Kraftledningar

Elektrifiering avgörande för att nå klimatmålen i Europa

Kraftiga åtgärder krävs för att klara Parisavtalet visar rapport från Eurelectric.

Det krävs kraftiga åtgärder för att nå klimatmålen för Parisavtalet. En stor del av transport-, byggnads- och industrisektorerna inom EU måste elektrifieras, enligt en ny studie som den europeiska elindustrins samarbetsorganisation Eurelectric presenterades idag.

– Studien är helt i linje med Vattenfalls strategi att bli fossilfritt inom en generation. Ökad användning av el ger stora möjligheter att minska koldioxidutsläppen från transporter, byggnader och industrier, säger Magnus Hall, vd för Vattenfall och vice ordförande i Eurelectric.

För att EU ska kunna minska utsläppen med 95 procent till 2050 måste el stå för minst 60 procent av energianvändningen enligt studien. Det är möjligt om andelen ökar el med 1,5 procent per år, samtidigt som den totala energiförbrukningen minskar med 1,3 procent per år.

Att uppnå nollutsläpp av koldioxid till 2050 skulle kräva att 63 procent av energianvändningen inom transport- och byggnadssektorn är i form av el, och likaså hälften av energin i industriella processer. Studien visar också att utgångsläget skiljer sig åt i de olika EU-länderna och kräver olika utvecklingsvägar och nivå av insatser.

 Vi bidrar till omställningen genom att bygga ut vårt laddnätverk InCharge för elfordon i hela nordvästra Europa, vi erbjuder fastighetsägare småskaliga kundanpassade energilösningar genom InHouse och utvecklar fossilfria lösningar med till exempel stål- och cementindustrin, säger Magnus Hall.

Rapporten är en uppföljning på den vision som den europeiska elindustrin presenterade i december där branschen visade hur den ska arbeta för en snabbare omställning till el och möjliggöra en helt klimatneutral energisektor. Eurelectric kommer nu i detalj att undersöka olika utvecklingsvägar för att energisektorn ska bli klimatneutral redan före 2050.

Graden av elektrifiering skiljer sig avsevärt inom EU

  • Norden och Baltikum med 32 procent hade den högsta andelen direkt elektrifiering år 2015
  • Polen (18 procent) och Sydosteuropa (20 procent) hade den lägsta andelen
  • Tyskland och Centraleuropa låg 2015 på 22 procent
  • Storbritannien hade 21 procent andel el i sin energiförbrukning 2015

Länk till Eurelectrics video, presentation och rapport

Fakta om Eurelectric

Eurelectric är den europeiska elindustrins samarbetsorganisation med 3 500 medlemsföretag i hela Europa och en sammanlagd årlig omsättning på 200 miljarder euro. Organisationen arbetar med alla områden inom elbranschen, från elproduktion och elmarknad, distributionsnät, kunder, liksom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']