Vattenfall demonterar havsbaserad vindkraftpark

Den havsbaserade vindkraftparken Utgrunden, belägen i Kalmarsund mellan Öland och Bergkvara, kommer att nedmonteras. Arbetet med tillståndsansökan har startat och nedmonteringen av vindkraftverken påbörjas under våren 2018.

magnus_jansson_188x235.jpg
Magnus Jansson
Projektledare.

Utgrunden vindkraftpark i Kalmarsund uppfördes 2000 och förvärvades av Vattenfall 2006. Den är Vattenfalls äldsta vindkraftpark till havs. Totalt finns sju vindkraftverk med en kapacitet på 10,5 MW. De ursprungliga turbinerna, som fortfarande fungerar, har idag överskridit sin tänkta livstid och kommer därför att demonteras. Några ersättningsturbiner kommer inte att installeras utan vindkraftparken demonteras fullt ut. Dessutom finns bättre vindlägen att bygga på.

I linje med Vattenfalls strategi om en hållbar elproduktion kommer demonteringen att följa alla miljömässig krav och området där parken står återställs till hur det såg ut innan den byggdes. Det innebär att turbiner, rotorblad, torn och fundament rivs. Kablar, både till sjöss och på land, tas upp och transformatorstationen plockas ned. Beroende på om turbinerna återanvänds eller skrotas så kommer metall från torn att säljas som skrot till återvinning medan rotorblad och växellådor kan komma att säljas som de är. Tornens fundament och sjökablar tas bort och sjöbotten i stort sett återställs till sitt ursprung.

yttre_stengrund.jpg

Vindparken Yttre Stengrund som låg i samma vatten som Utgrunden demonterades förra året.

Tidplanen för allt arbete sträcker sig från i år till större delen av 2018. I år kommer Vattenfall att arbeta med att samla information för att kunna lämna in ansökan on tillstånd att demontera vindkraftparken till länsstyrelsen. Nästa år, om alla tillstånd erhållits, börjar det egentliga arbetet med att nedmontera vindkraftverken.

Avvecklingen av Utgrunden innebär inte att Vattenfall minskar sina ambitioner inom förnybar elproduktion. Tvärtom beslutade Vattenfall 2016 att investera 50 miljarder kronor i främst vindkraft de kommande fem åren.

Utgrunden har varit till stor nytta, både som förnybar energikälla i ett tidigt skede av vindkraftsutvecklingen i Sverige och som kunskapskälla för Vattenfall. Stora och viktiga erfarenheter och kunskaper har samlats in under de 12 år som Vattenfall ägt vindkraftparken. De kunskaperna gynnar Vattenfalls fortgående utveckling av förnybara energikällor.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']