Berlins kraftverk surrar av biologisk mångfald

Städer kan erbjuda en riktigt fin livsmiljö för bin och andra insekter. I Berlin har nu Vattenfall upplåtit ett antal säkra platser för biodling på sina anläggningar.

Wilfried Kuß och hans dotter Anke vid sina bikupor

Wilfried Kuß och hans dotter Anke har odlat bin vid Vattenfalls anläggningar i Berlin sedan 2013.

Mer än 80 procent av jordens växter är beroende av pollinering med hjälp av bin och andra pollinerare. På landsbygden tar bin ofta skada av att det bara odlas ett fåtal grödor. En varierad flora och högre temperaturer i urbana områden erbjuder därför gynnsamma livsvillkor för många insekter.

I Berlin stöder Vattenfall biologisk mångfald på olika sätt. Idag sköter Vattenfall 14 bikupor på kontorsbyggnadstak, vid kraftverksanläggningar och transformatorstationer hos Vattenfall-filialen Stromnetz Berlin.

Dessutom har stadsodlingar öppnats på två anläggningar i staden, så att lokalbefolkningen kan odla och skörda grödor tillsammans.

Städer är bra för bin

I motsats till den allmänna uppfattningen är staden en riktigt bra livsmiljö för livliga små bin. Detta på grund av att det finns gott om olika slags träd och blommor, inga monokulturella odlingar och mycket mindre gödningsmedel och bekämpningsmedel än ute på landsbygden.

Martina Pachaly

Martina Pachaly.

– Kastanj, robinia, lime, körsbärsträd och plommonträd – våra kraftstationer och transformatorstationer omges av rikliga mängder blommande växter, säger Martina Pachaly som är ansvarig person vid Vattenfall i Berlin.

Kraftverk fungerar som reservat för bina

Ett problem med biodling i städer är ibland alla människorna som bor där. Bina försvarar sin koloni när de känner sig hotade av till exempel lekande barn. Det här kan undvikas genom att bikuporna placeras bakom kraftverkens stängsel.

Wilfried Kuß håller bikupor vid Vattenfalls kraftverk i Berlin Buch, Mitte och Spandau. Han har haft biodling som sin hobby i 30 år.

Wilfried Kuß

Wilfried Kuß.

– Det är en ren lyckoträff att få chansen att etablera biodlingar på kraftverk. Det ger mig en möjlighet att odla bin inom stadens gränser utan att det stör människorna. Dessutom förekommer det ingen vandalism eftersom anläggningarna är inhägnade, säger han.

Öka medvetenheten

– Bin och andra pollinerare är utrotningshotade och många ekosystem är under press på grund av mänskliga aktiviteter. Vi har också, i egenskap av industriellt företag, stor inverkan på naturen. Även om vi redan följer alla de rättsliga kraven vill vi försöka gå ännu längre och skapa mervärde för naturen och samhället. För ett energiföretag som Vattenfall, som verkar på internationell basis, är det enkelt att erbjuda biodlare en säker miljö för deras bikupor. Så att vi kan bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om naturskydd, säger Martina Pachaly.


Fakta

"Biologisk mångfald" är en benämning på den variation som finns bland levande organismer på land och till havs.

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']