Vindkraftverk mot blå himmel

Vattenfall lägger jätteorder på vindkraftturbiner

Stororder på 113 turbiner för tre danska havsbaserade vindkraftparker sparar pengar.

Vattenfall väljer Siemens Gamesa som leverantör av vindkraftverken för sina tre nya havsbaserade vindkraftparker i Danmark. Ordern är den största i världen för havsbaserade vindkraftverk år 2017.

Spjutspetsteknik

De tre vindkraftparkerna, Kriegers Flak i Östersjön och Vesterhav Syd och Nord i Nordsjön, har ett totalt investeringsvärde på närmare 1,7 miljarder euro (16,5 miljarder svenska kronor)*. Den totala installerade kapaciteten kommer att vara nära 1000 MW, och detta gör orden till världens största 2017 för havsbaserade vindkraftverk. Vindkraftparkerna kommer att kunna leverera förnybar energi till cirka en miljon danska hushåll.

– Affären är ytterligare ett bevis på Vattenfalls målmedvetna arbete för en fossilfri framtid och en klimatsmartare tillvaro. Investeringen i toppmodern teknik för de nya vindkraftparkerna bidrar väsentligt till vårt mål att bygga ut den förnybara energikapaciteten i linje med vår strategi, säger Gunnar Groebler som är chef för Vattenfall Wind och ingår i koncernledningen.

Sambeställningen, som är en av de största investeringarna i förnybar energi i Vattenfalls historia, kommer att omfatta konstruktion, tillverkning, installation, idrifttagande, testning och service av vindkraftverken. När Vattenfall vann upphandlingarna för att bygga vindkraftparkerna 2016 var det till de lägsta priser man då sett

Sammanslagen upphandling sänker kostnader

För att infria förväntningarna och säkerställa nyttan för de danska konsumenterna har Vattenfall samlat de tre vindkraftprojekten under ett och samma paraply och slagit samman vindkraftverksupphandlingen till en enda affär.

– Vi är glada att vi framgångsrikt har upphandlat ultramodern vindkraftverksteknik till våra största havsbaserade vindkraftsprojekt. Ett samköp ger oss ett lägre pris, vilket betyder att byggkostnaderna ytterligare kan minskas. Denna order bekräftar att buden och kostnadsnivåerna vi har vunnit de tre vindkraftparksupphandlingarna med i Danmark är hållbara. Och Vattenfall kommer naturligtvis att föra över dessa kostnadsnivåer till andra marknader, säger Gunnar Groebler.

Fram till 2022 kommer all ny dansk havsbaserad vindkraft att byggas av Vattenfall, som investerar över 2,7 miljarder euro (25 miljarder svenska kronor) i Danmarks gröna övergång och installerar 1,4 gigawatt vindkraftkapacitet de närmaste fem åren. Detta gör Vattenfall till den största utvecklaren av havsbaserad vindkraft i Danmark.

*Ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas under det sista kvartalet 2018.


Fakta

Affären omfattar sammanlagt totalt 113 vindkraftverk – 72 stycken vid Kriegers Flak och 41 stycken vid Vesterhav Syd och Nord.

Varje vindkraftverk är på 8 MW. Danska Kriegers Flak kommer att ha en kapacitet på 605 MW och Vesterhav Syd och Nord upp till 350 MW. Sammantaget är detta tillräckligt för att leverera el till en miljon danska hushåll.

Upphandlingarna för Kriegers Flak och Vesterhav Syd och Nord vanns under 2016 till världsrekordlågt pris på 0,050 euro/kWh respektive 0,061 euro/kWh.

Vindkraftparkerna Vesterhav Syd och Nord i Nordsjön kommer att vara i full drift under 2020 medan vindkraftverken i Kriegers Flak i Östersjön tas i drift under 2021.

Totalt investerar Vattenfall mer än 2,7 miljarder euro (25 miljarder svenska kronor) i Danmarks gröna övergång mellan 2016 och 2022. Vattenfall är den största utvecklaren av land- och havsbaserad vindkraft i Danmark.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln