ganska många projekt på gång, och det innebär att vi kan optimera och samordna projekten. Man får heller inte glömma att Vattenfall är ett av de företag i vår del av världen som har allra mest erfarenhet av att utveckla och driva vindkraftparker. Det är också något vi har lyckats baka in i våra anbud.

Vad händer med marginalerna när priset halveras? Blir projekten fortfarande lönsamma?
– Hård konkurrens och en mognare marknadsposition påverkar definitivt marginalerna. Våra marginaler följer dock fortfarande branschstandarden och är goda. Eftersom marginalerna avgörs av intäkter och kostnader har vi också i hög grad ägnat oss åt att titta närmare på våra kostnadsnivåer, och det tänker vi fortsätta med. Vi har även lärt oss mycket av våra senaste projekt. Det är därför vi ser helt annorlunda på risk idag jämfört med för tre-fyra år sedan, eller till och med för bara tolv månader sedan. Det påverkar riskpålägget för den här typen av projekt. Men vi kräver samma marginaler för våra projekt som branschen i övrigt, och marginalerna ryms också väl inom de gränser som Vattenfalls styrelse och ägare förväntar sig.

"Vi kräver samma marginaler för våra projekt som branschen i övrigt"

Hur låg kan kostnaden, LEC*, bli?
Vi arbetar hela tiden för att sänka kostnaderna, och det är något vi tänker fortsätta med under 2017. Vi tänker inte hejda oss vid ett kostnadstak på 50 euro och hoppas att det räcker, det vore farligt. I stället jobbar vi ännu hårdare med kostnaderna för att minska vårt beroende av olika stödsystem.

När kommer vindkraften att klara sig utan subventioner?
– Om vi tar Storbritannien som exempel har de inte längre några subventioner för landbaserad vindkraft, och vi arbetar hårt för att hitta ett projekt som är bärkraftigt under sådana förhållanden. Det är svårt, men det är då kreativiteten verkligen släpps loss. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna hitta projekt som klarar en subventionsfri miljö. När det gäller landbaserad vindkraft kan det nog inträffa redan i slutet av detta årtionde, till havs lär det ta lite längre tid. Tidsspannet kan dock förkortas om vi får en mer positiv utveckling för elpriserna än vi väntar oss i dagsläget.

Tyskland är nästa land att satsa på ett auktionsbaserat system för vindkraft. Till skillnad från Danmark och Nederländerna, där myndigheterna väljer ut ett visst projekt (t.ex. Kriegers Flak) att bjuda på, kräver de tyska reglerna att utvecklarna har med sig egna projekt till auktionen. Det är därför Vattenfall har förvärvat tre Nordsjöprojekt under det senaste året, senast Atlantis I med 73 kraftverk.

Hur kan auktionerna i Tyskland gynna Vattenfall?
– Havsbaserad vindkraft är mycket komplicerade och kapitalintensiva projekt och det passar Vattenfall väldigt bra. Vi är dessutom redan inriktade på kostnadsreduceringar och projektoptimering. Jämfört med våra konkurrenter är vi alltså mycket väl förberedda för auktioner, och vi tror därför att vi kan bli framgångsrika. Vi har nu fyllt vår projektpipeline för de kommande tyska auktionerna, den första äger rum våren 2017, och vi siktar på att lyckas där. Om inte får vi en ny chans 2018.

Vattenfall ska fördubbla vindkraftskapaciteten till runt fyra gigawatt 2020 – är ni på rätt väg mot det målet?
– Absolut. Det senaste året har vi fattat två investeringsbeslut, Horns Rev 3 och Aberdeen Bay, på omkring 500 MW. Vi har sagt att vi ska bygga 400 till 600 MW per år, så man kan absolut säga att vi är på rätt väg. Projekten vi redan håller på att bygga går också framåt. Vi kommer att överlämna Sandbank till BU Generation i år, och det gäller även Pen y Cymoedd och den mindre parken Ray. Tillsammans uppgår effekten till mer än 550 MW. Vi växer med andra ord en hel del i och med de projekt som färdigställs bara i år – riktigt spännande för våra Generation-kollegor. Vi planerar dessutom att fatta flera nya investeringsbeslut i år, framför allt för landbaserad vindkraft. Detta fyller på vår portfölj med framtida projekt.

"Vi planerar flera investeringsbeslut i år"

Ni växer snabbt och planerar just nu för att anställa ytterligare 130 medarbetare. Hur klarar ni av tillväxten?
– Vi vill få in nya människor i verksamheten på ett bra sätt. Det är därför vi har tagit fram ett tvådagarsprogram för nyanställda som också inkluderar en introduktionsdag. De får se hur vi på Vattenfall och BA Wind jobbar och får dessutom möjlighet att träffa sina nya kollegor och medlemmar ur ledningsgruppen. På det här sättet får de bekanta sig med Vattenfall samtidigt som vi vet att det då blir lättare för dem att snabbt komma igång med arbetet. Vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner på detta.


*LEC, Levelized Energy Cost omfattar alla kostnader för att bygga, drifta och avveckla en vindkraftpark utslaget på den förväntade produktionen över hela parkens livslängd. Vid de vindkraftsauktioner som genomförs i flera nordeuropeiska länder garanterar myndigheterna ett visst pris per producerad megawattimme, vanligen under ett specifikt antal år eller upp till en bestämd produktionsnivå.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln